Agderposten

Meninger

Leder: Flere byer på Sørlandet kappes om å bli eldrehovestad. Det kan bli et race mot bunnen

Leder: Flere byer på Sørlandet kappes om å bli eldrehovestad. Det kan bli et race mot bunnen

Agderpostens leder lørdag 7. september 2019.

Sørlandet, Norges svar på amerikanske Florida? Befolkningen blir gråere i håret. Og færre flytter til. Men noen kommer tilbake. En av dem er Erik Johan Tellefsen Lindøe, ungdomskandidat (H) for bystyret i Arendal. I motsetning til flere av sine venner, har han valgt å vende tilbake til Arendal etter endte studier. I fjor flyttet Tellefsen Lindøe tilbake etter tre år i Oslo. Han mener kommunen har for lite å tilby unge mennesker. Spesielt i form av attraktive arbeidsplasser. – Arendal er ikke attraktiv nok for de unge; med få jobber og svak vilje til nyskapning og utvikling. Derfor er det også mange som venter lenge før de flytter hjem, uttalte Tellefsen Lindøe til Agderposten denne uken.

Tall fra Statistisk sentralbyrå bekrefter at Høyres ungdomskandidat er inne på noe. Arendal har en lavere befolkningsvekst enn andre kommuner i Aust-Agder, ifølge SSB.

Der Grimstad kan forvente seg en vekst på 28,8 prosent (6.620 personer) frem mot 2040, viser samme statistikk at Arendal kun kan forvente seg en vekst 10,1 prosent (4.522 personer). Det haster å få til noe i nærheten av hva Grimstad klarte da de fikk universitetet dit. Og snart forsvinner fylkeskommunen til Kristiansand. Utviklingen vil, ifølge de samme tallene, medføre at hver femte person i Arendal vil være 70 år og eldre i 2040, og andelen over 80 vil være høyere enn i nabokommunene.

Det er en utvikling verken byplanleggere eller politikere ønsker.

Professor i samfunnsøkonomi, Victor D. Norman, selv opprinnelig fra Risør, tar til orde for at Agderbyen bør få en mer dominerende rolle på Sørlandet. Han oppfordrer byene på Sørlandet til å samarbeide mer, slik at arbeidsmarkedet for nyutdannede blir større enn bare Arendal.

Agderbyen må vokse. Gamle stridsøkser må begraves. Hvis så ikke skjer, er de raskt bare grå, de skalpene man tar med seg hjem fra striden.