Agderposten

Meninger

Debatt: Deltidsjobbene er største likestillingsutfordring

Debatt: Deltidsjobbene er største likestillingsutfordring

LESERINNLEGG: De små deltidsjobbene er den viktigste likestillings- og rettferdighetsutfordringen vi har i vårt moderne samfunn. Det er 60 000 kvinner i kommunesektoren som har mindre enn 30 prosent stilling.

Det kan ikke lengre Arbeiderpartiet bare sitte å se på. Dette er en utfordring som kan løses. Omfanget av deltidsstillinger er mye mindre i de andre nordiske landene. Det forteller at det ikke behøver å være slik.

Noen har valgt små deltidsstillinger frivillig. Det skal vi ha respekt for. Men mange må ta slike små deltidsjobber fordi det ikke fins tilbud om heltidsjobb. Det betyr dårlig lønn, usikkerhet for framtida, små muligheter til finansiering av bolig og dårlig eller ingen pensjon. Hvem kan leve et selvstendig og godt liv med en slik jobb? Ville du hatt det sånn, og ville vi funnet oss i det hvis det gjaldt menn?

Det er ikke bare de ansatte som blir rammet. Det store omfanget av deltidsstillinger går også ut over kvaliteten i tjenestetilbudet til gamle og syke. Det skaper ustabilitet og usikkerhet i for eksempel eldreomsorgen at stadig nye omsorgspersoner kommer inn. Ledelse, informasjonsdeling og kunnskapsoverføring vanskeliggjøres, for å nevne noe annet. For rekrutteringen til omsorgsyrkene i en tid der behovet for varme hender i helse- og omsorgssektoren kommer til å vokse kraftig på grunn av eldrebølgen, er flere heltidsstillinger viktig. Dette er rett og slett en dårlig politikk både for de ansatte i kommunene, for dem som trenger deres tjenester og for kommunene som trenger arbeidskraft.

I rikspolitikken ser vi at Høyres folk forsøker å bagatellisere dette problemet og bortforklare. Nasjonalt synes Høyre og Høyreregjeringen å stå i spagaten. De ønsker at folk kommer i jobb, men tilbyr engasjement gjennom bemanningsbyråer, ikke noe som ligner om faste, fulltidsstillinger og en jobb å leve av. De tilbyr mye delte stillinger og korttidsengasjementer. Jeg vil gjerne utfordre Høyre med den løsningen, hvordan vil Høyre gi trygghet for arbeid og en lønn å leve av til folk? Og, ikke minst, hvordan vil Høyre sikre at flere menn skal finne omsorgsyrkene i kommunal sektor attraktive, når en ikke engang er sikret faste fulle stillinger og kan arbeide sammen med kollegaer som gjør det samme?

Hvis folk får en 20 % stilling så jakter de gjerne etter flere vakter, for å få det hele til å gå opp. Noen ganger blir resultatet av en uforutsigbar jakt etter ekstravakter at de ender med mer enn 100 %. Slitsomt og uforutsigbart, de kan ikke planlegge noen ting. Dette taler mot disse brøkene.

Her i Arendal kommune har Arbeiderpartiet de siste fire årene vist at det kan gjøres noe med dette problemet. Andel heltidsansatte i Helse- og omsorgssektoren er økt fra 25 til 35,4 %. Da Høyre styrte Arendal skjedde det ikke noe på dette området og partiet har vært en passiv tilskuer til de tiltakene Arbeiderpartiet har gjennomført. Skal vi virkelig greie å skape en kultur for heltidsstillinger i kommunal sektor i Norge må vi ha en regjering som tar dette på alvor og bidrar med økonomiske rammer til kommunene slik at vi kan løfte denne utfordringen videre.

Arbeiderpartiet vil de neste 4 årene fortsette arbeidet med å skape heltidskultur (det vil si at det til enhver tid er 50 % eller flere som arbeider heltid) i Helse- og omsorg og skolesektoren. Det gjør vi med de ressurser vi har og den organisering som er i kommunene i dag. Joda, vi drømmer gjerne sammen med SV om 6 timers arbeidsdag. I fremtiden vil større grad av arbeidsdeling være et solidarisk grep. Andelen heltidsstillinger vil nødvendigvis også måtte øke (folk med 84 % stilling og over vil da få full stilling automatisk) og helgefloken blir lettere å løse fordi en må ha flere folk inne.

Selv om 6-timersdagen ikke løser alle utfordringene som vi har med deltidsarbeidet i dag (flere pleiere å forholde seg til for brukerne, stort kontrollspenn, etc.), er likevel den sterkeste innvendingen at reformen vil koste svært mye. De fleste vil jo ha en lønn å leve av og vil neppe godta en lønnsnedgang når timeantallet går ned. Dernest synes 6-timersdagen mindre realistisk i dag etter seks år med en borgerlig regjering.

Men tanken er spennende og vi arbeider gjerne mot et forsøksprosjekt hvis det er fullt ut finansiert fra staten. Men inntil et slikt forsøk eventuelt kommer på plass, må vi arbeide sammen med de ansatte nede på avdelingsnivå for å finne gode løsninger som kan ta oss nærmere målet om flere i heltidsstillinger. Det regner jeg med SV vil støtte også de neste 4 årene, som de har støttet denne reformen i inneværende periode.

Se dette bildet i full størrelse
Inger Stavelin -  Nina Jentoft.

Nina Jentoft.Foto: Inger Stavelin

PS. Det blir i debatten hevdet at sykepleiere rømmer Arendal kommune etter at vi startet arbeidet med heltidskultur. Det stemmer ikke! Kommunens egne tall viser ingen sykepleierflukt. Gjennomtrekken («Turnover») er lavere enn tidligere og sykefraværet er gått ned i helse- og omsorgssektoren. «Turnover» hittil i år for sykepleiere har vært 3,2 % (alle ansatte i hele kommunen er 4,5 %).

Fagarbeiderne i helse- og omsorg har en lavere turnover enn sykepleierne. Hittil i år har 1,1 % sluttet. Disse tallene inneholder også ansatte som går av med pensjon. Sykehuset er en attraktiv arbeidsplass for enkelte sykepleiere. Men sykepleierflukt er det ikke. Og vi regner jo med at tilbudet om fulle stillinger spesielt til unge nyutdannede vil ses på som et stort gode.

Nina Jentoft, Arbeiderpartiet (2. listekandidat lokalt og 5. plass på fylkeslista)