annonse

Debatt: Å kjøre gamle biler noen år ekstra kan også være et godt klimavalg

KLIMAFOTAVTRYKK
KLIMAFOTAVTRYKK: Innfasingen av EL-biler er viktig, men også EL-bilen har ett klimafotavtrykk og den løser ikke alle problemer. (Foto: )

+ LESERINNLEGG: Vi trenger en klimapolitikk og – debatt som oppfordrer alle til å gjøre det de kan framfor å be folk om å skamme seg for å ikke gjøre nok.

Polariseringen i klimadebatten gjør at fornuftige kompromisser ikke blir gjennomført fordi de nettopp er kompromisser og ikke åpenbare seire til en av sidene i debatten.

Det er stor vitenskapelig konsensus om at mennesker bidrar til global oppvarming og at dagens politiske kurs vil gi dramatiske konsekvenser for folk og for planeten vi lever på. Vi politikere må forstå det store bildet og ta innover oss den eksistensielle utfordringen som ligger på våre skuldre – å redusere utslipp av klimagasser raskt nok. Vi må tenke globalt og handle lokalt.

Som politikere har vi ett moralsk ansvar for å løfte debatten og for å balansere de tradisjonelle politiske spørsmål med de påkrevde klimatiltakene. Dagens polariserende debatt er ødeleggende for en ansvarlig utvikling. Venstres ideologi er sosialliberalismen.

Kort fortalt betyr det at vi tror på frihet for den enkelte og ansvar for hverandre. Vi har også en grunnleggende tro på næringslivets kraft og de muligheter som ligger i denne alvorlige situasjonen. I maktposisjon har Venstre gjort mye for at det skal bli enklere å ta grønne valg. Det har aldri blitt brukt mer penger på kollektivtransport og i mars i år ble det solgt flere elbiler enn diesel- og bensinbiler. Politikken vår gir resultater, men det må gjøres mye mer. Det haster!

Målet om å kutte klimagassutslipp er viktigere enn hvordan det gjøres. Innfasingen av EL-biler er viktig, men også EL-bilen har ett klimafotavtrykk og den løser ikke alle problemer. Å kjøre gamle biler noen år ekstra, framfor å skrote den kan også være et godt klimavalg, å kjøre sparsommelig er også et bidrag i klimakampen.

Hver enkelt av oss må anerkjenne at mange av våre valg har en større eller mindre klimakonsekvens, de som ikke anerkjenner dette kan gjerne føle på en skam.

Poenget er at få løsninger er perfekte, det eneste som er sikkert er at alle kan gjøre noe. Venstre jobber for å gjøre de grønne valgene enklere, fordi det er gjennom å belønne og legge til rette for valg som er på lag med framtida vi kan lykkes.

Debatten om bompenger og byvekstavtale/bymiljøpakker viser oss at gode klimaløsninger ikke er enkle å realisere. Særinteresser bidrar til å tåkelegge klima- og miljødebatten. Venstre tror på kompromisser og faktabaserte beslutninger om de tiltak som trengs for å oppnå klimamålsettingene Stortinget har samlet seg om.

Eksempler på slike tiltak er kompakt byutvikling, nullvekst i biltrafikken og et styrket busstilbud. Disse tiltakene er viktige for å redusere utslipp av klimagasser, men også nødvendig for å sikre god byluft og plass til folk i bybildet.

Vi arbeider derfor for å gjøre det enklere å velge kollektivtransport hele eller deler av reisen. Noen steder vil det bli vanskelig å bygge ut ett kollektivtilbud som er godt nok i hverdagen, her vil innfasing av biler med lavere klimaavtrykk være viktig. Vi må bygge ut nok innfartsparkering og busstilbud med høy frekvens sånn at kjøretiden ikke blir for lang og vi må legge bedre til rette for sykkel og gange.

Det er farlig når vi som er for klimahandling oppleves som opphengt i det enkelte tiltaket framfor å være opptatt av resultatene tiltaket gir.

Bompenger er i dag et nødvendig onde, de bidrar til å finansiere veiutbygging, de sikrer at det er noe billigere å kjøre elbil, de begrenser bilkjøringen og de bidrar til å finansiere tiltak som reduserer behovet for bil som godt kollektivtilbud, gode gangfelt og sykkelveier. Det er liten tvil om at bompenger har sosiale konsekvenser og kan oppleves som urettferdig. Derfor er Venstre positive til alternative virkemidler som for eksempel veiprising, redusert veiutbygging, økte priser for bensin og diesel når disse eventuelt er vurdert, samtidig må vi bruke de beste løsningene vi har tilgjengelig akkurat nå. Klimapolitikk handler ikke om å alltid få til det man selv mener er den optimale løsningen, det handler om å handle og om å få til å drastisk redusere utslipp. Venstre er klare til å lytte til folk med gode ideer, kompromisse og til å samarbeide for å få til best mulig resultater i klimapolitikken.

Vi trenger en ansvarlig politisk debatt hvor nettopp resultatene og behovet for tøffe tiltak er i fokus og hvor vi belønner de små og store gode klimavalgene. Det er langt mer effektivt å legge til rette, for så og å gi folk skryt og drahjelp når de tar gode klimavalg, framfor å be dem om å skamme seg for å ikke gjøre alt.

Beate Marie Johnsen, Fylkesordførerkandidat Agder Venstre

Jacob Haugmoen Handegard, 2.-kandidat Agder Venstre

Morten Leuch Elieson, 3.-kandidat Agder Venstre

Malin Andrea Eriksen Briggs, 4.-kandidat Agder Venstre

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på agderposten.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.