Agderposten

Meninger

Debatt: Et eksempel kan være eiendomsskatten. Det er lov å bruke hue

Debatt: Et eksempel kan være eiendomsskatten. Det er lov å bruke hue

LESERINNLEGG: Det jeg liker best ved å være politiker er å få noe til – sammen med andre – og til beste for fellesskapet.

I mediene blir det ofte pekt på valgløfter som ikke blir innfridd og på saker der vi politikere ikke evner å finne gode løsninger. For all del – det er viktig at mediene er «vaktbikkje» for folket, men for balansens skyld burde de også skrive om det vi gjør bra.

Å være politiker skaper mange tankerekker i mange ulike saker. Det er krevende, men samtidig ekstremt spennende og givende når en lykkes til fellesskapets beste. For det er det politikk handler om for min del! Å forvalte gode løsninger og samhandle det med administrasjon og befolkning, slik at vi spiller på samme lag, er etter min mening noe som skaper felles forståelse for viktigheten av samspill.

Jeg har det fint i Høyre! Vi er en gruppe mennesker som har mange ulike syn, men felles verdier.

Jeg spør: Hva er viktig for deg? Hva er din hjertesak? Det er min plikt som politiker å ta med saker fra innbyggerne inn i forvaltningsorganer, og sette det på dagsorden.

Alt henger sammen, og det er ekstremt mange ulike syn, så da tenker jeg at det er viktig å finne gode løsninger som er til det beste for fellesskapet.

Når jeg sier at alt henger sammen, så går tankene til VGs valgbarometer. Folk flest vil svare JA eller NEI, men når en har sittet som politiker en stund så opplever jeg at mye kan nok være ja og nei i forhold til vårt lands lover og regler, mens andre ting er litt mer i gråsonen slik at man er litt uenig eller litt enig. Dette fordi det må tenkes helhetlig.

Et eksempel kan være eiendomsskatten. Det er lov å bruke hue. Jeg ser at vi trenger eiendomsskatt enda her i Arendal, fordi vi ligger på bunnen på levekår, sosialbudsjettet vårt er stort og arbeidsmarkedet er ikke det beste. Ok ... da får jeg irritere meg over at jeg må betale eiendomsskatt. Jeg er ikke stinn av gryn, så da tenker jeg at en i alle fall må få den ned så langt som overhodet mulig.

Så var det disse hersens bompengene. Jeg forstår jo at veiene må betales, men synes staten må ta sitt. Bomring inn til byen vår henger ikke på greip, etter min mening. Dersom vi skal ha et levende sentrum og beholde og skape nye arbeidsplasser, må vi invitere inn, ikke be de kjøre forbi.

Jeg er for heltidsstillinger, men skjønner også at det tar tid å snu skuta. Det er viktig å aldri gi opp, og jeg tenker derfor at det er viktig at vi tør å tenke nytt i forhold til noe privatisering. For meg er det viktig å tenke arbeidsplasser og skattebetalere, slik at vi har råd til pålagte og ikke minst upålagte tjenester.

Jeg er så glad for at vi har næringsutviklere som tør å satse her i Arendal, men vi må også tenke på dyrket mark og grønne områder. God samhandling, innovasjon og fornuftige løsninger for at byen vår skal vokse i både næringsområder, langs kollektivaksen, samt blå og grønn næring, er viktig for at vi alle skal ha det bra her i byen vår.

Alt henger sammen! Frivilligheten skaper fellesskap og næringslivet er med på å sponse slik at vi kan bruke fritiden på meningsfulle samfunnsansvarlige prosjekter som gjør byen og nærområdene til et varmere sted å være.

Vi må vel innrømme at de aller fleste av oss har et godt liv, men vi har fremdeles mange løft å ta. Ingen er sterkere enn det svakeste ledd, og jeg er takknemlig for at jeg har fått tillit av Høyre til å være deres representant for å representere befolkningen inn i bystyret.

Vi er avhengig av gode samarbeidspartnere i alle partier for å oppnå gode og felles løsninger til det beste for alle. Vi tror på Arendal og vi tror på deg. Vi tror på åpne prosesser og at gode beslutninger er avgjørende for fellesskapets beste. Det er ingen lette løsninger og det er mange vanskelige valg å ta, men med respekt, samsnakking og kunnskapsdeling kan vi nå langt. Godt valg‼

Benedikte Nilsen Glommen, Høyre