Agderposten

Meninger

Debatt: Hvorfor svekkes driften nå?

Debatt: Hvorfor svekkes driften nå?

LESERINNLEGG: Munkehaugen – hva skjer?

Vi er mange som har et hjerte for Munkehaugen. Etter forrige runde med forslag fra rådmannen om å legge til rette for salg, som vi heldigvis fikk stoppet, har vi ventet på en sak til bystyret. I stedet for å legge til rette for salg skulle vi nemlig, etter forslag fra oss, få «...en sak som tematiserer hvordan tilbudet til alle brukergrupper blir ivaretatt.» Denne skulle komme «Før bystyret tar stilling til framtidig bruk av Munkehaugen...».

Kommunen har i mange år tatt et ansvar for driften av Munkehaugen, og har blant annet en daglig leder. I tillegg til å sørge for at virksomheten går rundt og fungerer bra, har han lagt ned en enorm innsats for ungdom og andre brukere. Dette har også gitt ringvirkninger ved at det er mange som jobber frivillig på Munkehaugen i ulike sammenhenger. Sånn hadde vi (mange av oss som har et hjerte for Munkehaugen) sett for oss at det ville fortsette, ihvertfall inntil bystyret eventuelt skulle vedta noe annet. Og da måtte jo saken som skulle ta vare på ulike brukergrupper komme først.

Plutselig kunne vi lese i Agderposten 31.08.19 at daglig leder har fått andre oppgaver fra nyttår. Dette kunne man kanskje vente skulle skje når Kanalgården (tidligere Statens hus) blir tatt bruk, men at dette skulle skje nå kom som et sjokk! At Høyre slår frampå med salg, og sammenligner det med å bytte bil – det er ikke uventet. Denne delen av kulturlivet er ikke vant til å nyte godt av Høyres kulturpolitikk, og de har sagt lignende ting før. Men at det tas grep som helt klart vil måtte svekke driften – mens kommunen fortsatt har en aktiv bruk av bygget til kulturskolen og videre muligheter for andre brukere er uavklart – det hadde vi ikke ventet!

SV i Arendal vil fortsette å arbeide for at aktivitetene på Munkehaugen kan fortsette i dette fantastiske huset, som også er et kulturminne i seg selv. Levende kultur og yrende liv i en historisk bygning er noe som er virkelig verdt å ta vare på! Vi forventer at driften blir ivaretatt med uforminsket styrke så lenge bystyret ikke har bestemt noe annet. Samtidig vil vi legge ned mye innsats i å hindre at bystyret gjør nettopp det.

Vi vil oppfordre alle gode krefter til å tre støttende til for å finne gode løsninger for driften av Munkehaugen. Virksomheten som er igjen når Kulturskolen flytter ut er viktig og verdifull, og det finnes helt sikkert andre brukere som kan fylle opp plassen som blir ledig. Og til Høyre vil jeg si: Dette er ikke som å bytte bil, det er som å kjøpe bil i tillegg til sykkelen du har fra før. Og sykkelen bør du ikke kvitte deg med, den er viktig for helse, miljø og trivsel.

For Arendal SV

Inger Brokka de Ruiter, ordførerkandidat

Einar Krafft Myhren, bystyrerepresentant

Amina Bitar, listekandidat

Tunne Torstveit, listekandidat

Morten Wattø, listekandidat