Agderposten

Meninger

Debatt: Vi håper Kolbjørn kan fortsette sin reise i en grønn fremtid

Debatt: Vi håper Kolbjørn kan fortsette sin reise i en grønn fremtid

LESERINNLEGG: Elektriske ferger for en grønn fremtid i Arendal.

Byfergene i Arendal gjør allerede i dag en svært viktig miljøinnsats og er en viktig del av fremtidens klima og miljøsatsing i Arendal.

Kolbjørn III frakter i dag mer enn 100.000 passasjerer frem og tilbake over fjorden. I tillegg kommer Skilsøferga. I lederen i Agderposten lørdag 17.8.19 ble det pekt på at Høyre har stor tro på at fergene kan få økt antall passasjerer med gode kollektivløsninger. Det ble nevnt at det for mange år siden ble fraktet 500.000 med Kolbjørn. Det har Høyre gjort for å vise potensialet.

Etter tre års forsøk oppnådde Kristoffer Lyngvi-Østerhus (H) å få gjennom i fylkestinget at bussen på Tromøya skal gå helt ned til fergeleiet på Skilsø. Det er et viktig vedtak, nå mangler bare felles billett. Høyre ønsker elektriske busser i Agder kollektivtrafikk (AKT). De 2 første kommer allerede i 2020. Vi ønsker elektriske tilbringerbusser og vi ønsker utslippsfrie ferger. I dag er det mest sannsynlig med elektriske ferger. Aust-Agder fylkeskommune skal nå konkurranseutsette fergene. Vi legger til grunn at konkurransegrunnlaget gjør det mulig at dagens ferger kan delta i denne konkurransen. Vi ser at særlig selskapet som driver Kolbjørn har spennende planer for elektrifisering av fergen, samt å få til løsninger som ivaretar kravet om universell utforming. Dagens ferger vekker positive følelser, er en attraksjon i seg selv og ivaretar historiske tradisjoner. Fergene har også evne til å brøyte is og har hyppige avganger. Kolbjørn er en ferge som har gått i kontinuerlig drift siden 1893 og det er å håpe at den kan fortsette sin historiske reise i en grønn fremtid. Dagens ferger kan med tilpasninger løse fremtidens fergebehov på byfjorden på en ypperlig måte.

For å få til et godt passasjertilbud til andre steder som Hove, Marisberg, Vindholmen og andre steder, så vil det kreves en ferge med større hastighet og med mulighet for å ta flere passasjer. Sammen kan nye og tilpassede ferger kunne tilby et komplett og fremtidig rutetilbud i Arendal.

Arendal Høyre har som mål at Arendal skal være en av Norges ledende byer innen klima og miljø. Vi er også svært opptatt at Norge og Arendal må gjennomføre gode og fremtidsrettede tiltak for å sikre Parisavtalen og 2 graders-målet. Dette er en kamp vi ikke har råd til å tape. Arendal Høyre vil jobbe for at Arendal blir et lavutslippssamfunn. Det innebærer en reduksjon på utslipp på 80-90 prosent av dagens nivå. Her snakkes det gjerne om en målsetting som skal nås innen 2050, men vi mener dette er altfor lenge til. Høyre ser at teknologien nå går så fort at vi må kunne forvente en reduksjon raskere enn dette. Nå er det opp til oss politikere. Vi må ta modige beslutninger og være fremtidsrettede og visjonære. Samtidig må det være mulig å kombinere historie, kultur, klima og miljø.

Arendal Høyre ønsker at alle kan reise rimeligere og mer effektivt fra buss til ferge og så eventuelt buss igjen. Prøveprosjektet for de opp til 29 år er i gang allerede, er en suksess, og vi ser for oss at alle snart kan få tilbudet om fellesbillett. Teknologien er klar. Så får vi se hvor mange som i fremtiden vil ta ferge og buss i Arendal. Vi både håper og tror dette blir enda flere!

Fergene i Arendal fører oss ett steg nærmere ett nullutslippssamfunn.

Vi ønsker oss en grønn fremtidig med blå politikk.

Med ønsker om et riktig godt valg.

Kristoffer Lyngvi-Østerhus,

5. kandidat Arendal Høyre

Geir Fredrik Sissener,

Arendal Høyre, ordførerkandidat