Agderposten

Meninger

Debatt: Ny ferge i Kolbjørnsvik vil rasere miljøet der

Debatt: Ny ferge i Kolbjørnsvik vil rasere miljøet der

LESERINNLEGG: Kollektiv fergetransport – fergeleier og Kolbjørn III – dette går i surr.

Ingen vil rasere Kolbjørn III. Det offentlige skal tilby en tjeneste om kollektivtrafikk for alle, ikke for noen få i Kolbjørnsvik.

Når det offentlige skal investere millioner av våre skattepenger for å tilby innbyggere kollektivtransport, denne gang på byfjorden, må tilbudet ut på offentlig anbud. Det er en regel som ivaretar at det offentlige ikke lar seg kjøpe av noen. Det offentlige må ta hensyn til alle typer innbyggere, og tilrettelegge for dem der de bor. Private trenger ikke det.

Det hadde vært topp om mange flere i fremtiden kunne benytte ferge til jobb, for å besøke Vitensenteret i koselige Barbu, ta en tur til flotte Hove, vise turister rundt på fantastiske Brattekleiv og Merdø, besøke idylliske Kolbjørnsvik eller ta en bysleng. Det er dette behovet det offentlige skal løse. Som nærmeste nabo til dagens fergeleie i Kolbjørnsvik ser vi ofte kaos innerst i Vika, både på land og i bukta. Vi mener Kolbjørn III med sine hyggelige skippere kan fortsette med dagens fergeleie, men ikke om tilbudet og infrastruktur økes, det vil vi prøve å vise i videre tekst.

Kolbjørns fergeleie har vært flyttet før.

Kolbjørn hadde i alle år fergeleiet foran Arendal gamle rådhus/Kalleviggården, på flybrygga. Det var vel på slutten av 80-tallet at Kolbjørns fergeleie ble flyttet, fra flybrygga til fergeleie ved Tyholmen hotell. Dette i likhet med Skilsøyferga. For eksempel var Skilsøy 2 en bilferge i 1961 da Tromøybroa kom, den gikk fra Skilsøy til Barbu. Så ble fergeleiet flyttet fra Barbu til Pollen, først til Langbrygga, deretter Madam Reiersensiden, og nå ved Tyholmen hotell. Så ferger har byttet fergeleie før, og det har gått bra.

Dette viser en naturlig utvikling vi også står overfor i Kolbjørnsvik. Det er lurt å se på den muligheten vi hadde for nytt fergeleie på Krana, det kommer vi tilbake til. Kolbjørn er kultur og tradisjon og absolutt verdt å verne, men ikke nødvendigvis ferjeleiet. Både fergeleiene og fergene har blitt utviklet og byttet ettersom samfunnet har endret behov, og nå er kanskje tiden inne for å benytte seg av et nytt flott maritimt areal på Krana, 30-60 sekunder gange unna eksisterende fergeleie.

Å øke infrastrukturen innerst i Kolbjørnsvik vil rasere det kulturhistoriske miljøet – i tillegg gjør man Kolbjørnsvik enda mer utilgjengelig.

Hisøy legesenter ligger innerst i Kolbjørnsvik og har mange pasienter hver dag som kommer både med ferge og bil. Ved å bygge ut infrastrukturen ved dagens fergeleie vil det føre til at Kolbjørnsviks miljø raseres både på land og i vann.

Har vi forstått konsekvensene av å vedta at fergeleie skal ligge innerst i Kolbjørnsvik i lys av både dagens og fremtidens behov?

En større fortetting med på- og avstigningsareal for funksjonsfriske- og nedsatte, sykkelparkering, infotavler, landstrøm m.m. vil presse et allerede presset kulturhistorisk idyllisk areal. Nytt fergeleie på Krana vil tåle en slik utbygging av infrastruktur, og håndtere økt kapasitet. Dagens nydelige og kulturhistoriske areal vil bestå.

Ny infrastruktur og planer om flytende universelt fergeleie montert i dagens fergeleie vil stjele enda mer areal i vannspeilet, og det vil danne et trangere sjømiljø. Fergene vil muligens som følge av det bakke enda nærmere båtene på Lassens brygge. Dette vil tilsammen føre til at det blir vanskeligere for de som ikke bor i Kolbjørnsvik å komme innom med båt, sykkel eller bil. Om Arendal Havn ikke hadde kjøpt et så godt areal 30-60 sekunder gange ved siden av hadde kritikken om flytting av fergeleie vært mer forståelig. Nå oppleves den lite forståelig. De som er kritiske mot nytt fergeleie argumenterer for at vi må bevare fergeleiet der det alltid har vært, for å ivareta det idylliske miljøet i Kolbjørnsvik. Det oppleves omvendt for oss som ser området hver dag. En utvidelse av infrastruktur vil rasere miljøet dersom dagens fergeleie skal utvides på land og i vannspeilet.

Dagens Vikabukt er trang for fergene – det er ikke Kranas vannspeil. Hver sommer er det mange nestenkollisjoner med Kolbjørn eller Skilsøferga inne i Vikabukta, fordi småbåtførere «ikke kan kjøre båt». Sist sommer krasjet Skilsøferga da den bakket i en båt som var fortøyd på sin båtplass hos Lassen. Dette fordi det svermer av båter i fergenes trafikklinje. Vikabukta er trang. Ved ankomst og bakking ut fra tuppen av Krana vil det være mye bedre sikt og plass.

Krana er et maritimt område med historie fra verft og båtopplag. Fergetrafikk passer derfor godt som en videreutvikling, og er i tråd med den maritime historien. Krana har plass til el-infrastruktur og organisering av påstigning og avstigning m.m. I tillegg kan deler av området utvikles til å bli en rekreasjonsplass med grøntareal. I lys av folkehelse for innbyggerne er det genialt at Arendal Havn og Arendal kommune har sikret dette sjønære området. Det blir nervepirrende å se om innbyggerne får beholde Krana, eller om området må selges?

Merverdi av utbygging i eksisterende fergeleie mot merverdi av å flytte fergeleiet til Krana

Alt ettersom hvem du spør vil man sikkert få tegnet opp ulike konsekvenser, men som nærmeste nabo er vi helt sikre på at en utbygging og fortetting i landareal og i vannspeilet innerst i Vika vil rasere miljøet, og ikke gi positiv merverdi som for eksempel grøntareal til bruk for alle. Det er ingen plass å ta av innerst i Kolbjørnsvik.

Merverdi av å utvikle nytt fergeleie på Krana vil føre til at man får et område som håndterer utbygging av infrastruktur, og at det er plass til grøntareal for ALLE. Miljøet innerst i Kolbjørnsvik vil bli bevart og plassen blir tilgjengelig for flere både med sykkel, bil og båt. Det er utfordrende å løse problemet med det smale veistykket mot Krana, men trafikksikringstiltak kan gjennomføres.

Ved at Krana ikke blir utviklet til nytt fergeleie, vil denne eiendommen sannsynlig bli solgt, og hvem vet hva som kommer da? Krana blir trolig ikke et tilgjengelig område for innbyggerne, mest sannsynlig lukkes og privatiseres det. Krana har vært et maritimt flott område i alle år, men aldri tilgjengelig for folk bl.a. pga. båtopplag. Akkurat nå er det tilgjengeliggjort da båtopplaget er tatt bort. Vi må ikke fristes til å tenke at dette området blir stående til oss innbyggere om havna og kommunen ikke får benyttet den muligheten som ligger der enda.

Kolbjørn III og Kolbjørn IV?

Hva om man heller tenker en utvidelse av aksjekapitalen og investerer i en ny Kolbjørn IV som imøteser alle dagens behov for en offentlig byferge? Så kan Kolbjørn III være vikar, og bookes til andre oppdrag, og evt. vernes.

Oppsummert: Det offentlige er ansvarlige for det kollektive behovet. Å tilrettelegge for ny ferge med infrastruktur innerst i Kolbjørnsvik vil rasere miljøet på land og i vann. Å tilrettelegge for ferge på Krana vil føre til at det kulturhistoriske miljøet i Kolbjørnsvik blir ivaretatt, og man gir mulighet for å la andre innbyggere lettere komme innom Kolbjørnsvik i egen bil eller båt. Krana med nytt fergeleie blir et område for ALLE. Grøntareal og infrastruktur har vi ikke i dag, og mest sannsynlig ikke i fremtiden om området selges til andre formål eller aktører.Med håp om fortsatt godt naboskap i Vika.

Beate Nielsen Dingsøyr

Odd-Erik Dingsøyr

Nærmeste nabo ved dagens fergeleie i Kolbjørnsvik