Agderposten

Meninger

Debatt: Har noen allerede bestemt at Kolbjørn skal vekk?

Debatt: Har noen allerede bestemt at Kolbjørn skal vekk?

LESERINNLEGG: Hvorfor utestenge en elektrifisert Kolbjørn – rimeligste og raskeste veien til målet?

Arendal kommune og Aust-Agder Fylkeskommune har et samarbeidsprosjekt om framtidens byferger. Prosjektgruppen synes nå å ville vrake Kolbjørn som ferge på byfjorden. Forslaget vil også kunne medføre at færre avganger, og at færre tar fergene. Er dette virkelig hva våre lokale politikerne vil?

Målet med prosjektet er å få nullutslippsbåter, bedret adkomst for funksjonshemmede og felles billetteringsopplegg for buss og ferge. Et overordnet mål er også å få flere til å benytte kollektivtransport og redusere antall biler inn til Arendal sentrum. Havnefogden, som en av Arendals to representanter i prosjektgruppen, uttalte til Agderposten allerede i desember 2018 at Kolbjørn skal vekk fra byfjorden! Den er for gammel, for tung og går for sakte, en båt for en annen tid. Kulturhistorie og nostalgi har ingen plass i framtidens fergetilbud! Det er med andre ord viktigere å få vekk Kolbjørn enn å få en prisgunstig og rask løsning!

Rutefrekvensen til Hisøy foreslås redusert, fra hvert 20 min til hvert 30 min, og to anløpssteder legges ned. All erfaring og forskning viser at skal man få publikum til å velge kollektivt, så er rutefrekvensen og tilgjengelighet det viktigste, viktigere enn pris og miljø. Her foreslås med andre ord tiltak som svært sannsynlig vil redusere passasjerantallet, mens målsetningen sies å være den motsatte. Hvorfor ikke i stedet øke frekvensen til 15 min, i hvert fall på tider med størst trafikkpotensiale, for å tiltrekke seg flere passasjerer? Men da vil man trenge to ferger – som man allerede har!

Kolbjørn kan utstyres med elektrisk framdriftsmaskin på kort varsel, og til en brøkdel av kostnaden til ny ferge. Men skal adkomsten bli universell, må fergekaiene utbedres. De ulike kaiene har ulik høyde, og i tillegg må man kompensere for høy-/lavvann. Havnevesenet vil ikke diskutere løsninger for elektrisk ladning eller lettere adkomst før eventuelle nye båter er på plass tidligst om 3 år. Det er lite offensivt!

Politikerne i Arendal ønsker korrespondanse mellom buss og ferge både på Skilsø og i Kolbjørnsvik. Skal dette gi effekt, må (mindre) busser kjøre ned til fergeleiet i Kolbjørnsvik, og buss og ferge må samkjøre ruteplan og felles billettsystem snarest. Ingen tar bussen til Vikaveien, går ned Slæba for så å betale ny full pris (usubsidiert) på ferga slik det er nå!

Forslagene har rimeligvis skapt stor forbitrelse i Kolbjørnsvik og for øvrig på Hisøy. Dette har medført bred dekning og sterke synspunkter både i Agderposten og på sosiale medier.

Prinsippene i anbudsrunden skal besluttes i bystyret og fylkestinget i oktober. Vi har grunn til å tro at bare forslaget og kostnaden med en ny ferge vil bli presentert, ikke alternativet med oppgradering av de eksisterende eller to nye ferger for å øke frekvensen. I valgkampen er muligens dette en liten sak. Men for oss som blir direkte berørt hadde det vært interessant å vite hvilke holdninger våre lokale partier har til saken. Så langt er det bare Hovelista som har tilkjennegitt sitt standpunkt, selv om alle sier de er opptatt av byfergene. Kan Kolbjørn få lov til å betjene byfjorden hvis den er konkurransedyktige? Eller skal den utestenges fordi den er nostalgiske og ikke «har et fartspotensiale på 15 knop» (i et farvann hvor fartsgrensen stort sett er 5 knop og avstandene noen hundre meter). Har noen allerede bestemt at Kolbjørn skal vekk?

Sigmund Ekhougen

Kolbjørnsvikboer og styremedlem i Kolbjørn AS