annonse

Leder: Yt din plikt – krev din rett? Den må kanskje Ap enda lenger ut på landet med etter valget

Protesterer
Protesterer: Folk i Austre Moland møtte opp for å visen sin protest mot at bussen forsvant da E18 ble flyttet. Her er de samlet på bussholdeplassen i Brekka. Arkiv (Foto: Elisabeth Grosvold)

+ Agderpostens leder onsdag 28. august 2019.

De hadde møtt manns – og kvinnesterkt opp da Agderposten kom på besøk til det rødmalte buss-skuret i Austre Moland. For både der og på Holt jubler folk over at bilene er borte, men savner bussene som tidlig kjørte så hyppig forbi. Etter at den nye veien åpnet har både pendlere, pensjonister og andre som står langs bygdeveiene på Agder opplevd at de får et dårligere busstilbud.

I Austre Moland opplever noen elever at de nå må bruke over tre timer på å komme seg til og fra skolen, og at det er blitt vanskeligere å komme seg på fritidsaktiviteter. Og det er ikke bare bygdefolket på fastlandet som er i opprør.

I juni var det folk i Hastensund, øst på Tromøy som fortvilte over at bussen ikke kommer like ofte som før.

Forklaringen fra AKT er både rasjonell og god. For bygdefolk i Austre Moland og øst på Tromøy veier ikke like mye som folk i sentrale strøk når fellesskapets midler skal fordeles på bussene. Det er en riktig prioritering å tenke at man må ha hyppige bussavganger der det bor mange, fremfor flere avganger der det bor få.

Det som for tiden er både Regjeringen og Arbeiderpartiets politiske problem, er at busser som blir forte føyer seg inn i en lang rekke av tilbud som er blitt dårligere i bygdene. Lensmenn, skoler og fødestuer. I bygd etter bygd er opplevelsen at distriktene mister tilbudene sine.

Sentraliseringen ser foreløpig ikke ut til å gå ut over bygdefolkets skattemoral. Men der mange før stemte rødt, kan Sp bli valgets store vinner. I i Nordland, Troms og Finnmark er partiet nå størst, mens Ap går tilbake. Den samme tendensen er tydelig også lengst sør. Agderpostens partibarometer før sommeren viste at Sp kan avgjøre ordførervalget i en rekke kommuner også i Aust-Agder.

Yt din plikt – krev din rett? Den må kanskje Ap enda lenger ut på landet med etter valget.