Agderposten

Meninger

Debatt: Kolbjørn må ikke bli offer for vulgær modernisering

Debatt: Kolbjørn må ikke bli offer for vulgær modernisering

LESERINNLEGG: Noen har satt i gang et spill for å bli kvitt Kolbjørn. Dette føyer seg inn i rekken av de styrendes elitenes forsøk på å overkjøre befolkningen.

Arendal kommune har med sin historie og identitet et særskilt ansvar for å ivareta vår kystkultur. Noen i fylkets og kommunens politiske ledelse og administrasjon har tydeligvis ikke skjønt dette. Flere innlegg i pressen viser at det er satt i gang et spill for å skifte ut gamle Kolbjørn med en moderne, elektrifisert ferge. Hisøybeboerne slår ring om fergen sin, men om de vil lykkes, er foreløpig svært usikkert.

Som Tyholmen, er Kolbjørn en del av Arendals identitet. Den er vakker, gammel, gjør stor nytte for seg, og det er ikke bare brukerne som er glad i den. Eierne har lagt fram en plan for elektrifisering av den, slik at den vil tilfredsstille fremtidens krav til 0-utslipp. Brukerne er tilfreds med tingenes tilstand, og dersom man beholder båten, trengs det ikke nytt fergeleie – for også det utgjør en del av lokalmiljøet.

De som ønsker å bli kvitt den, skyver hensynet til personer med nedsatt funksjonsevne foran seg, prøver å bruke det som brekkstang for å få det som de ønsker. Nytt fergeleie og forlengelse av veien til fergeleiet vil med sikkerhet koste langt mer enn å tilrettelegge de eksisterende fergeleiene for funksjonshemmede. Likevel har noen satt i gang et spill for å bli kvitt Kolbjørn. Dette føyer seg inn i de styrende elitenes forsøk på å overkjøre befolkningen i regionen

I Barbu klarte de det, på Hove pågår kampen fortsatt og om Kolbjørn har kampen så vidt begynt. Når skal dette ta slutt? Sannsynligvis ikke før flertallet av de regjerende politikerne er blitt skiftet ut; det er tydeligvis noe de ikke forstår og heller aldri vil forstå. Vi i Hovelista vil gjøre alt i vår makt for å beholde Kolbjørn.

Thore K.Karlsen, Hovelista