Agderposten

Meninger

Debatt: At takseringen skal utføres av ufaglærte, er helt uforståelig

Debatt: At takseringen skal utføres av ufaglærte, er helt uforståelig

LESERINNLEGG: FrP vil stoppe den vedtatte omtakseringen av boligeiendommene i Arendal kommune. Arendal kommune har hatt eiendomsskatt i 20 år.

Grunnlaget for å kreve inn eiendomsskatt er bortfalt. Allikevel kreves denne skatten inn. Eiendomsskatten ble innført 1/1 2000 for å sørge for budsjettbalanse. Den skulle fjernes så fort krisen var over het det den gang. Resten av historien kjenner vi, skarve 4 millioner innkrevd skatt i 2000 er blitt til om lag 120 millioner i 2019. Rådmann Harald Danielsen sto bak forslaget for 20 år siden som det samme flertall som styrer i dag sluttet seg til.

Når Ap nå velger å omtaksere er det for å omgås lovverket som sier at det ikke skal kunne kreves inn mer enn 5 promille av takstgrunnlaget. Siden takseringen tar tid så vil dette føre til at eiendomsskatten i Arendal går ned fra 1/1 2020. Dette er takket være regjeringens arbeid.

Men gleden er kortvarig.

Ordfører Robert C Nordli var ikke sen om å få satt i gang arbeidet med en retaksering da rådmannen tok et initiativ. At takseringen skal utføres av ufaglærte personer helt uten kjennskap til dette er helt uforståelig. Men det gir svar på hvorfor det er budsjettert med 9 millioner til dette arbeidet mot 20 millioner i 2009 da omtakseringen den gang ble utført av kvalifiserte takstfolk.

Eiendomsskatten: – Arendal velger aktivt å omgå et nasjonalt vedtak

Metoden som er valgt danner grunnlag for spørsmål. Synes virkelig ordføreren det er greit at folk uten kjennskap til takstarbeid skal bestemme hvor langt ned i våre lommebøker kommunen skal få lov til å grave? Jeg skal ikke si at dette er sosial dumping, men det bringer meg assosiasjoner i denne retningen.

Men hva kan dette føre til dersom Ap beholder makta i Arendal? Jo, det blir i hvert fall høyere eiendomsskatt fra 2021. Det går Ap til valg på så den er grei. Så er det også sagt at skatten ikke skal økes ytterligere. Men det har ingen troverdighet.

For det første, eiendomsskatten som ble innført midlertidig for 20 årssiden er ikke fjernet til tross for lovnadene. Eiendomsskatten økte hele tiden mens AP satt i posisjon frem til 2011. Inntektene fra eiendomsskatt økte fra 4 millioner i 2000 til 80 millioner i 2011. Altså 20 ganger så høyt som ved innføringen. I perioden fra 2011 til 2014 gikk inntekten fra eiendomsskatten marginalt ned med FrP og Høyre i posisjon. I 2015 økte skatten igjen når AP vant valget. Den ble nå satt til maks og valgløftet om å ikke øke ble brutt omtrent før man var i gang.

Politisk latskap er det rette ord å sette på eiendomsskatten når den øker og det ikke er vilje til å jobbe for å få den ned.

Fra 2021 står rådmannen igjen fritt til å foreslå økning i eiendomsskatten dersom omtakseringen blir gjennomført. Jeg har liten tro på at Ap og Robert C Nordli vil stå imot de argumenter som rådmannen vil føre for å øke eiendomsskatten. Historien gir meg rett i denne påstanden.

Ved nye takstgrunnlag for utskrivning av eiendomsskatt kan eiendomsskatten øke til det tredoblede av dagens nivå om den politiske ettergivenheten fortsetter. FrP har de fire siste årene invitert de andre partiene og formannskapet til å sette seg ned for å lage en plan for nedsettelse av eiendomsskatten. Utover Høyres støtte har det vært magert med komplimenter for våre initiativ fra sittende posisjon. Dermed får uttrykket om at eiendomsskatt er politisk latskap et holdepunkt. Det er ikke vilje i Arbeiderparti-leiren til å se på eiendomsskatten. Det er kun når det er valg Ap uttrykker skepsis til eiendomsskatt.

Eiendomsskatten er dypt usosial, den tar ikke hensyn til inntekt eller sosiale forhold.

FrP mener det er på høy tid at kommunens overskudd kommer innbyggerne til gode. Vi vil stoppe omtakseringen som da vil hindre en økning. Når dette er gjort vil vi starte arbeidet med å utfase eiendomsskatt i Arendal kommune.

Anders Kylland

Ordførerkandidat FrP