Agderposten

Meninger

Leder: Det er lite makt i de skrollende hender

Leder: Det er lite makt i de skrollende hender

Agderpostens leder torsdag 22. august 2019.

I kobbelet av presserådgivere, rikspolitikere og andre som i år sjekket inn på Arendalsuka, har det noen ganger vært vanskelig å få med seg at det er et lokalvalg som står foran oss. Dessverre er det ikke bare lokalpolitikere det noen ganger var vanskelig å få øye på mellom ballonger, partytelt, rikspolitikere og journalister som slentrer rundt i Pollen. Det er også litt for langt mellom de lokale velgerne. Valgdeltakelsen er for lav ved lokalvalg.

Ved forrige kommune – og stortingsvalg var valgdeltakelsen på 60 prosent. I Arendal var tallene enda lavere. Der gikk kun 55 prosent av de stemmeberettigede til valgurnene. Eller sagt på en annen måte: 19.063 personer stemte ved lokalvalget i 2015. Det kan gi noen skremmende perspektiver. Fordeler du disse stemmene på de 39 politikerne som utgjør bystyret, betyr det 489 velgere de siste årene har stått bak hver folkevalgt. Og bildet er ikke nødvendigvis bedre i nabokommunene våre. I kommunestyret i Grimstad var det ifølge de samme SSB-tallene 9464 velgere som stemte inn de 35 kommunestyrerepresentantene. I snitt betyr det 270 stemmer bak hver folkevalgte politiker.

Tallene er urovekkende av flere grunner. I våre kommuner har temperaturen vært høye i mange viktige saker de siste årene. Likevel unnlater altså mange å møte opp på valgdagen. Det betyr at noen politikere blir valgt inn på med noen få stemmers margin. Færre stemmer betyr et svekket lokaldemokrati. Det er ingen av oss tjent med.

Både lokalpolitikere og presse bør merke seg de lave tallene. Og innse at velgere også stemmer, når de ikke møter opp til valg. Og sofavelgerne må forstå at en tommel opp til en politiker på Facebook ikke betyr så mye, dersom du ikke bruker valgkortet ditt og stemmer vedkommende inn, den dagen det gjelder.