Agderposten

Meninger

Leder: Velgernes mistillit gir grunn til magesår

Leder: Velgernes mistillit gir grunn til magesår

Agderpostens leder 15. august

Et betydelig antall velgere mangler tillit til våre lokalpolitikere. Det er den nedslående konklusjonen man kan trekke etter undersøkelsene gjengitt i Agderposten onsdag 14. august.

I en undersøkelse InFact gjennomførte for Agderposten før sommeren, svarte over halvparten av austegdene (54,4 prosent), at de tror det finnes korrupsjon i egen kommune. Det er omtrent på samme nivå som året før, hvor 56,9 prosent svarte det samme.

Svarprosenten i disse kategoriene burde vært tilnærmet null. Og de burde være egnet til å gi hardtarbeidende politikere vondt i magen. Dessverre velger altfor mange av våre fremste likemenn å lappe på omdømmet med å legge bind foran øynene i stedet.

LES OGSÅ: Over halvparten av austegdene tror det er korrupsjon i egen kommune

Tonen i det politiske ordskiftet, spesielt på sosiale medier, mellom politikerne er i altfor stor grad preget av personangrep fremfor politiske diskusjoner. Og i altfor stor grad velger politikerne å alliere seg med byråkrater på rådhuset, fremfor velgerne, når de skal fatte beslutninger i viktige saker som angår mange.

Hove-saken i Arendal, og det som er kalt helsekjøpssaken i Grimstad, er to grelle eksempler på hvordan politikere fra flere partier har gått i bresjen for hemmelighold og lukkede prosesser når det er inngått avtaler med private aktører på offentlighetens bord.

Når det også syndes med viktig dokumentasjon i etterkant, eller den ikke er offentlig tilgjengelig, er ballen lagt på straffemerket, for dem som mener politiske beslutninger er farget av kameraderi og bekjentskaper. Det blir giftige debatter av slikt. For å sitere stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen (H); tillit er det nordiske gullet. Også lokalt.

Uavhengig av politisk farge er det politikere som står rake i stormer, og som viser mot til å være en vaktbikkje mot kommuneadministrasjoner, velgerne bør lete frem til, når de skal gå til valg på Sørlandet om noen uker.