annonse

SV: – Vi ville ikke ha varaordfører-vervet

Leder for helsepolitikerne
Leder for helsepolitikerne: Som mor til en gutt med autisme, har Inger Brokka de Ruiter (SV) erfaring med at det er tungt å jobbe mot Arendal kommune. – Mye avklares per telefon, og det er mangel på dokumentasjon. Brukerne skal få de tjenestene de har lovmessig krav på, og de skal bli møtt med åpenhet og respekt, sier den nye lederen for helsekomiteen. (Foto: )
Fornøyd
Fornøyd: Forhandlingsleder Tormod Vågsnes (KrF) sikret at partiet beholder varaordføreren, selv om partiet bare får to mandater i bystyret. (Foto: )

+ SV er nest største posisjonsparti i Arendal, men varaordfører-vervet ga SV-erne gjerne til KrF. Bedre inntekt til fattige familier var viktigst, samt at gruppeleder Inger Brokka de Ruiter (35) blir leder for helsekomiteen.

Marit Elisabeth Strand

– SV stilte seg fullt og helt bak KrFs Terje Eikin som varaordfører i forhandlingene. Han og Arbeiderpartiets Robert Nordli utgjør et veldig godt team. For oss er det kun politikken som er viktig, ikke et representasjonsverv som varaordfører, sier Inger Brokka de Ruiter (SV).

Hun representerer det nest største partiet som sitter i den brede flertallskonstellasjonen i det nye bystyret.

SV er det partiet som er lengst til venstre i konstellasjonen, og skal samarbeide med de fem sentrumspartiene KrF, Senterpartiet, Venstre og MDG – i tillegg til Arbeiderpartiet.

Brokka de Ruiter er svært fornøyd med SVs gjennomslag etter forhandlingene.

– Nasjonalparksenter må vente

Som punkt én i det signerte dokumentet med hvilke mål kommunen skal prioritere, er at barnetrygden skal unntas fra inntektsgrunnlaget ved tildeling av sosialstøtte. Dette vil koste om lag åtte millioner kroner.

– Den betydelige summen er et symbol på hvor mange som lider under fattigdom i byen vår. Disse pengene skal sørge for at familier har mulighet til at barna får nistepakker og har råd til å gi en femtilapp i bursdager. Dette må inn i budsjettet i 2020, og det er ingenting annet som er viktigere.

– Hvordan skal disse åtte millionene dekkes inn?

– Jeg mener at nasjonalparksenteret på Hove må vente. Kommuneøkonomien er kjempestram, og å legge til rette for grønn næring og de sårbare er det viktigste. Vi vet ikke hvor mange som kommer til å besøke senteret på Hove, sier Brokka de Ruiter.

Ifølge planen skal senteret åpne i 2023. Det er avsatt 47 millioner kroner i Arendal kommunes langtidsbudsjett – mens det er satt av 5 millioner til forprosjektet.

– Tungt å jobbe mot kommunen

Brokka de Ruiter blir leder for helsekomiteen. Som mor til en gutt med autisme har hun personlig erfaring med å være pårørende og bruker av tjenester.

– Jeg vet hvor tungt det er å jobbe mot systemet i kommunen. Det er mye som avklares per telefon, og det er mangel på dokumentasjon. Det skal ikke lenger være sånn at innbyggerne blir møtt med setningen «Det er sånn vi alltid har gjort det». Det er en gjenganger å forsvare det som ikke fungerer i kommunen. Brukerne skal få de tjenestene de har lovmessig krav på, og de skal bli møtt med åpenhet og respekt. Avvik og varslersaker skal ikke legges i en skuff, sier Brokka de Ruiter.

Fornøyd forhandlingsleder i KrF

KrFs forhandlingsleder Tormod Vågsnes er svært fornøyd med at partiet fortsatt får ha varaordføreren, til tross for at partiet bare har to mandater i bystyret.

– Terje Eikin gjør en god jobb, og er ønsket av de andre partiene, sier han.

– Hva har dere måttet gi fra dere?

– Svært lite, synes jeg. Jeg går ut som leder i Arendal Eiendom KF, men vi får inn en representant i styret, og en representant i kommuneplanutvalget, i tillegg til at Terje beholder plassen i formannskapet. Jeg blir leder i kompetansefondet, så jeg synes KrF kommer veldig godt ut, sier Vågsnes.

– Hva sier du til Høyre som synes det var dårlig gjort at dere ikke var i samtaler med partier på høyresiden?

– KrF har vært tydelige på at vi ikke klarer å samarbeide med Hovelista. Jeg forstår at Høyre er skuffet, men jeg har ikke så mye mer å kommentere, sier Vågsnes.