annonse

Dette blir venstretoppens nye jobb

Jobb i administrasjonen
Jobb i administrasjonen: Venstre-politiker er ansatt i rådmannens stab i Arendal kommune. (Foto: Stein Harald Øigård)

+ Politiker Pål Koren Pedersen (52) som var Venstres ordførerkandidat, er ansatt som rådgiver i rådmannens stab i Arendal kommune.

Marit Elisabeth Strand

Den profilerte politikeren går fra å være seniorrådgiver i pasient- og brukerombudet i Aust-Agder til å bli rådgiver i rådmannens stab i Arendal kommune. Jobben fikk han før valget, der han stilte som ordførerkandidat, og Koren Pedersen tiltrådte stillingen for kort tid siden; 26. august.

Koren Pedersen, som er avtroppende leder i komité for kultur, miljø og næring – jobber under kommunalsjef Torill Skår i stab for helse og levekår.

– Jeg jobber med tjenestene ute, og er saksbehandler på enkeltsaker. Akkurat nå jobber jeg for eksempel med boliger for utviklingshemmede. Jeg jobber langsiktig og strategisk med disse tjenestene, slik Arendal kommune har som visjon, forteller Koren Pedersen.

Venstre fikk kun ett mandat i det nye bystyret. Selv om Koren Pedersen var partiets førstekandidat, ryker han ut av bystyret etter åtte år fordi andrekandidat Cathrine Høyesen Hall fikk flere stemmer. Koren Pedersen fortalte til Agderposten at han umiddelbart reagerte med å bli sjokkert, og at en gruppe velgere har mobilisert for å forandre sammensetningen i bystyret radikalt.

Koren Pedersen har overfor Agderposten vært helt klar på at han får svi fra velgerne fordi han er tydelig på at han støtter Canvas Hoves planer på Hoveodden. Koren Pedersen skal være første vararepresentant i bystyret.

Han forteller at han kommer til å være saksbehandler på flere saker som kommer til politisk behandling.

– Sånn sett mister jeg ikke helt kontakten med det politiske miljøet, og i tillegg er jeg vararepresentant, sier han.

– Hvordan skal du skille rollene mellom ansatt i administrasjonen og folkevalgt politiker?

– Jeg har hele tiden vært opptatt av å være bevisst på disse rollene, og Arendal kommune ønsker ansatte som er aktive ellers i samfunnet. Det er anses som verdifullt med erfaring fra det politiske liv. Nå blir denne grensen enklere å forholde seg til. Formelt sett ville jeg vært inhabil i de sakene jeg er saksbehandler for, og jeg ville ikke profilert meg som helsepolitiker med verv i helsekomiteen, slik at innbyggerne ikke skal tvile på hvilken hatt jeg har på meg, sier Koren Pedersen.

Stillingen ble lyst ut, og det skal ha vært mange søkere.

– Jeg var i grundige intervjuer og tester. Arendal kommune er ryddige på formalia og ansettelsesprosesser, sier Koren Pedersen.

– Og lønna?

– Jeg vil henvise til kommunalsjefen når det gjelder lønn, men Arendal kommune ligger på et anstendig lønnsnivå for å være interessant arbeidsgiver for kvalifiserte mennesker, og det gjenspeiles i lønnsavtalen min, sier Koren Pedersen.