annonse

Disse skal styre i Tvedestrand

DISSE SKAL STYRE
DISSE SKAL STYRE: June Marcussen (V), Vidar Holmsen Engh (Ap), Marianne Landaas (H) og Yngve Werner Monrad (FrP), har funnet tonen og vil styre Tvedestrand sammen de neste fire årene. (Foto: Tore Ellingsen)
MYE Å PRATE OM
MYE Å PRATE OM: June Marcussen (V), Yngve Werner Monrad (FrP), Vidar Holmsen Engh (Ap) og Marianne Landaas (H), kommer til snakke mye sammen om krevende saker som må løses i Tvedestrand. (Foto: Tore Ellingsen)
LEDERDUO
LEDERDUO: Ny ordfører Marianne Landaas (H) og ny varaordfører Vidar Holmsen Engh (Ap), skal lede Tvedestrand fra 22. oktober og fire år fremover. (Foto: Tore Ellingsen)
KOLLEGER
KOLLEGER: Marianne Landaas blir gratulert av partifelle Gunn M. Olsen, som blir ny varaordfører på Vegårshei. (Foto: Tore Ellingsen)

+ I tvedestrandspolitikken er det ikke langt fra FrP til Ap, og når H og V kommer til, så har den nye ordføreren Marianne Landaas et flertall hun mener er enige om mye i årene fremover.

Tore Ellingsen

Den kommende ordføreren, Høyres Marianne Landaas, viser til at nettopp hennes parti, Ap og V, sammen med TTL, har samarbeidet godt i forrige periode og vært enige om mye. Nå er TTL borte, men FrP kommer inn med sin førstekandidat Yngve Werner Monrad, og de har også gått til valg på det som heter utviklingsalternativet i Tvedestrand. Det betyr at det skal satses på ny skole og ny sentrumsbarnehage, og at lånegjelden blir høyere enn de det de øvrige partiene i kommunestyret mener er forsvarlig.

Men det var skolebyggerne som fikk flertall, og kvartetten som er samlet på kommunehuset denne formiddagen etter at forhandlingene ble ferdige kvelden før, er enige om at det flertallet skal benyttes til å få gjennomført valgløftene.

Satse på skole til 2023

– Så sant det er praktisk mulig så vil vi fortsatt satse på ny skole til høsten 2023, men det er viktig med en ny og grundig gjennomgang av prosjektet, understreker Vidar Holmsen Engh fra Ap, som nå blir ny varaordfører.

– Ikke minst i forhold til kostnadene, understreker Landaas.

– Ja, det blir tøft, og det blir strammere før det blir bedre. Det er som med en kommune som med andre som bygger nytt, det er trangt i starten, sier Venstres June Marcussen. Hun var varaordfører i inneværende periode, og får nå det tunge vervet som leder av planutvalget.

– Vi skal være realistiske og ikke legge skjul på at det blir krevende fremover, sier Engh.

Kjenner hverandre godt

Men denne dagen, da de har fått landet samarbeidet, er det også godt å kjenne at de skal starte opp med et nytt utgangspunkt. Marianne, Vidar og June kjenner hverandre godt etter hvert, de har alle en periode i politikken bak seg. Yngve blir førstereis, men som lokallagsleder har han fulgt tvedestrandspolitikken tett de siste årene.

De har fordelt de tyngste vervene, og både Høyre og Ap som har fem hver i kommunestyret, får to representanter i formannskapet. Venstre får en, og med sine to representanter, får deres andre representant, Anders Oppegaard, plass der. Yngve Werner Monrad blir første vara.

Skal lage politisk plattform

De skal også utarbeide en politisk plattform. De mener det bør gå ganske greit, så lenge det er enighet om hovedmålene.

Agderposten antyder at det er vel minst to av partiene som står langt fra hverandre i synet på eiendomsskatt, men det behøver heller ikke bli så stort tema.

– Det er ingen av oss her som ønsker eiendomsskatt, det er vi helt enige om. Men både vi i Høyre og V og Ap, har i programmet at vi følge den linjen det er lagt opp til i økonomiplanen. Der ligger det en opptrapping til fem promille, men så har Stortinget lagt opp til at den skal være på maksimalt fire promille i 2021. Det vil vi tape 6 millioner kroner på, og det gjør det ikke enklere for oss, påpeker Landaas. Mens Monrad erkjenner at han er fornøyd med at satsen da maksimalt øker fra fire til fire og halv neste år, og så blir den redusert igjen.

Må huske at mange er skuffet

Påtroppende varaordfører Engh påpeker at en skal ha med seg at det også er mange som er skuffet etter valgresultatet. Mange stemte for å kunne beholde grendeskolene.

– Vi skal ikke glemme det, men jeg tror at det går seg til, og det blir tilfredshet til slutt, sier han.

– Ja, husk at vi skal bygge en skole for alle barn i kommunen. Også sentrumselevene mister skolen sin. Den nye skolen er like ny og fremmed for dem. Alle starter med blanke ark når elever og personale samles under ett tak, sier Marcussen. Hun startet som politiker for fire år siden med en klar innstilling om at grendeskoler var best, men har skiftet mening og brukte mye tid i valgkampen til å snakke om barnas oppvekstvilkår og behovet for en ny felles skole for alle barna.

Arbeidsplasser og innbyggere

De fire er sikre på at de har med seg et samlet kommunestyre når de nå sterkt vil vektlegge at det må bli vekst i arbeidsplasser og innbyggere i kommunen. Nå ligger det et nytt stort næringsområde med byggeklare tomter kloss inntil nye E18, som det allerede er god interesse rundt. Med kun ti minutters kjøring fra Arendal kan Tvedestrand by på byggeklare eneboligtomter over store deler av kommunen, mange med sjøutsikt og kort vei til nye E18. På denne tiden neste år er den nye videregående skolen i full drift, og blir det som de fire rundt bordet vil, kommer det altså ny skole og ny sentrumsbarnehage få år etterpå.

Det nye kommunestyret konstitueres 22. oktober.