annonse

Kaos-selskap unngikk konkurs i siste minutt

I RETTEN
I RETTEN: tingrettsdommer Øyvind Strand (midten) med en representant for skatteetaten. (Foto: Arne Ingmar Eggen)

+ Kaoset rundt Kazys Bygg AS i Arendal tar ikke slutt. Nå er kaoset så stort at det ikke engang er mulig å slå selskapet konkurs med krav på nærmere 500.000 kroner.

Arne Ingmar Eggen

Plassen til styrelederen i selskapet sto tom da Aust-Agder tingrett mandag morgen skulle behandle konkurskravet som skatteetaten har anlagt mot selskapet.

I tillegg til 176.000 kroner i moms, har Statens Innkrevningssentral et krav på 280.000 kroner i selskapet.

Husker ikke navnet

29. august skrev Agderposten om daglig leder i Kazys Bygg som ble dømt til å betale en ansatt 40.000 kroner som mannen hevdet han hadde til gode i lønn.

Dette skjedde til tross for at daglig leder selv hevdet han hadde solgt firmaet sitt og derfor ikke kunne stå til ansvar for kravet som med saksomkostningene steg til 90.000 kroner.

Ettersom han ikke engang husket hvem han hadde solgt firmaet sitt til, trodde ikke Aust-Agder tingrett noe på at han hadde solgt firmaet sitt og dømte ham til å betale.

Fikk brev fra Litauen

Da Aust-Agder tingrett mandag morgen skulle betale et nytt økonomisk krav mot selskapet- denne gangen fra skatteetaten - denne gangen et konkurskrav på nærmere en halv million kroner, måtte tingrettsdommer Øyvind Strand gi daglig leder rett i at han faktisk har klart å få solgt firmaet sitt.

Like før konkurssaken mot daglig leder skulle starte mandag morgen kl 09.00, mottok nemlig Aust-Agder tingrett en mail fra en helt ukjent advokat i Litauen som bekreftet at selskapet var solgt.

Hvorfor en helt ukjent mann i Litauen er interessert i å kjøpe et selskap i Norge - med et krav på nærmere 200.000 kroner fra skattefuten, nærmere 300.000 kroner fra Statens innkrevningssentral og nærmere 100.000 kroner i skyldig lønn - er derfor fortsatt en gåte for både domstolen og skattevesenet.

Utsatt på ubestemt tid

Uansett måtte begjæringen om konkurs utsettes inntil Aust-Agder tingrett har fått forkynt kravet på nærmere 500.000 kroner for nye eier av selskapet.

Men det kan bli krevende. Mannen bor etter alt å dømme i Litauen og har etter det Agderposten har grunn til å tro ingen tilknytning til Norge.