annonse

Derfor hang sørlendingen (41) opp hakekorset utenfor torturkammeret

ARKIVET
ARKIVET: Det ble hengt opp flagg med hakekors og bannere utenfor arkivet i Kristiansand i april 2018. Dette arkivbildet viser forskningsleder og assisterende direktør på fredsinstitusjonen Stiftelsen Arkivet i Kristiansand, Kjetil Grødum. (Foto: Erik Holand)

+ Tre medlemmer av Den nordiske motstandsbevegelsen er idømt bøter for at de 9. april i fjor hengte opp flagg med hakekors og påskriften «Vi er tilbake» utenfor nazistenes torturkammer på Sørlandet: Arkivet.

Arne Ingmar Eggen

Det var natt til 9. april i fjor at de tre mennene - hvorav en 41 år gammel sørlending – tok seg frem til Arkivet i Kristiansand.

Der hang de opp et flagg med hakekors og påskriften «Vi er tilbake».

Nektet å betale

At Arkivet ble valgt, var ikke tilfeldig. Slik beskriver domstolen motivet:

«Arkivet var under 2. verdenskrig okkupert av tyske soldater og hovedkvarter for Gestapo på Sørlandet. Det er allment kjent at det under krigen foregikk omfattende krigsforbrytelser der ved bruk av omfattende og systematisk vold og tortur».

Bøtene fra 6 til 12.000 kroner nektet de tre å betale. De hadde jo også en ytringsfrihet, mente mennene.

Saken måtte derfor inn for domstolen som – under tvil – støtter politiets straffepåstand om bruk av bøter.

Politisommel

Hadde ikke politiet brukt så lang tid som ett år og fem måneder på å få saken brakt inn for retten, ville straffen blitt strengere.

Domstolen ser nemlig meget alvorlig på det som skjedde. At handlingen var et brudd på loven som forbyr hatefulle og rasistiske ytringer, er domstolen ikke i tvil om.

Samme natt som det ble hengt opp flagg med hakekors utenfor Arkivet – som de mente hadde uttalt seg kritisk til deres arbeid for å gjøre «Norge rent på en human måte», som de selv uttrykker det, skjedde det samme utenfor Agder-politiets operasjonssentral.

Dette fordi politiet – ifølge de tre medlemmene av Den nordiske motstandsbevegelsen – i tillegg til å være kritiske også har forsøkt å stanse deres arbeid.

Alle som prøver å kritisere eller stille seg i veien for Motstandsbevegelsen vil oppleve det samme, kunne de tre medlemmene fortelle.

Selv om Den nordiske motstandsbevegelsen ønsker å «gjøre Norge rent på en human måte», opplever de stadige at deres ytringsfrihet blir kneblet. Og at de ikke får noen plattform i samfunnet til å formidle sitt budskap.

Symbolsk dag

Derfor måtte de – ifølge sine egne forklaringen – benytte den type virkemidler som man opplevde utenfor Arkivet natt til 9. april i fjor.

Ifølge 41-åringen som kom fra Sørlandet var bannerne med påskriften «Vi er tilbake!» ment å være en symbolsk handling som betyr at nasjonalsosialismen ikke er død. De valgte datoen 9. april fordi det er en symbolsk dag.

Handlingene ble filmet og skulle senere legges ut på det som angivelige ville være et lukket forum på nettet.

I retten erkjente forsvareren til de tre mennene, advokat Nils Christian Nordhus, at de gjennom sin offentlige bruk av hakekorset har markert sin støtte til hele eller deler av Hitlers nasjonalsosialistiske prosjekt på 1930- og 1940- tallet. Men samtidig understreket han at det ikke dreier seg om straffbare ytringer.

Slått hardt ned på

Dette er altså ikke Kristiansand tingrett enig i. Selv om det er ytringsfrihet her i landet, har de tre mennene overtrådt de grenser som loven setter for rasistiske og hatefulle ytringer.

Slik begrunner domstolen dette:

«Retten er ikke i tvil om at det å nøre opp under den nazistiske ideologien om en rasebasert nasjonalisme og jødehat, rammes. Flaggheisingen gir klare hentydninger til krigen og forfølgelsen av minoriteter og folkegrupper, og retten anser det utvilsomt at det er slik allmennheten vil oppfatte disse ytringene».

Innen to uker må de tre mennene – som kom fra Trøndelag, Vestfold og Sørlandet – ha bestemt seg for om de skal anke dommen i Kristiansand tingrett.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på agderposten.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.