annonse

Torskeholmen-avtalen: Skal legge til rette for boligbygging

TORSKEHOLMEN
TORSKEHOLMEN: Her kan det bli nærings- og boligbebyggelse i regi av kommune og investorer. (Foto: )

+ Grimstad kommune synes allerede senvinteren 2018 å ha forpliktet seg til å legge til rette for boligbygging på attraktive Torskeholmen.

Pål Yngve Berg

Innbyggere i Grimstad er i ferd med å reise seg mot den planlagte utviklingen av havneområdene, som kanskje trumfer både mulige skolenedleggelser og varsler- og helsekjøpsak som valgkampens heteste tema.

Det storstilte leilighetsprosjektet til Grimstad Bådsenter på Ytre Odden, hvis vedtatte formål i overordnet reguleringsplan er næring/tjenesteyting, har satt irritasjonen i kok i sosiale medier og i leserinnlegg.

En såkalt «prinsippavklaring» i kommuneplanutvalget i mars 2016 åpnet vei for detaljreguleringen, som ble vedtatt i august 2017. Nå kan det komme 32 leiligheter i området.

Vil ikke ha boliger

Toppkandidatene til Sp og SV og innbyggere har nylig tatt til orde for å frede kanskje den mest attraktive kommunale tomten, Torskeholmen, for boligbygging.

Men det kan være for sent. For det synes som politikerne langt på vei allerede har forpliktet seg til en kombinasjon av næring- og boligutbygging i utviklingsselskapet Torskeholmen AS. Som Bådsenter-eiendommen er Torskeholmen regulert til næring/tjenesteyting i overordnet plan fra 2012.

Ordfører Kjetil Glimsdal signerte aksjonæravtalen for selskapet på vegne av kommunen 15. desember 2017, der dette utdraget er hentet fra:

«Selskapets formål er å utarbeide og få godkjent en detaljreguleringsplan for Torskeholmen, basert på overordnede føringer i vedtatt områdereguleringsplan. Det skal også legges til rette for boliger i området. Detaljreguleringsplanen skal bidra til attraktiv byutvikling og optimalisere totalverdien for Aksjonærene», heter det i avtalen, og videre:

«Når detaljreguleringsplanen vedtas, har Aksjonærene til hensikt at eiendommen skal overdras fra kommunen. Torskeholmen ANS skal ha fortrinn foran andre til å overta Eiendommene, under nærmere forutsetninger beskrevet nedenfor ...»

Det er kommunens heleide selskap, Grimstad Eiendomsutvikling AS (GEU), som har tilrettelagt samarbeidet med investorene på Torskeholmen.

Ja bak lukkede dører

Et enstemmig formannskap sa bak lukkede dører 22. mars i fjor ja til rådmannens forslag om å godkjenne forslag til aksjonæravtale for Torskeholmen AS.

Bakgrunnen for partnerskapet med Torskeholmen ANS er at kommunen mener den ikke kan nekte en forlengelse av festeavtalen til Torskeholmen ANS uten saklig grunn.

Agderposten har tidligere bedt om å få oversendt de samlede juridiske vurderingene for dette standpunktet, men er blitt nektet innsyn i dokumentene av kommunen.

Ifølge aksjonæravtalen skal Torskeholmen ANS betale kommunen 1,5 million kroner for festetomta når detaljreguleringsplanen er godkjent. Kommunen er eier og bortfester av grunnen.

Torskeholmen AS eies av kommunen (71 prosent) og Torskeholmen ANS (29 prosent). Bak Torskeholmen ANS står investorene Robert Ruud og Jan Sigurd Otterlei, som sikret seg den gylne posisjonen på Torskeholmen etter å ha gitt i overkant av 16 millioner for bygg og festeavtale, som løper til 2025.

Torskeholmen AS er nå helt i startgropen med sitt arbeid. Fristen for å komme med merknader og innspill til oppstartsvarsel og planprogram gikk ut 23. august.

«Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en attraktiv og urban utvikling av området, både med bolig- og næringsbebyggelse samtidig som området blir tilgjengelig for allmennheten», heter det på kommunens hjemmeside.

pyb@agderposten.no