annonse

Nå er selskapet konkurs

KONKURS
KONKURS: Blomsterkvisten i Tvedestrand er begjært konkurs. Dette er illustrasjons-blomster. (Foto: NTB scanpix)

+ Veksten stoppet brått for Blomsterkvisten AS. Selskapet havnet i skifteretten, der det også er slått konkurs med en gjeld på over 400.000 kroner.

Arne Ingmar Eggen

Blomsterkvisten er aksjeselskspet som ifølge Brønnøysundregistrene skulle drive butikkhandel av blomster og planter fra Tvedestrand.

Antall ansatte blir oppgitt til å være fire.

Men da gjelden i selskapet oversteg 400.000 kroner, uten at den kunne betales, var det eieren selv som begjærte selskapet sitt konkurs.

Ifølge kjennelsen fra Aust-Agder tingrett deler man også der oppfatningar om at selskapet er insolvent og at det derfor ikke er mulig å drive videre på kreditorenes regning.

«Skyldneren har opplyst at den samlede gjelden er på kr 437.616 og at selskapets aktiva vesentlig består i varebeholdning, fordringer og et mindre beløp innestående i bank,- til sammen ca. 312.000. Virksomheten er igangværende», heter det i kjennelsen fra Aust-Agder tingrett.

Som bostyrer har retten oppnevnt advokat Ole Devold. Første skiftesamling er berammet til tirsdag 8. oktober klokken 8.15.

Agderposten har ikke lykkes å komme i kontakt med Janicke Kvist, som ifølge Proff.no står oppført som daglig leder og styreleder.