Agderposten

Nyheter

Leder: Dessverre ikke eneste bygd som sliter med få kvinner og mange «gubber»

Leder: Dessverre ikke eneste bygd som sliter med få kvinner og mange «gubber»

Agderpostens leder 4. september.

annonse

Er bildet av hva en ordfører skal være i Froland en eldre mann? Det er Senterpartiets Mari Mykland som stiller spørsmålet, når hun nå er på vei ut av kommunestyret i Froland. Ved lokalvalget i 2015 var Mykland den eneste kvinnelige ordførerkandidaten, men tapte kampen om klubba til KrFs Ove Gundersen.

På vei ut kan hun konstatere at det heller ikke i år blir flere kvinnelige ordførerkandidater å heie frem i bygda.

Den eneste kvinnelige ordførerkandidaten i Froland i år er Venstres Ingrid Stenhamar Sandbækken. Et parti som står langt svakere blant Frolands velgere enn hva Senterpartiet gjorde for fire år siden.

Dessverre er ikke Froland den eneste kommunen som sliter med å rekruttere kvinner inn i lokalpolitikken.

annonse

En gjennomgang av de vanligste partilistene i Agder, viser at det kun er Grimstad, Birkenes og Gjerstad som har en jevn kjønnsbalanse blant ordførerkandidatene foran høstens valg.

Valgblikk: Kan Froland bli ordfører i Froland?

annonse

Mange hardtarbeidende menn opplever det trolig som urettferdig at det gjentatte ganger gjøres til et problem at det ofte er menn over 60 som velges til å representere oss alle.

Men det er likevel synd at det er slik. Flere kvinner inn i lokalpolitikken, og for den saks skyld også unge menn, gjør noe med bredden av saker som havner til politisk behandling. Det kan gjøre noe med lønnsforskjeller, hvilken type stillinger kommunen oppretter og om de er flinke til nok til å opprettholde et godt barnehagetilbud.

Også lokalpolitikere tenderer noen ganger til å være seg selv nærmest når det gjelder hvilke saker de oppfatter som viktige for både seg og sine, i kommunene de bor i.

Mange småkommuner sliter med at unge kvinner flytter fra bygda, for ikke å vende tilbake. Et forgubbet kommunestyre sitter neppe med de beste svarene på hva som skal få flere av dem til å vende tilbake.