annonse

Rolf (31) vant over politiet i kampen om båtførerbeviset

VANT
VANT: Aust-Agder tingrett mener at det ikke er grunnlag for å frata Rolf Langnes Ellefsen båtførerbeviset. (Foto: Jon Andreassen)

+ Politiet hadde ikke loven på sin side da de beslagla båtførerbeviset til Rolf Langnes Ellefsen etter at han var blitt tatt med 1.0 i promille.

Arne Ingmar Eggen

Lørdag 10. august skrev Agderposten om Rolf Langnes Ellefsens som savner et klarere regelverk etter at han ble tatt med 1.0 i promille fratatt båtførerbeviset. På stedet.

Nå har Aust-Agder tingrett sagt noe om hvor promillegrensen for å miste båtførerbeviset bør gå.

Og den går ikke ved 1,0 i promille. I hvert hvis kjøringen skjedde på en slik måte at den ikke innebærer fare for helse, verdier eller miljøet.

Innstilt på kamp

At han fortjente en bot for kjøringen, har Rolf Langnes Ellefsens aldri nektet for.

Han mener til og med at den ville være vel fortjent og uttalte i intervjuet med Agderposten 10. august at han er imot fyllekjøring på sjøen.

Men at straffen også skulle ramme hans muligheter for å kunne drive næringsvirksomhet, ville Ellefsens ikke gå med på.

Som lastebilsjåfør – der han også ofte må transportere båter og føre dem til krana – er han helt avhengig av båtførerbeviset.

Derfor var han innstilt på kamp da han forleden stilte i Aust-Agder tingrett, tiltalt for promillekjøring på sjøen med påstand om bot og fortsatt beslag av båtførerbeviset.

Ikke «grovt»

Og den kampen vant han.

For at noen skal kunne fratas båtførerbeviset, må lovbruddet ifølge småbåtloven være «grovt og hensynet til sjøsikkerheten, miljøet eller allmenne hensyn ellers krever det».

Da han «førte en 16 fots Westling med 70 HK, til tross for at han hadde en alkoholpromille på 1.0», var ikke kjøringen så «grov» at han ifølge småbåtloven fortjener å miste sertifikatet.

Dette ifølge tingrettsdommer Jan Atle Hansen og hans to meddommere i Aust-Agder tingrett.

Skjønnsmessig

Under hovedforhandling i Aust-Agder tingrett la forsvareren til Rolf Langnes Ellefsens – advokat Ole Andreas Thrana, frem en rekke dommer på at folk med langt høyere promille ikke er blitt fratatt sertifikatet.

Hvor grensen går, vil derfor være en skjønnsmessig vurdering fra sak til sak, men ofte ligger den på rundt 1,5 hvis kjøre ikke innebærer fare for helse, verdier eller miljøet.

«Når foreliggende sak sammenholdes med den rettspraksis som ovenfor er redegjort for, finner ikke retten grunnlag for å mene at de allmenne hensyn har en styrke som i seg selv gir grunnlag for å idømme siktede tap av båtførerbeviset», konkluderer en enstemmig Aust-Agder tingrett.

Straffen endte derfor med en bot på 6.000 kroner med følgende hale:

«Tap av retten til å føre båtførerbevispliktig småbåt idømmes ikke».

Innen to uker må påtalemyndigheten ha bestemt seg for om man skal anke frifinnelsen for fortsatt tap av båtførerbeviset.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på agderposten.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.