annonse

Har slått Eiendomsdrift Sør AS konkurs

KONKURS
KONKURS: Kjennelse i Aust-Agder tingrett. (Foto: Tom Bucher Hansen)

+ Eiendomsdrift Sør AS er slått konkurs med en restskatt på drøye 800.000 kroner.

Arne Ingmar Eggen

Det har lenge pågått en kamp i kulissene for å redde det Grimstad-registrerte selskapet som ifølge Brønnøysundregistrene blant annet driver med kjøp og utleie eiendom.

6. mai forsøkte kemneren i Grimstad for første gang å slå selskapet konkurs. Men etter at det var blitt skapt tvil rundt beregningene som kravet bygde på, ble konkursen utsatt.

Selv om kravet nå er blitt noe redusert, gjenstår det ifølge kemneren i Grimstad fortsatt et skattekrav på drøye 800.000 kroner.

Da selskapet i forrige uke igjen ble begjært konkurs, bestred også denne gangen daglig leder og styreleder Jon Øivind Berntsen kravet og hevdet det var blitt betalt for mye i forskuddsskatt som han ville stille sikkerhet i.

Regnskapet for 2017 er da også godkjent med et overskudd på 1,2 millioner kroner. Berntsen ønsket derfor en ny utsettelse inntil de samlede regnskapene er gjennomgått.

Det fikk han ikke. Jon Øyvind Berntsen ønsker selv ikke å kommentere saken overfor Agderposten.

Men ut fra kjennelsen i Aust-Agder tingrett mener dommerfullmektig Kristian Gjendemsjø at firmaet under enhver omstendighet er insolvent og ikke i stand til å betale sine fordringer som ifølge kemneren i Grimstad nå er kommet opp i drøye 800.000 kroner.

«Under enhver omstendighet er det ikke grunnlag for å utsette saken ytterligere. Det følger av konkursloven § 71 at der hvor saken allerede er utsatt én gang, kan ny utsettelse bare besluttes hvor forholdene gjør det særlig påkrevd», skriver Gjendemsjø i den detaljerte begrunnelsen for at han nå velger å slå selskapet konkurs.

Aust-Agder tingrett har oppnevnt advokat Ole Devold som bobestyrer og første skiftesamling er satt til onsdag 25. september.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på agderposten.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.