annonse

Politiet skal ha rotet bort beslaglagt kniv – kvinne (30) ble frikjent for knivstikking

DØMT
DØMT: Illustrasjon. (Foto: Shutterstock)

+ Politiet finner ikke igjen kniven de skal ha beslaglagt i forbindelse med at en mann skal ha blitt stukket ned på et nachspiel i Arendal.

Arne Ingmar Eggen

En politihund fant umiddelbart etter den angivelige knivstikkingen frem til en kniv med fersk lukt av menneske.

Men ifølge en nylig avsagt dom i Aust-Agder tingrett ble ikke kniven gjenfunnet hos politiet.

«Selv om kniven ikke er gjenfunnet hos politiet i etterkant», som tingrettsdommer Leif Petter Trannum formulerer det, viser bilder som politiet samme dag tok av det antatte stikkvåpenet en kjøkkenkniv som var hentet fra kjøkkenet der udåden skjedde.

Dissens i retten

Fordi kniven aldri er blitt gjenfunnet hos politiet, usikkert av hvilken grunn, har det ikke vært mulig å påvise DNA fra verken offer eller gjerningsmann.

En 30 år gammel kvinne fra Arendal som ble tiltalt for knivstikkingen, er av flertallet i Aust-Agder tingrett nå frikjent for at det var hun som gjorde dette.

Mens fagdommeren ville dømme kvinnen til fengsel, mente de to meddommerne at bevisene ikke var gode nok for dette.

Frikjent – men må betale

Likevel må hun betale erstatning til mannen hun er frifunnet for å ha knivstukket.

Mens det kreves en nesten hundre prosent overbevisning hos dommerne for at noen skal kunne dømmes i en straffesak, kreves det kun en sannsynlighetsovervekt når det blir snakk om erstatning.

Det mest klassiske eksempelet på dette er den såkalte «Birgitte Tengs-saken»:

I februar 2003 ble fetteren til Birgitte Tengs dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Birgittes foreldre. Lagmannsretten begrunner dommen med at det er overveiende sannsynlig at 21-åringen var Birgittes drapsmann, men at han ikke kunne straffes for dette.

Skrøt av sex

Mannen som ble stukket i ryggen i Arendal – angivelig med kjøkkenkniven som politiet beslagla, men ikke finner igjen – er helt sikker på at det var den tiltalte kvinnen som holdt den i hånden da det 30. desember i fjor oppsto et basketak på et nachspiel i Arendal.

Huseieren skrøt av at han «hadde pult», som det heter i dommen, mødrene til to av de mannlige gjestene som var på festen.

Dette skal ha ført til et basketak der en av gjestene – den tiltalte kvinnen – skulle ha blandet seg inn.

Med en stor kjøkkenkniv hun ifølge tiltalen stakk i ryggen på en mennene som ble så provosert at de angivelig skal ha gått løs på huseieren.

Huseieren fikk under basketaket slått ut noen tenner.

Det er ikke kjent hva som senere skjedde med denne delen av saken.

Mannen som ble stukket i ryggen, har hele tiden hevdet at det i hvert fall ikke var han som påførte huseieren de innslåtte tennene.

Mistet en liter med blod

Mannen som ble stukket i ryggen – angivelig med kniven som ikke er blitt gjenfunnet hos politiet, mistet en liter med blod mens han gjemte seg for kvinnen som løp etter og skal ha truet med å stikke ham igjen. I Aust-Agder tingrett nektet kvinnen for straffskyld og hevdet det ikke var henne som knivstakk mannen som måtte hentes med ambulanse og kjøres til sykehuset i Arendal.

Nå er hun frikjent for straffskyld for knivstikkingen, men må betale mannen 25.000 kroner i erstatning for knivstikkingen.

Innen to uker må påtalemyndigheten ha bestemt seg for om de vil anke dommen som ble avgjort med dissens.

aie@agderposten.no