annonse

Får omstridt sak opp nå nytt: Vil stoppe omtakseringen

FÅR OMKAMP
FÅR OMKAMP: Frp-erne Ingrid Skårmo, Anders Kylland, Edward Terjesen og Torbjørn Nilsen (med ryggen til), i et tidligere bystyremøte, vil sammen med Høyre si opp avtalen med takseringsfirmaet. (Foto: Tore Ellingsen)
TOK OPP
TOK OPP: Kristoffer Lyngvi-Østerhus, her sammen med partifellene Benedikte Nilsen og Geir Fredrik Sissener, tok opp spørsmålet om det mulig å komme ut av avtalen. (Foto: Vidar Fløde)

+ Opposisjonen som gikk imot omtaksering av eiendommer for beregning av eiendomsskatt, har klart å få omkamp i bystyret. Både Høyre og Frp vil si opp avtalen om omtaksering og håper å få flertall for det 26. september.

Tore Ellingsen

Det var høy temperatur i bystyret i februar i år da flertallet gikk inn for rådmannens opplegg for den første omtakseringen av eiendommer på ti år. Bakgrunnen var både at en skal gjøre en ny vurdering av eiendommene etter så lang tid, og at stortingsflertallet senker maksimal promillesats slik Arendal har, fra sju til fem promille. Bystyreflertallet ønsker å opprettholde inntektene fra eiendomsskatten, og justerer reduksjonsfaktoren fra 60 prosent, til den satsen som Stortinget til enhver tid vedtar, per nå 30 prosent.

Fikk gehør for kravet

Det var Høyres Kristoffer Lyngvi-Østerhus som tok spørsmålet opp i komité for kultur, miljø- og næring i forrige uke.

 - Jeg spurte om det er mulig å si opp avtalen med firmaet som er engasjert til dette arbeidet, forteller Lyngvi-Østerhus. Han fikk ikke noe svar på spørsmålet i komiteen, og da saken heller ikke var nevnt da bystyret var samlet torsdag morgen, etterlyste han saken på nytt.

Etter litt frem og tilbake, ble det avklart at bystyret får en egen sak i det ekstraordinære bystyret 26. september.

Det er både Lyngvi-Østerhus og  Frps ordførerkandidat Anders Kylland fornøyd med.

– Jeg mener grunnlaget for en full omtaksering er endret. Det har blant annet kommet frem at de som skal utføre besiktigelsene, ikke har faglig bakgrunn, og det er reist spørsmål om utvelgelse og metoder, sier Kylland.

Han er fornøyd med at det nå blir mulig å ta en ny vurdering, og det allerede  26. september. Det ekstraordinære bystyremøtet er berammet fordi det sittende bystyret da også må behandle kommunedelplanen for E18-traseen.

Haster med å stoppe taksering

– Det ville blitt for lenge og vente til det nye bystyret møtes, det skjer ikke før i november. Skal vi få stoppet omtakseringen, så haster det, mener Kylland.

Ifølge Frp-representanten så var rådmannen ikke bombastisk på at det er umulig å komme ut av den inngåtte avtalen med firmaet Geomatikk som foretar besiktigelsen og utarbeidet takstforslag på eiendommene.

Kostnaden er beregnet til 9 millioner kroner.

Står fast på at den må fjernes

– Dette er kontraktsjuss som vi sikkert får mer informasjon om når vi får en ny sak den 26. Så utelukker jeg ikke at det kan bli flertall for vårt forslag, som vi og Høyre står sammen om. Så kan det være at et nytt bystyre har en annen tilnærming til hele spørsmålet om eiendomsskatt, sier Anders Kylland, som står fast på at eiendomsskatten som årlig gir 115 millioner kroner til driften av Arendal kommune, må fjernes.