annonse

Bløffen om salg av firmaet kostet ham 90.000 kroner

DØMT ETTER LØGN
DØMT ETTER LØGN: Illustrasjonsfoto, modellklarert håndverker. (Foto: NTB scanpix)

+ Bløffen om at han hadde solgt firmaet sitt - men at han hadde glemt navnet på mannen han solgte det til, er blitt en dyr affære for daglig leder i Kazys Bygg AS i Arendal.

Arne Ingmar Eggen

At det dreier seg om en ren bløff - for å unngå et lønnskrav på 40.000 kroner fra en tidligere ansatt, er Aust-Agder tingrett ikke i det minste tvil om.

Men i dette forsøket på å vri seg unna, har daglig leder i Kazys Bygg AS plutselig pådratt seg et nytt lønnskrav:

Nemlig fra advokaten til den misfornøyde snekkeren han hadde hatt i arbeid: Advokat Karsten A. Anfinsen.

Mens snekkerens krav for de 182 timene han hadde jobbet i firmaet ligger på 40.000 kroner, har advokatens krav kommet opp i 50.000 kroner.

Dermed kommer det samlede lønnskravet opp i 90.000 kroner.

Glemte hvem han solgte til

Agderposten har tidligere omtalt den helt spesielle situasjonen som oppsto da en tidligere ansatt i Kazys Bygg AS gikk til sak for å få lønna si og daglig leder plutselig hevdet han hadde solgt firmaets sitt.

Til en mann han hadde glemt navnet på.

At dette var en bløff - og at han fortsatt er styreleder og daglig leder i Kazys Bygg AS, er Aust-Agder tingrett ikke i det minste tvil om.

Også påstanden om at snekkeren uansett ikke har noen krav hos firmaet - fordi han jobbet for sent og opptrådte som selvstendig næringsdrivende, er ifølge tingrettsdommer Daniel Løstegaard Olsen også en ren bløff.

Dermed blir mannen dømt til å betale.

Både advokatens krav på 50.000 kroner og snekkerens krav på 40.000 kroner. Pluss renter fra den dagen lønna skulle vært betalt. Som så langt nærmer seg 5.000 kroner

Gjør unntak fra loven

Saken ble ført som en sak etter den såkalte småtvisteloven.

I loven heter det at saksomkostningene ikke skal overstige 20 prosent av beløpet tvisten dreier seg om - i dette tilfellet altså 8.000 kroner.

Men i dette spesielle tilfellet mener tingretten at daglig leder i Kazys Bygg AS har gjort seg så vanskelig at en svært snever unntaksbestemmelse i loven kan benyttes.

Dermed dømmes han også til å betale alle utgiftene advokat Karsten A. Anfinsen har hatt i forbindelse med saken.

Innen fire uker må mannen - som ifølge Aust-Agder tingrett fortsatt er daglig leder og styreleder av Kazys Bygg AS - ha bestemt seg for om han skal anke.

aie@agderposten.no

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på agderposten.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.