annonse

Frp fortsetter å hamre løs på Arendals omtaksering – Dyr og dårlig løsning

KJØRER PÅ MOT EIENDOMSSKATT
KJØRER PÅ MOT EIENDOMSSKATT: Fylkesordførerkandidat Steinar Bergstøl Andersen, Edward Terjesen og Ingrid Skårmo, begge bystyrekandidater, parlamentarisk leder Hans Andreas Limi og leder i Arendal Frp Andreas Arff, som også er fylkestings,- og bystyrekandidat. Alle er svært kritiske til Arendals håndtering av eiendomsskatten. (Foto: Tore Ellingsen)
MÅ EFFEKTIVISERE
MÅ EFFEKTIVISERE: Parlamentarisk leder Hans Andreas Limi, mener kommunene snarest må legge en plan for å trappe ned eiendomsskatten, og effektivisere driften. (Foto: Tore Ellingsen)
MER EFFEKTIVE UTEN SKATT
MER EFFEKTIVE UTEN SKATT: Fylkesordførerkandidat Steinar Bergstøl Andersen, viser til Mandal som driver uten eiendomsskatt og har en effektiv drift. (Foto: Tore Ellingsen)
TRE FAKTORER SOM GJØR EN FORSKJELL

+ Frp holder kruttet tørt i skytset mot eiendomsskatten, og nå følger parlamentariske leder Hans Andreas Limi opp kritikken fra partileder Siv Jensen mot Arendals omtaksering av eiendommer.

Tore Ellingsen

I likhet med sjefen selv, mener Limi at det i realiteten er en omgåelse av Stortingets vedtak om redusert eiendomsskatt, når en kommune som Arendal omtakserer eiendommer for å opprettholde inntektene fra eiendomsskatten. Slik oppfatter i hvert fall Hans Andreas Limi og et knippe Frp-ere fra lokal- og fylkesplan det.

At bystyrerflertallet står fast på at kommunen skal opprettholde inntektene selv om skattesatsen nå går ned fra maksimalt sju ti fem promille, og trolig videre ned til fire promille, faller Frp-erne tungt for brystet.

Har fått en nasjonal skatt

– Det er så mange kommuner som har innført eiendomsskatt, at vi i realiteten har fått en nasjonal eiendomsskatt, noe Stortinget har sagt nei til. Vi mener det berettiget at Stortinget forsøker å dempe dette, men det blir omgått av kommunen når den øker boligverdiene gjennom en omtaksering og kompenserer for lavere skatteinntekt på den måten, sier Limi.

Bystyreflertallet landet på at en full omtaksering var den beste løsningen. Det må uansett gjøres en ny vurdering etter ti år. Flertallet mener en besiktigelse av hvert hus, er bedre enn å benytte skattetaksten, slik det også er grunnlag for. Den baserer seg på antall kvadratmeter. Ved besiktigelse blir en rekke andre forhold som beliggenhet, utsikt og teknisk standard vurdert.

Limi mener uansett det er en dårlig løsning.

– Kommer mange klager

– Det er flere ulike måter å gjennomføre kommunal taksering på. Det vet vi, for noen steder bruker man altså såkalt profesjonelle, andre steder pensjonister og noen har sågar fått bistand fra Nav. Hvor korrekte er de vurderingene som gjøres? Det kan gjøres administrativt og gjøres skjønnsmessig, så det er mye ulik praksis. Men det som er gjennomgående, er at det kommer veldig mange klager på den kommunale takseringen. Boligeierne opplever at vurderingene blir feil, og de reagerer på takstene som settes. Det er ulik behandling og det er vilkårlighet. Det kommer mange klager, men det er få som bli imøtekommet, oppsummerer Frp-toppen.

Holde seg til skattetaksten

Han levner liten tvil om at dersom det først skal være eiendomsskatt, så er det fordelaktig å holde seg til skattetakstene.

– De får du oppgitt hvert eneste år i forbindelse med skattemeldingen, og mener du noe feil, har du mulighet til å klage på det. Du får en årlig mulighet til å korrigere. Så kan det være noen lokale variasjoner, som en i teorien kan si at kommunal taksering kan fange opp, men det er erfaringsmessig ikke så stor grad at forsvarer de millionene en bruker på det, mener Hans A. Limi.

At Arendal bruker 9 millioner kroner på omtakseringen, er ikke unikt. Det er ikke veldig høyt for en kommune av Arendals størrelse, mener han.

– Må legge plan for nedtrapping

– Kommunene har gjort seg avhengig av inntektene fra eiendomsskatten, Arendal tar inn 115 millioner kroner i året, og taper om lag 18 millioner kroner på regjeringens omlegging, det er store summer som skal erstattes dersom eiendomsskatten fjernes?

– Men det er bekymringsfullt så lenge du har en skatt som belaster innbyggerne på en veldig usosial måte og hvor en har vendt seg til en et høyt eiendomsskattenivå. Der må en snarest mulig legge en plan for hvordan skatten kan trappes ned. Husk at det nå er veldig god kommuneøkonomi, påpeker Limi.

– Det er vel ikke alle rådmenn og ordførere som vil være enig med deg i det?

– Det finnes selvfølgelig unntak, men se hvor få kommuner som nå er på Robek-lista. Det er vel bare ti kommuner igjen. Da vi kom i regjering i 2013 var det et tredobbelt antall. Det er aldri enkelt å gjennomføre innsparingstiltak, men vi ser effekten av hva vi har gjort med statlige etater, med å pålegge den 0,5 prosent kutt årlig. Det høres lite ut, men det blir mye penger av det. Det bør være mulig å gjennomføre i kommunene, sier han.

– Er mulig å effektivisere

– Her på Agder er det mange skattesvake kommuner og slik som Arendal, må ifølge ordføreren drifte kommunen seks prosent billigere enn en gjennomsnittskommune?

– Ja jeg kjenner godt til Agders utfordringer, men slike forhold skal kompenseres og utjevnes. Det er mulig å effektivisere, slik som for eksempel byggesaksbehandling, påpeker Limi og trekker frem kommunen han selv bor i, vekstkommunen Ullensaker hvor Frp styrer sammen med H og KrF. Han forteller om en kommune uten eiendomsskatt og med lave gebyrer som tiltrekker seg nye virksomheter fordi det er billigere å etablere seg der, og saksgangen er effektiv.

Limi og Agder Frps fylkesordførerkandidat, Steinar Bergstøl Andersen, har felles oppfatning av at høy eiendomsskatt også fører til mindre effektive kommuner med mer byråkrati.

– Still krav til egen drift

– Still krav til egen drift, det er ikke alltid like populært å effektivisere, men det nødvendig. Legg til rette for næringslivet, tiltrekk dere bedrifter, er rådet fra Limi og som får sitte av Andersen. Han trekker frem Frp-styrte Mandal som et godt eksempel på en kommune som lykkes godt uten eiendomsskatt.

Leder i Arendal Frp, Andreas Arff som også er kandidat til bystyret og fylkestinget, sammen med bystyrekandidatene Ingrid Skårmo og Edward Terjesen, er også opptatt av en bedre tilrettelegging for næringslivet.

– Arendal må bli en ja-kommune, mener Skårmo. Og da selvfølgelig uten eiendomsskatt, mener de alle tre.

toel@agderposten.no