annonse

Krever Sør Bolig-selskap for 3,1 millioner kroner

Rettssak
Rettssak: Det er nå berammet rettssak mellom Byggmester Kristian Flaa AS og Sør Bolig Prosjekt AS etter at utbyggingen av «Romstølen Park» på Myra i Arendal ikke gikk helt som de skulle. (Foto: )

+ Sør Bolig Prosjekt AS blir nå saksøkt for 3,1 millioner kroner etter at byggingen av «Romstølen Park» på Myra i Arendal ikke gikk helt som det skulle.

Arne Ingmar Eggen

Onsdag starter rettssaken mellom Byggmester Kristian Flaa AS som har saksøkt Sør Bolig Prosjekt AS for 3,1 millioner kroner.

I sluttinnlegget til Aust-Agder tingrett stiller Sør Bolig Prosjekt AS seg fullstendig uforstående til kravet og hevder det er Byggmester Kristian Flaa AS som skylder dem penger.

Nærmere bestemt 3,2 millioner kroner.

Tok lengre tid og kostet mer

Det var under første byggetrinn av «Romstølen Park» på Myra i Arendal at alt skar seg fullstendig mellom utbygger og entreprenøren som skulle ferdigstille betongarbeidene.

Ifølge Byggmester Kristian Flaa AS var prosjektmaterialet langt fra ferdig da de vant anbudskonkurransen og tok på seg oppdraget med å ferdigstille betongarbeidene på det nye bygget.

Derfor tok det både lengre tid og kostet mer penger enn man først hadde antatt.

Hamrer løs mot byggmester

Disse påstandene stiller Sør Bolig Prosjekt AS – som er et datterselskap i Sør Bolig-gruppen – seg fullstendig uforstående til.

I sitt sluttinnlegg til Aust-Agder tingrett, som Agderposten har fått tilgang til, hamrer de løs på påstandene fra Bygmester Kristian Flaa AS og hevder byggmesterfirmaet har seg selv å takke for at de angivelig feilberegnet på både tidsbruk og hva det ville koste.

Ifølge den reviderte fremdriftsplanen skulle betongarbeidene være ferdig innen midten av april 2018.

Men fem måneder senere – i september 2018 – var arbeidene fortsatt ikke ferdige.

På dette tidspunktet skal spenningsnivået ha blitt så stort at Byggmester Kristian Flaa AS avsluttet sine arbeider og Sør Bolig Prosjekt AS engasjerte en annen entreprenør for å fullføre de avtalte betongarbeidene.

Krangelen fortsetter i retten

Et par måneder senere – i november 2018 – ble det imidlertid inngått en ny avtale mellom partene.

De ble da ble enig om å være uenig, men at begge parter var best tjent med at arbeidene ble ferdigstilt og at man eventuelt måtte utsette krangelen til senere.

I desember 2018 – som ifølge Sør Bolig var åtte måneder forsinket – var betongarbeidene endelig ferdig.

For blant annet denne påståtte forsinkelsen krever Sør Bolig Prosjekt AS erstatning i motkravet som nå fremmes mot Byggmester Kristian Flaa AS.

Nå har nemlig tiden kommet for å fortsette krangelen om hva som ble avtalt mellom partene før og under byggeprosessen.

I saken – som etter planen skal starte førstkommende onsdag – er det satt av tre dager med advokat Jan Olaf Dukan til å representerer Byggmester Kristian Flaa AS og advokat Karsten Alexander Anfinsen til å representere Sør Bolig Prosjekt AS.

aie@agderposten.no