annonse

Saumfarte alle kontoene til storkonsernet: Fant 1.128 kroner og 87 øre

GIR OPP
GIR OPP: Fem år etter dette bildet ble tatt i Aust-Agder tingrett, under den første skiftesamlingen etter konkursen i Prima Invest-gruppen, slår bostyrer Thomas Steen Brandi (til venstre på bildet) fast at det ikke er mer penger igjen i boet. på bildet er han i samtale med daværende tingrettsdommer Lars Hvalgård-Bakke.

+ 18 kreditorer taper 166 millioner kroner etter konkursen til Lloyd Kleivene i Prima Invest. Nå har bostyrer Thomas Steen Brandi gitt opp arbeidet med å skaffe boet og kreditorene mer penger.

Arne Ingmar Eggen

Etter å ha brukt nærmere 350 timer på saken, konkluderer bobestyrer advokat Thomas Steen Brandi at det ikke er noe mer å hente.

Dermed sitter 18 kreditorer igjen med et samlet krav på 166 millioner kroner.

37 selskaper

Det var i september 2014 at alt raknet for Grimstad-investoren Lloyd Kleivene da det ene datterselskapet etter det andre gikk over ende i den store Prima Invest-gruppen.

I løpet av bare fire måneder var hele konsernet med dets 37 selskaper lagt i ruiner.

Etter hvert viste det seg at nesten alt firmaet eide, var belagt med lån.

Fant 1.128 kroner

Da advokat Thomas Steen Brandi startet arbeidet som bobestyrer i september 2014 – for å finne penger til kreditorer og videre bobehandling – hadde han derfor ingenting å gå på.

På kontoene til et konsern som tidligere hadde omsatt for flere hundre millioner kroner, fant han 1.128 kroner. Og 87 øre.

Da et forsøk på å inndrive utestående fordringer på 26 millioner kroner fra fem av konsernselskapene ikke førte frem, var han fortsatt like langt.

Etter et forlik med en av konsernets tidligere leietakere fikk han imidlertid inn 150.000 kroner.

Nå gir han opp

Disse pengene – pluss 600.000 kroner som han fikk i forbindelse med salget av en eiendom i Primagruppen og 230.000 kroner han fikk etter at annet rettsforlik – har gjennom alle disse årene bidratt til å holde boet i gang.

Men nå finner han ingen flere penger og må derfor sikre de kravene han selv har etter den lange bobehandlingen.

Etter å ha jobbet 350 timer med saken, legger bobestyrer Thomas Steen Brandi nå frem et salærkrav på 834.000 kroner for jobben han har gjort.

Men Kleivene ble dømt

Ifølge en nylig kjennelse i Aust-Agder tingrett, signert tingrettsdommer Øyvind Strand, er dette slett ikke et urimelig krav etter jobben han har gjort i samarbeid med flere eksperter på området.

Selv om 18 kreditorer fortsatt sitter igjen med et samlet krav på 166 millioner, skriver Thomas Steen Brandi at man likevel har oppnådd noe gjennom den lange bobehandlingen.

Blant annet med å bistå politiet i sitt arbeid.

6. desember i fjor ble Lloyd Kleivene dømt til fengsel i to år og åtte måneder for grov utroskap, grovt bedrageri og dokumentfalsk.

Lloyd Kleivene ble videre dømt til å betale 8,6 millioner kroner til tre banker og ett sameie. I tillegg ble han fradømt retten til å drive egen næringsvirksomhet i to år.

aie@agderposten.no