annonse

Har privat bryggeanlegg fra kommunal Hove-grunn

UTEN SKRIFTLIGHET
UTEN SKRIFTLIGHET: Arendal Herregaard har eierskap til dette bryggeanlegget, med 10 båtplasser, i Hove Leirsenter. Det foreligger ingen skriftlig avtale eller tinglysing. (Foto: )
VARSLER BØTER
VARSLER BØTER: Arendal Herregaard har skrudd fast åtte slike skilt på bryggeanleggets sitt i Hove Leirsenter. (Foto: )

+ I forlengelsen av en kommunal brygge i Hove Leirsenter har Arendal Herregaard i 13 år hatt sitt eget private bryggeanlegg med 10 båtplasser.

Pål Yngve Berg

Arendal Herregaards (AH) bryggeanlegg ble ifølge daglig leder Terje Stalleland i Hove drifts- og utviklingsselskap AS (HDU) trolig etablert i 2006 – som et resultat av godt samarbeid og naboskap.

Agderposten har bedt om innsyn i kontrakten som regulerer bryggeforholdet mellom HDU og hotellselskapet i nabolaget, men får til svar at det ikke er inngått skriftlig avtale mellom partene.

– Vi samarbeider en del med Arendal Herregaard, som gode naboer og kolleger. Samarbeidet for brygga er av lite omfang, og ikke sammenfattet i skriftlig avtale. Vi deler på kostnader, og vi disponerer deres del av bryggen når de ikke selv har behov. Samarbeidet vil vare så lenge det er til fordel også for oss, opplyser Stalleland i en e-post.

Arendal Herregards bryggeanlegg er nærmere 15 meter langt, består av 10 båtplasser – og er ifølge grunnboka ikke tinglyst.

Uten skriftlig avtale

HDU, som er 100 prosent kontrollert av Arendal kommune, eier Hove-grunnen den første delen av brygga er festet i.

Deretter levnes det ingen tvil om hvem som overtar eierskapet og har herredømmet over de 10 båtplassene som utgjør del to av anlegget.

«PRIVAT BRYGGEANLEGG», lyder tittelen på skiltene som møter offentligheten ved de enkelte båtplassene.

«Denne brygge tilhører Arendal Herregaard. Fortøyning uten tillatelse er ikke tillatt. Overtredelse medfører fjerning og bøteleggelse for eiers risiko og regning», står det på åtte skilt.

– Arendal Herregaard har selv kjøpt et bryggeelement med utliggere, som er lagt til vår brygge. Hva de har betalt for det, vet jeg ikke. Sammen fikk vi da et bedre anlegg. Videre har de tatt kostnader ved opparbeidelse av parkeringskapasitet. Dette skjedde i 2006, mener jeg, og beløpet var ca 15.000 kroner, utdyper HDU-sjefen.

Stalleland understreker videre at dette bryggeanlegget er privat, i motsetning til de andre bryggene på Hove, ligger utenfor Raet nasjonalpark og tilhører Hove Leirsenter.

– Hvem eier egentlig brygga?

– Som sagt så eier vi hver vår del. HDU eier brygga ut til elementet som AH eier. Men vi disponerer rettigheter, og avgjør hvorvidt AH skal ha tilgang eller ikke, svarer han.

– Hvorfor finnes det ingen skriftlig avtale? Et bryggeanlegg er jo av stor verdi.

– Det er ingen stor verdi. AH har selv betalt for sitt bryggeelement. Selve tilgangen til brygga betales det ikke for, men de tar sine andeler av driftskostnader. Som «leie» for grunnen/tilgangen, leier vi ut deres bryggeanlegg til våre kunder og beholder den leien selv. Det er etter vår vurdering en fair og god deal som fungerer godt for begge parter.

– Men jeg ble vel ikke mer opplyst om hvorfor det ikke finnes en skriftlig avtale mellom AH og HDU som regulerer bryggeforholdet?

– Dette samarbeidet er av svært liten økonomisk verdi, og mer preget av gode naboer som hjelper hverandre, svarer HDUs daglige leder.

Agderposten har ikke lykkes med å få kommentarer fra Arendal Herregaards Ove Trøen.

– Har ikke vi omsøkt

Agderposten presiserer i ny e-post til Stalleland at det ikke er bryggeanleggets tekniske verdi vi mener, men verdien 10 båtplasser representerer.

– Jeg kan ikke se at dette bryggeanlegget har vært verdivurdert noen gang. Men AH eier jo sitt bryggeelement selv, og får lov av oss å legge det ut i forlengelse av våre bryggeelement, svarer han.

Plan- og bygningsloven stiller strenge krav til oppføring, endringer eller reparasjoner av brygger, og det må ifølge en veileder alltid søkes om. Kun ordinært vedlikehold av eksisterende, godkjente brygger er unntatt søknadsplikt.

Terje Stalleland reagerer slik når vi ber om innsyn i søknad og vedtak for bryggetiltaket fra kommunens brygge på Hove.

– Bryggeanlegget er fra før HDU sin tid. Har alltid vært der. Så hvorvidt det er omsøkt må du ta med kommunen. Det ekstra elementet som AH eier, har ikke vi omsøkt. Er innenfor det som historisk har vært bryggekapasitet på stedet, fastslår han.