annonse

Eiendomsskatten: – Arendal velger aktivt å omgå et nasjonalt vedtak

REAGERER PÅ FORSLAG
REAGERER PÅ FORSLAG: Siv Jensen reagerer på forslaget om retaksering i Arendal. – En svært dårlig løsning å bruke 9 millioner kroner på det, sier hun til Agderposten. (Foto: NTB Scanpix)
UTFORDRER
UTFORDRER: – Hvilke skoler eller sykehjem vil Siv Jensen legge ned, spør ordfører Robert C. Nordli. (Foto: LIV EKEBERG)

+ Finansminister Siv Jensen mener Arendal med sin omtaksering av boliger, aktivt velger å omgå regjeringens intensjon om lavere eiendomsskatt.

Tore Ellingsen Liv Ekeberg

Finansministeren og Frp-lederen snakker gjerne om eiendomsskatt, når hun ikke snakket om bompenger. I går var Jensen på sørlandsbesøk.

I Arendal blir det nå en ny taksering av boliger, fritidsboliger og hytter, noe som må gjøres hvert tiende år.

Helårsboliger kan få eiendomsskatten beregnet ut ifra ligningstaksten, men i Arendal landet bystyreflertallet på at det bør en reell omtaksering til, med besiktigelse av boligene.

Dette faller sammen med at maksimal sats for eiendomsskatt senkes fra syv til fem promille.

En omtaksering av boligene vil ventelig gi høyere verdi, og ordfører Robert Cornels Nordli (Ap), har tidligere uttalt at de håper å få inn samme sum som før i eiendomsskatt. Men at det ikke er noe mål å få inn mer.

Omtaksering er beregnet å koste ni millioner kroner.

En veldig dårlig løsning

Det synes Siv Jensen svært lite om.

– Det er en veldig dårlig løsning å bruke ni millioner kroner i en relativt liten kommune på å retaksere, for det er en ganske stor del av det som en faktisk får inn i eiendomsskatt. Det er riktig at når det gjelder fritidseiendommer eller hytter så er det opp til kommunene selv å legge takseringsgrunnlaget for det, men man må ikke, man kan la være, så det er noe Arendal selv har valgt å gjøre. Men det er veldig dyr måte å drive inn eiendomsskatt på. Og eiendomsskatt er jeg generelt imot, sier Frp-lederen kontant.

Agderposten: – Arendal tar inn mindre i eiendomsskatt på grunn av høy reduksjonsfaktor på 60 prosent, men får mer kjeft enn Grimstad som tar inn mer?

Prøver å omgå

– Det er en grunn til at vi har foreslått og fått vedtatt en reduksjon fra syv til fem promille, det er fordi vi mener at de betaler for mye eiendomsskatt. Det jeg ikke synes er bra, er når kommunene aktivt prøver å omgå den beslutningen, gjennom å retaksere. For da handler det om at da bryr man seg egentlig ikke om et nasjonalt vedtak om å begrense hvor mye man krever inn, så finner man en måte å omgå det på, sånn at man likevel får inn like mye inntekter.

Kan redusere om de vil

Agderposten: – Ordføreren sier at de ikke kan redusere inntektene fra eiendomsskatten, men de skal heller ikke øke dem?

– Men det kan de, alle kommuner kan redusere eiendomsskatten hvis de vil. Dette handler om å prioritere i kommunebudsjettene.

Agderposten: – Når satsen går ned, så taper Arendal 27 millioner kroner, det er penger det også?

– Men i snitt utgjør eiendomsskatten 1,6 prosent av kommunens inntekter. Og når jeg møter ordførere og lokalpolitikere til diskusjon om dette, så skyver de eiendomsskatten foran seg og sier den er avgjørende for at det skal ha gode skoler eller god eldreomsorg på 1,6 prosent av inntektene. Den må du lenger ut på landet med, avslutter finansminister Siv Jensen.

- Uhørt populistisk

Ordfører Robert C. Nordli (Ap) slår hardt tilbake mot finansministerens kritikk.

– Uhørt populistisk av en finansminister å uttale seg sånn om eiendomsskatten, sier ordfører Robert C. Nordli når han får lese sitatene fra Siv Jensen.

– Hun vet utmerket godt at eiendomsskatten består av mange elementer og at det ikke bare er å droppe den. Så lenge vi har den, er vi pålagt å retaksere hvert tiende år.

– Personlig er jeg imot

Ap-ordføreren sier det rett ut:

– Personlig er jeg mot eiendomsskatt. Men Arendal er en skattesvak kommune. Når vi har fått inntekter fra staten, altså vanlig skatt, må vi drifte kommunen 6 prosent billigere enn en gjennomsnittskommune, sier Nordli.

Finansminister Jensen sier til Agderposten at alle kommuner kan kutte eiendomsskatten hvis de vil, og hun legger til: «Dette handler om å prioritere i kommunebudsjettene.»

Budskap til Kristiansand?

– Hvis vi skal fjerne eiendomsskatten, må vi hente inn den summen et annet sted i budsjettet. Hvilke skoler eller stillinger i sykehjemmene her i Arendal mener Siv at vi skal legge ned hvis vi skal kutte eiendomsskatten, spør ordføreren.

Han ber også Siv Jensen om å se til Kristiansand, der hennes regjeringspartner har ordføreren.

– Kristiansand er i samme økonomiske situasjon som Arendal. Og de velger å gjøre akkurat det samme med eiendomsskatt. Jeg regner med at Siv Jensen har samme budskap til Høyre og Harald Furre der, sier Robert C. Nordli.