Agderposten

Nyheter

Leder: Hva med klimaet i lokalvalgkampen?

Leder: Hva med klimaet i lokalvalgkampen?

Agderpostens leder tirsdag 20. august 2019.

annonse

Mens disse linjer skrives, er vi fortsatt i uvisse om hvorvidt bompengesaken får konsekvenser for Fremskrittspartiets regjeringsdeltakelse. Samtidig leser vi i referatet fra valgkampens første ordførerkandidatdebatt i Arendal – at det bare er tre av de 12 listetoppene til bystyrevalget 9. september som går inn for bompenger i en aller annen form lokalt.

Da en meningsmåling i Bergen i mai utropte «Bompengepartiet» til byens største parti – sendte det sjokkbølger gjennom hele det politiske Norge. Bølgen har ennå ikke lagt seg, og fortsatt hersker det nesten en unntakstilstand i den politiske debatten. Dette preget også partilederdebatten og en rekke andre debatter under Arendalsuka.

Her finner du alle Agderpostens ledere!

Vi har på denne plass tidligere fremholdt at det er fornuftig å ta en debatt om nivå og sosial profil på bompengeinnkrevingen. Og sagt oss enige med dem som mener at dagens system så raskt som mulig bør erstattes av en mer rettferdig veiprising. Dit er vi imidlertid ikke kommet ennå, og inntil videre er bompenger viktig både for å skaffe penger og begrense bilbruk.

annonse

Da er det underlig å være vitne til at ikke bare Frp, men store deler av det politiske miljø for øvrig, synes å la panikken for protestbølgen mot bompenger, sette dagsorden og styre debatten i så stor grad.

Bompengedebatten har så langt i altfor stor grad fått overskygge andre, viktige saker i valgkampen. Og det er et stort paradoks at dette skjer samtidig som en ny FN-rapport dokumenterer at utfordringene med å nå det mye omtalte 1,5-gradersmålet, krever enda raskere og tøffere tiltak enn dem som er skissert hittil.

annonse

I lys av dette, blir det litt pinlig å konstatere at de største bystyrepartiene i Arendal har «nei til bomring» som en av sine viktigste valgkampsaker. All erfaring viser at både pisk og gulrot er viktig for å få stoppet veksten og reversert bilbruken. Og uansett økt statlig andel i de såkalte «byvekstavtalene» – så er det fortsatt utvilsomt at lokal medfinansiering vil være et «must» også for Arendal og andre mellomstore byregioner som nå håper å bli inkludert i disse.

Da blir det enda mer pinlig når de samme bystyretoppene proklamerer at bedre busstilbud er løsningen – uten å kunne gi fornuftige svar på hvordan dette skal finansieres.

Det overrasker oss at de store bystyrepartiene later til å tro at «nei til bomring» er et svaret på å hindre velgerflukt til andre partier. Vi håper nå at det ikke bare blir et godt debattklima i lokalvalgkampinnspurten – men at klima også vil bli et litt hetere valgkamptema.