annonse

Arendal er blitt mer attraktiv - har nådd topp 100-plassering

KLATRER
KLATRER: Arendal klatrer på NHOs rangering av norske kommuner.
Kommune-NM

+ Søgne, Arendal og Åmli er de tre kommunene på Agder som har hatt størst fremgang det siste året. Dette viser tallene fra NHOs kommune-NM for 2019. I Arendal er det politisk uenighet om årsak og virkemidler. Høyres ordførerkandidat mener målet må være å komme blant landets ti beste kommuner.

Silje Bratland Roksvåg

Mandag offentliggjøres NHOs kommune-NM for 2019. Her rangeres alle landets kommuner med utgangspunkt i bestemte kriterier for attraktivitet for næringslivet og lokal vekstkraft.

I 2018 falt Arendal for sjette år på rad i rangeringen. Med en 120. plass blant landets 422 kommuner tapte Arendal ytterligere terreng til nabobyene i vest, Grimstad, Lillesand og Kristiansand. Se hele tabellen nederst i saken (for app-brukere, trykk her).

Klatrer 32 plasser

Derfor er kommune-rangeringen for 2019 godt for Aust-Agders største kommune: Arendal har klatret helt opp på 97. plass. Fortsatt slått av nabokommunene Grimstad (38), Lillesand (67) og Kristiansand (19).

I tillegg til Arendal er det Søgne og Åmli som har hatt størst fremgang det siste året. Søgne klatrer hele 53 plasser på rangeringen sammenlignet med fjorårets kommune-NM, mens Arendal og Åmli begge klatrer 32 plasser høyere på rangeringen.

- I den årlige rangeringen kan statistiske tilfeldigheter gi utslag. Derfor kan det være like relevant å se på utviklingen over tid. Hvis vi ser tilbake til kommune-NM for fem år siden, så er det Bykle (122 plasser), Froland (83 plasser) og Sirdal (72 plasser) som har hatt størst fremgang, sier regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder i en pressemelding søndag.

Agder midt på treet

Agder plasserer seg på 6. plass blant de 11 regionene som NHO har rangert. Det betyr at Agder faller en plass sammenlignet med fjoråret. Oslo, nye Viken, Rogaland, Trøndelag og Vestland er regionene som scorer bedre enn Agder i årets utgave av barometeret.

- Før oljenedturen gjorde Agder det gjennomgående bedre enn de tallene vi ser nå. Men det er likevel gledelig at vi ser en klar og stabil fremgang for Agder som region de siste årene. Det er først og fremst innenfor kategorien arbeidsmarked at vi henger etter. Vi må øke yrkesdeltakelse og skape flere arbeidsplasser i privat sektor for å kunne konkurrere med de beste regionene. Det bør være en hovedoppgave for lokalpolitikere som skal lede Agder de neste fire årene, mener Siri Mathiesen.

Dataene i kommune-NM viser at større kommuner tenderer til å ha yngre arbeidsstyrke, lavere kommunale utgifter til administrasjon, høyere næringslivsvariasjon og privat sysselsetting.

- Vi forventer at kommunesammenslåinger vil ha positiv effekt fra neste år. Men flere kommuner bør finne sammen, slik at vi kan bygge sterkere bo- og arbeidsmarkeder i hele Agder, mener Siri Mathiesen.

Uenige om virkemidler

Å spørre politiske motstandere om en kommentar til rankingen på barometeret, midt i en valgkamp, betyr at en får ulike svar tilbake.

Først tar vi analysen til sittende ordfører Robert Cornels Nordli (Ap):

- Dette er veldig gøy, og jeg håper og tror at tendensen nå er snudd. Mye tyder på det, fordi det også andre parametere som peker i samme retning. Vi fikk også konjunkturbarometeret til SR-Bank, hvor Arendal fikk en god plassering. Det er skapt 395 nye arbeidsplasser siden forrige registrering, og NHO kåret Arendal som en av tre beste storkommuner som vertskommune. Det er veldig gledelig, og viser at de tiltakene vi har satt i gang på næringssektoren gir resultater, sier ordføreren.

Regulerer arealer og styrker næring

- Vi ligger svært godt an i forhold til næringshager og gründervirksomheter. Vi har lokaler som Bankgården og Torvgata 7 blant annet, som er fylt godt opp av nyetableringer. Vi ligger mye bedre an med næringsarealer på steder som Stoa og Heftingsdalen, og vi legger til rette for havna. I forrige periode da Høyre styrte, ble det ikke regulert en kvadratmeter nye næringsarealer, sier Nordli.

Han fremhever også at kommunes næringsavdeling er betydelig styrket i denne perioden. Fra en ansatt, til tre ansatte og i tillegg en trainee.

-Det er også, i tett samarbeid med næringslivet, utviklet en næringsplan som har tverrpolitisk støtte. Men sysselsettingsgraden er for lav. Vi må få den opp, og vi må utvikle oss videre og lære mer om hvordan vil blir en enda bedre næringskommune, sier ordfører Robert Cornels Nordli.

Går for seint

- Det er hyggelig at vi klatrer på kommunebarometeret. Men må mye høyere, ambisjonen må være å komme opp blant de ti beste. Så må vi bare erkjenne at veksten i Arendal er for lav med kun 1,3 prosents økning siste fire år hva angår antall innbyggere. Dette er langt under veksten i våre nabokommuner. Økt vekst bidrar til å finansiere våre kommunale tjenester, påpeker Høyres ordførerkandidat Geir Fredrik Sissener.

Mens Nordli nettopp fremhever at reguleringen av nye næringsarealer har skutt fart i denne perioden, sier Sissener at reguleringsarbeidet går for seint.

- I forhold til næringslivets forventninger og behov, skjer det for lite. Høyre har foreslått og vil styrke planavdelingen med to årsverk. Vi har også for lav skatteinngang, den ligger 15 prosent under landsnittet i Norge, og yrkesdeltakelsen er for lav med deltakelse under 60 prosent, sier Høyre-utfordreren.

Han mener Arendal må gjøres enda mer attraktiv som et godt bosted for både unge og eldre, og den må bli en ja-kommune ovenfor næringslivet.

Søndagsåpent og flere arbeidsplasser

- Konkrete tiltak for å bli enda mer attraktiv er for eksempel å redusere eiendomsskatten i første omgang fra sju   til fem promille, tilby unge som flytter til Arendal attraktive boligtomter og si ja til søndagsåpne butikker i Arendal sentrum i juli hvert år. I tillegg må vi politisk legge til rette for at det skapes enda flere arbeidsplasser og få til langt flere lokale innkjøp, påpeker Geir Fredrik Sissener.