annonse

Den nye lokalbanken fortsetter å levere gode resultater

SPREK START
SPREK START: Banksjef Nina Holte og markedssjef Jan Birger Stebekk er kjempefornøyde med den fusjonerte bankens resultater for første halvår 2019.
Østre Agder sparebank

+ Etter første halvår 2019 leverer Østre Agder Sparebank et driftsresultat før skatt på 16,98 millioner kroner.

Silje Bratland Roksvåg

Det er 3, 92 millioner kroner bedre enn på samme tid i fjor, melder banken i en pressemelding. 

I mars kunne Agderposten fortelle at Østre Agder Sparebank, som ble etablert i 2017 etter fusjonen mellom Vegårshei Sparebank og Gjerstad Sparebank, i sitt første hele driftsår slo til med et overskudd før skatt på nesten 24 millioner kroner.

Fortsatt gode tall

Fredag denne uka behandlet styret i Østre Agder Sparebank bankens regnskap for 1. halvår 2019. Og det var altså lystig lesning, med driftsresultat før skatt på 16,98 millioner kroner.

«Det sterke resultatet kommer som en følge av god og effektiv bankdrift, stabil kundemasse og en jevn tilstrømming av nye kunder. Dette har bidratt til vekst innenfor alle bankens forretningsområder. Resultatet preges også av økt rentenetto, høy innskuddsdekning og svært lave tap» heter det i pressemeldingen. 

- Unge tar kontakt

Østre Agder Sparebank er en selvstendig lokalbank med kontorer i Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand.

- En viktig årsak til at banken opplever vekst og pågang av nye kunder skyldes dedikerte medarbeidere som hver eneste dag jobber med å finne gode løsninger for kundene. Det er viktig for banken å yte personlig service og rådgivning, og vi vil gjerne bistå kundene våre i å ta gode økonomiske valg slik at de kan virkeliggjøre sine fremtidsdrømmer sier banksjef Nina Holte.

- Det som er spesielt hyggelig er at mange unge i alderen 18-35 år tar kontakt med lokalbanken. Tilbakemeldinger fra nye og eksisterende kunder tyder på at folk setter pris på å ha en rådgiver de har tillit til, og som de kan snakke med når de står overfor viktige økonomisk veivalg, som f.eks. kjøp av bolig, sparing eller forsikring, fortsetter hun.

Lokalbanken er også opptatt av å gi noe tilbake til innbyggerne. I 2019 har banken støttet lag og foreninger i Vegårshei, Tvedestrand, Gjerstad og Risør med 1,6 millioner kroner, opplyser markedssjef Jan Birger Stebekk.