annonse

Sykehusene må lære av hjertelegene i Arendal: – Fastlegene kan ikke nok om den alvorlige sykdommen

Oppfølgings-metoden ved hjertevadelingen på sykehuset i Arendal skal deles med resten av landet. F.v.
Vil dele suksessen: Gruppeleder Anders Kylland (Frp), gruppeleder Atle Svendal (Ap), professor i kardiologi Lars Gullestad, spesialist i indremedisin Helge Istad, overlege ved sykehuset i Arendal Jarle Jortveit og fastlege i Grimstad Knut Tuv. (Foto: Elisabeth Grosvold)
Hjerteinfarkt

+ Sykehuset i Arendal er landets beste på behandling av hjerteinfarkt, fordi det er sykehuset som følger opp pasientene. Andre steder i landet overlates pasientene til fastleger som ikke kan nok om den livstruende sykdommen.

Marit Elisabeth Strand

– Fastlegene skal være gode på mange tema, og vil gjerne kunne alt. Men det viktigste for en fastlege er å vite hva man ikke kan. Når spesialistene på sykehuset følger opp, blir det en helt annen kvalitet, sier fastlege Knut Tuv ved Kulturhuset legesenter i Grimstad.

Norske sykehus er i verdenstoppen på behandling av hjerteinfarkt. Men når pasienten går ut døra dagen etter, er det ikke med annet enn et adjø. I Arendal får pasientene et oppfølgingstilbud av sykehuset det kommende året, for å hindre at pasienten får nye hjerteinfarkt.

Professor i kardiologi ved Oslo universitetssykehus, Lars Gullestad, mener at den såkalte «Arendalsmodellen» må ut til resten av landet for å sikre alle nordmenn god behandling.

– Selve akuttbehandlingen er god i hele landet. Men det er store forskjeller på hva som skjer videre. Oppfølging må høre med til spesialistenes jobb, slik at pasientene følges opp av spesialisthelsetjenesten det første året. Vi kan ikke forvente at fastlegene kan nok om sykdommen. Konklusjonen er at Arendalsmodellen må ut til resten av landet, sier han.

LES OGSÅ: Han takker hjerteavdelingen i Arendal for at han lever

– Umulig å få kontakt

Sykehuset i Arendal sin satsing på oppfølging av pasientene i sitt dekningsområde, var tema på Arendalsuka torsdag, der noen av landets fremste eksperter var samlet.

– Det er veldig varierende hvor stor vilje det er til å følge opp pasientene ved sykehusene. Det varierer også hvor godt samarbeidet er mellom sykehus og fastleger. I de store byene er det nærmest umulig for allmennlegene å få kontakt med spesialistene på sykehuset, De kjenner ikke hverandre, sier Helge Istad, spesialist i indremedisin ved Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

13.000 nordmenn får hjerteinfarkt hvert år. Det vil si at hver dag er det 35 personer som får hjerteinfarkt. Elleve av dem har hatt hjerteinfarkt før – faren er dermed stor for tilbakefall.

Et nasjonalt kvalitetsregister for oppfølging av pasientene kan sikre at også andre sykehus blir bedre på oppfølging. Oppfølgingen kan blant annet består av veiledning innen kosthold og røyking.

– Leger har et knallsterkt konkurranseinstinkt. Når alle må registrere hva de gjør i et nasjonalt register, vil pasientene få et bedre tilbud. Det er nemlig ingen som vil være dårligst i klassen, sier Jarle Jortveit, overlege ved sykehuset i Arendal.

Han er skeptisk til oppfølging i form av institusjonsopphold.

– Pasienten må ta hovedrollen. Slik kan man kutte røyking, få ned overvekt, få ned kolesterolet og få ned blodtrykket, sier Jortveit – og slang på følgende oppfordring til foreldre og besteforeldre:

– Slutt med pølsene og kakene – og hiv ut brusen.

Lokalpolitikere som vaktbikkjer

Gruppelederne Atle Svendal (Ap) og Anders Kylland (Frp) i Arendal bystyre ble utfordret på å få Arendalsmodellen på dagsorden hos de politiske partiene.

– Dette handler om folks helse, så det bør være rom for prioriteringer i statsbudsjettet, mener Anders Kylland.

– Jeg er stolt av sykehuset vårt. Hvis det finnes en kommune i Norge som har engasjement for sykehuset sitt, må det være Arendal. Politikerne har et vedvarende engasjement for sykehuset, sa Atle Svendal – og viste til det såkalte «vaktbikkjeutvalget», der politikere jobber for å sikre tilbudet ved sykehuset.

Hjerteavdelingen i Arendal behandler rundt 700 infarkt i året. I fjor slo Norsk hjerteinfarktregister fast at hjerteavdelingen ved Sørlandet sykehus i Arendal er best i landet på behandling av hjerteinfarkt.