annonse

Forlanger bedre seksualundervisning i Arendal: - Holder ikke med en halvtime

Forlanger bedre seksualundervisning
Forlanger bedre seksualundervisning: Mikkel Nesse og Nora-Victoria Søby-Arnesen i Ungdommens bystyre. (Foto: Marit Elisabeth Strand)
Ungdom og seksualundervisning
Ungdom og seksualundervisning: Initiativet til Ungdommens bystyre i Arendal om bedre seksualundervisning, er blitt lagt merke til i store deler av landet. Rus- og seksualminister Mikkel Nesse og leder Nora-Victoria Søby-Arnesen (begge 16) ønsker kunnskap om blant annet grensesetting og alle kjønn. Blant tilhørerne i kursrommet på Eureka-bygget var det flest helsesykepleiere. I samtalen deltok også Ellen Marie Hansen I Sex og Politikk og Sol Stenslie i Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom. Foto. Elisabeth Grosvold (Foto: )

+ Ungdom i Arendal forlanger bedre seksualundervisning for å motvirke sexpress og voldtekt. Kommunalsjefen sier at undervisningen varierer fra klasse til klasse.

Marit Elisabeth Strand

Rus- og seksualminister Mikkel Nesse (16) i Ungdommens bystyre i Arendal mener seksualundervisningen er så fraværende i skolen, at han kaller det et selvstudium.

– Alle elevene satt i en sirkel på kunstgressbanen og leste høyt et avsnitt hver fra læreboka. Det var alt av seksualundervisning i tiende klasse. Jeg hørte ikke om noen reaksjoner i etterkant, men jeg synes det var altfor dårlig, sier Nesse.

Leder i Ungdommens bystyre, Nora-Victoria Søby-Arnesen (16), har gått på to forskjellige skoler, og erfarer store forskjeller.

– Den ene skolen hadde en god plan for seksualundervisningen, mens ved skolen jeg gikk på i tiende klasse, fikk vi et halvtimes foredrag om prevensjon. På slutten av skoleåret var helsesøster innom og viste et brett med p-piller, forteller hun.

Blir nedprioritert

Det er kommunene som har ansvaret for seksualundervisningen på skolene. Kommunalsjef i Arendal kommune, Roar Aaserud, hørte på samtalen om seksualundervisning på Arendalsuka torsdag, og forteller at kvaliteten på undervisningen varierer.

– Det er en lang prosess fra et begeistret bystyre til seksualundervisningen blir god i hvert enkelt klasserom. Tema og antall timer blir ikke styrt fra rådhuset, men er opp til hver enkelt skole og underviser, sier Aaserud.

Seksualundervisningen er ikke et eget fag i Norge, men et tverrfaglig tema som implementeres i flere fag som norsk, samfunnsfag, KRLE og gym.

Til Agderposten sier kommunalsjefen at han har lite konkret informasjon om kvaliteten på seksualundervisningen ved skolene i Arendal.

– Den er ulik fra skole til skole – og fra klasserom til klasserom, sier Aaserud.

Skolehelsetjenesten i kommunen bidrar innenfor temaene pubertet og seksualitet.

– Det er alltid slik at det er rom for kvalitetsforbedring som den enkelte skole og underviser selv må vurdere. Selv om læreplanen fastslår at elever skal ha seksualitetsundervisning, finnes det ingen nasjonale retningslinjer for hvordan lærere og skoler skal organisere seksualitetsundervisning, sier kommunalsjefen.

Han erfarer at seksualitetsundervisningen kan bli nedprioritert i en travel skolehverdag.

– Med relativt knappe ressurser, kan seksualitetsundervisningen bli noe nedprioritert i konkurransen med eksamens- og prøvefag og fokus på gode læringsmiljø, sier Aaserud.

– Bygger på frykt

Da Ungdommens bystyre skulle bestemme tema for aksjonsdagen «Snakk om det», valgte de seksualundervisning. Initiativet har fått svært gode tilbakemeldinger fra Arendal bystyre, og er blitt lagt merke til i andre deler av landet. Tilbakemeldinger til organisasjonen Sex og Samfunn viser at mange av landets skoler har for dårlig seksualundervisning.

– Seksualundervisningen bygger på frykt: Frykt for sykdommer og frykt for å bli gravid. Vi trenger positivt fokus på egen seksualitet, egen kropp, mangfold og mental helse, mener rus- og seksualminister Mikkel Nesse.

16-åringen argumenterer med at god og trygg seksualundervisning kan hindre sexpress, voldtekter og kjønnssykdommer.

Svært få timer

En undersøkelse viser at mange barn får færre enn fire timer seksualundervisning i løpet av alle årene på grunnskolen. I en undersøkelse Sex og Samfunn har gjort blant 16- og 17-åringer i 2017, oppgir nær fire av ti å ha hatt undervisning i en til tre timer, mens tre av ti oppgir å ha hatt fire til sju timer. Bare åtte prosent oppgir at de har hatt mer enn ti timer seksualundervisning. Dette er altså hva elevene har fått totalt i løpet av sine ti år på grunnskolen.

I de nye læreplanene som nå er ute på høring, er det foreslått at kropp, kjønn, seksualitet, grensesetting og overgrep skal bli et tema i flere fag.

maes@agderposten.no