annonse

Stadig mer ensomhet blant unge: – Foreldre må løfte blikket fra egen Facebook-profil

UTENFOR
UTENFOR: Mange unge har en følelse av utenforskap, og da blir ensomheten enda større, mener Asle Bjorvatn. (Foto: Solveig Vikene/SCANPIX)
Flytt fokuset
Flytt fokuset: Legg bort mobilen og andre teknologiske dingser, og lytt til barna dine, anbefaler leder av Kirkens SOS Agder, Asle Bjorvatn. (Foto: Marie N. Kalvehagen)
Må tåle
Må tåle: Lene Hopland Bergset, fungerende generalsekretær i Kirkens SOS., og Lars Ivar Bratsberg, ungdomsrådsgiver i Agder og Telemark bispedømme, forteller om deres erfaringer med ungdommen under arrangementet på Arendalsuka. (Foto: Marie N. Kalvehagen)
Full sal
Full sal: Mange hadde tatt turen for å lytte arrangementet om unge og ensomhet i regi av til Kirkens SOS. (Foto: Marie N. Kalvehagen)

+ Legg bort mobilen og andre teknologiske dingser, og lytt til barna dine, anbefaler leder av Kirkens SOS Agder, Asle Bjorvatn.

Marie N. Kalvehagen

Kirkens SOS får over 300 000 henvendelser årlig fra mennesker som trenger noen å prate med. Stadig flere av dem er unge mennesker.

– De unge tar gjerne kontakt på chat. De skriver om alt fra mobbing og ensomhet, til vold i hjemmet og utenforskap. Mange unge opplever i tillegg at de ikke blir lyttet til i hjemmet, noe som gjør følelsen av utenforskap og ensomhet enda større, sier Bjorvatn.

Den gode samtale

Mer enn 23 prosent av ungdomsskoleelever i Aust-Agder er ifølge ungdata mye plaget av ensomhet. Bjorvatn mener det er behov for en revitalisering av «den gode samtale».

– Vi voksne og foreldre har i dag ofte mer enn nok med våre egne behov, men vi må tenke oss om og flytte fokuset fra vår egen facebookprofil, og møte ungdommen vår ansikt til ansikt. I dag er vi blitt et presentasjonssamfunn, men jeg tror vi trenger en revitalisering av «den gode samtale», hvor spørsmålet «hvordan har du hatt det i dag» står sterkere enn spørsmålet «hvilken karakter fikk du», sier Bjorvatn.

Flytt fokuset
Flytt fokuset: Legg bort mobilen og andre teknologiske dingser, og lytt til barna dine, anbefaler leder av Kirkens SOS Agder, Asle Bjorvatn. Foto: Marie N. Kalvehagen

Flere av de unge som henvender seg til Kirkens SOS forteller at foreldrenes respons på ungdommens problemer ofte utelukkende er løsningsorienterte.

– Foreldre vil gjerne fikse problemet med en lege eller en pille, men ungdommen trenger ofte kun å bli lyttet til. Da må vi i tillegg tåle det de sier, sier han.

Dette tror også Bjorvatn er årsaken til at Kirkens SOS får så mange henvendelser.

– Hos oss møter de ingen fagpersoner, men kun et lyttende øre. Vi har naturligvis en lang liste med folk vi kan sende dem til, men den prøver vi å styre unna. Det viktigste er ofte bare å lytte, sier Bjorvatn.

En følelse av skam

Problematikken var også tema for arrangementet «IKKE BRA NOK?» ENSOMHET OG UTENFORSKAP BLANT UNGDOM – EN FØLELSE AV SKAM» onsdag under Arendalsuka.

– Vi hører mange brøl fra ungdommen om ensomhet i Kirkens SOS. Ensomhet kan være så vondt og fortvilende, og som oftest uønsket, sier Lene Hopland Bergset, fungerende generalsekretær i Kirkens SOS.

Bergset viser til et sitat fra en av hjelpetelefonens chatter med de unge: «Hvorfor er det ingen som vil være med meg. Hva er galt med meg? Jeg skammer meg slik».

– Sosiale medier har nok ført med seg mer av denne følelsen da det ser ut som at alle andre får det til. Det er tillegg en stor skam knyttet til ensomhet, for det finnes jo ingen større fallitterklæring enn å si at man ikke har venner. Mange forteller i tillegg at de ikke tror at andre vet de er ensomme. Det er så dumt, for det er nettopp gjennom å snakke at man kan bli mindre ensom, sier hun.

Snakke mer

Lars Ivar Bratsberg, ungdomsrådsgiver i Agder og Telemark bispedømme, mener som Bjorvatn og Bergset at foreldre og voksne må snakke mer sammen med ungdommen.

– Det er to løgner vi i dag selger våre barn: det ene er at du er perfekt, det andre er at du kan bli hva du vil. Men våre livserfaringer viser oss noe annet, og dette må vi som voksne prate med de unge om på en god måte. I tillegg har vi en ungdomsgenerasjon som har begynt å miste troen på fremtiden, blant annet grunnet klimakrisen. Dette må vi ta på alvor og snakke om, sier han.

Ungdomsrådsgiveren mener det er mye man kan gjøre som voksen for å bidra til mindre ensomhet blant unge:

– Jeg har to utfordringer til voksne: Først og fremst må vi selv tåle å bli kjent med folk som er annerledes. Gjør vi det, vil også ungdommen akseptere annerledeshet i større grad. For det andre må vi tåle å lytte til ungdommens problemer uten å alltid komme med løsninger. Det å skape et rom hvor vi bare kan lytte uten å komme med en konklusjon er viktig for ungdommen, sier Bratsberg.

Alle kan gjøre litt

Kirkens SOS har gjennom samtaler med ungdommer om hva de selv tror kan være løsningen på ensomhet samlet en rekke veiledende punkter:

«Bry oss, Ærlighet varer lengst, Tåle, Forebygge i egne liv, Møte et blikk, Invitere med, Dele følelser», er blant deres anbefalinger til voksne i møte med ungdommen.

Bjorvatn forteller at formålet med å reise diskusjonen under Arendalsuka er tredelt:

– Først og fremst ønsker vi å profilere for dem som trenger det at vi finnes. I tillegg vil vi vise politikerne hvilken legende effekt vårt tilbud kan ha. Samtidig vil vi sende et signal til foreldre og voksne om at dette er noe vi alle kan gjøre noe med, sier han.

marie.kalvehagen@agderposten.no