annonse

Vi kan bli angrepet uten å skjønne det

MÅ SAMARBEIDE TETT
MÅ SAMARBEIDE TETT: Heidi Arnesen Austlid, adm.dir. IKT-Norge ledet samtalen med, generalmajor Inge Kampenes, sjef for Cyberforsvaret, Marie Benedicte Bjørnland, politidirektør og, Hanne Tangen Nilsen, sikkerhetsdirektør i Telenor Norge. (Foto: Tore Ellingsen)
POLITIKERENS ANSVAR
POLITIKERENS ANSVAR: Solveig Horne (Frp), medlem i justiskomiteen OG Torstein Tvedt Solberg (Ap), nestleder i Stortingets teknogruppe om hva politikeren kan gjøre. (Foto: Tore Ellingsen)
I RIKTIG RETNING
I RIKTIG RETNING: Petter-Børre Furberg, adm.dir. Telenor Norge, mener vi blir bedre på digital sikkerhet. (Foto: Tore Ellingsen)
STOR INTERESSE
STOR INTERESSE: Telenors arrangement om digitale trusler samlet mange interesserte. (Foto: Tore Ellingsen)
Nasjonal strategi for digital sikkerhet

+ Et cyberangrep mot Norge kan arte seg slik at ingen setter enkelthendelser flere steder i landet over flere dager i sammenheng. Kunnskap, beredskap og samhandling må bli bedre.

Tore Ellingsen

– I år sier vi at «det skjer noe», innledet Telenor Norges administrerende direktør, Petter-Børre Furberg da Telenor presenterte sin årlige digitale sikkerhetsrapport under Arendalsuka. Furberg mener mye nå er på riktig vei for å avverge og minske følgene av et cyberangrep, men det er et arbeid som må pågå kontinuerlig.

Telenors sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen viste til eksempelet i rapporten hvor et fiktivt, men ikke usannsynlig scenario, blir presentert. Det går nesten tre uker fra kapteinen på et Widerøe-fly etter landing i Hammerfest rapporterer at GPS viste avvik og upålitelig informasjon under innflyging, til Norge er Ekom-dødt i Oslo innenfor Ring 3, på Gardermoen, Bergen sentrum, Fosen og Øst-Finnmark. I løpet av disse ukene er det flere hendelser, som hver for seg ikke er så voldsomt dramatiske.

Forgiftet drikkevann og løsepengevirus

En tungindustribedrift som rammes av løsepengevirus, DnB-kunder som belastes dobbelt på alle Visa og MasterCard-transaksjoner, en mast med antenner for basestasjoner som faller ned, utfall av AMK-sentraler i Trøndelag og Finnmark, forgiftet drikkevann på Gjøvik, 113 utilgjengelig i Buskerud, Telemark og Agder, og flere andre hendelser.

– Når begynner noen å vurdere hendelsene i sammenheng som et mulig angrep på Norge? Og hvem er det i så fall som gjør det? Evnen til å forstå slike situasjoner og til få en samhandlet, helhetlig håndtering er fragmentert, påpekte sikkerhetsdirektør Nilsen. Hun mener at disse hendelsene ikke ville nådd Regjeringens Sikkerhetsutvalg (RSU) som ledes av statsministeren og er regjeringens organ for å diskutere og ta beslutninger i viktige graderte sikkerhets- og beredskapsspørsmål.

– Ikke sett i sammenheng

– I vårt scenario ville hendelsene aldri ha nådd RSU. De hadde blitt håndtert i den enkelte virksomhet, kanskje rapportert til direktorat og departement, kanskje politianmeldt, men neppe sett i sammenheng, sa Hanne Tangen Nilsen.

I en samtale ledet av administrerende direktør Heidi Arnesen Austlid i IKT Norge, påpekte sjefen for Cyberforsvaret. generalmajor Inge Kampenes, at den digitale sikkerheten til norske private og offentlige virksomheter i større grad enn tidligere er knyttet til statssikkerheten. Det innebærer at det må jobbes på en bredere front, enn slik det er gjort tidligere.

Øver på cyberangrep

– Også vi i Forsvaret må jobbe tettere sammen, og vi må jobbe tettere med sivile og private aktører, sa Kampenes. Utviklingen går fort, og også aktører som vil skade norske virksomheter, følger godt med, lærer og forbedrer seg. Han fortalte at store øvelser på cyberangrep har gitt mye verdifull læring og erfaringer for alle involverte.

Både Kampenes og politidirektør Marie Benedicte Bjørnland la vekt på at samarbeidet dem imellom må utvikles videre også om cyberkriminalitet og cyberangrep.

Nå er også Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) etablert og skal være en spydspiss for politiet i avdekking og bekjempelse av kriminalitet og trusler i det digitale rom. Senteret ble offisielt åpnet i januar, ved overføring av 80 stillinger fra andre deler av Kripos. I sommer flyttet de inn i nye lokaler.

Kan ikke konkurrere på lønn

Men både Bjørnland og Kampenes påpekte mangelen på IKT-personale. Og ifølge Bjørnland kan ikke politiet konkurrere på lønn, noe som ikke gjør det enklere å rekruttere.

Derfor fikk Aps stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg, som sitter i Utdanningskomiteen og er nestleder i Stortingets teknogruppe, spørsmålet om utdanning. Han fortalte at Ap ønsker å øke studiekapasiteten til 3.000 studenter.

Solveig Horne (Frp) sitter i justiskomiteen og la vekt på at når det gjelder spørsmål om samfunnssikkerhet og cybertrusler, står norske politikere godt samlet.