annonse

Dette har ikke politiet tid til å etterforske: Innbrudd, narkotikaforbrytelser og slåssing på byen

Mange ville høre politiets og politikernes meninger om nærpolitireformen, og hvorvidt politiet har blitt mer synlig eller distansert fra befolkningen. Fra venstre i panelet
Debatt om politiet: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp), justispolitisk talskvinne Lene Vågslid (Ap), Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen (H), Nittedal-ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) og forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund. Trude Teige ledet debatten. (Foto: Elisabeth Grosvold)
– Mye er bra
– Mye er bra: Politidirektør Benedicte Bjørnland viser til flere politifolk, bedre utstyr og mer trening. (Foto: Elisabeth Grosvold)
– Forståelse med ansatte
– Forståelse med ansatte: Politimester i Agder politidistrikt, Kirsten Lindeberg, bekrefter at hverdagskriminalitet blir nedprioritert. (Foto: Elisabeth Grosvold)
– Stor reform
– Stor reform: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) understreker at det tar tid å få en stor reform på plass. (Foto: Elisabeth Grosvold)
Nærpolitireformen

+ Arendal tappes for politifolk etter nærpolitireformen. – Politiet har ikke tid til å følge opp hverdagskriminalitet, som innbrudd i hus og slåssing, sier tillitsvalgt Trond Haugmoen.

Marit Elisabeth Strand

Siden 2016 har Arendal mistet seks politistillinger. Kristiansand har en økning på 68 politistillinger i samme periode. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Intensjonen med nærpolitireformen er god, men vi klarer ikke å oppfylle den, fordi vi ikke har nok personell. Politiet i Agder må prioritere de mest alvorlige straffesakene som vold mot barn, voldtekter og alvorlige straffesaker. Det er viktig og riktig, men da har vi ikke tid til å ivareta hverdagskriminaliteten, som innbrudd i hus, narkotikaforbrytelser og slåssing på byen, sier Trond Haugmoen, leder i Politiets Fellesforbund Agder, til Agderposten.

FERSK UNDERSØKELSE: Under halvparten av austegdene tror politiet ville prioritert dem ved behov

– Distansert fra befolkningen

Nærhet til politiet engasjerer. Det var trangt utenfor Strand Café da politiets forhold til innbyggerne ble diskutert på Arendalsuka, og mange fikk ikke plass. Ansatte i politiet fortalte om at det til tross for flere ansatte, er færre politifolk ute. De fortalte om enmannspatruljer, frustrasjon, oppsigelser, politi som gråter på jobb og misfornøyde innbyggere.

Tilbakemeldingen fra Politiets Fellesforbund i Agder er ren slakt av reformen, og ble lest opp foran justisministeren av forbundsleder Sigve Bolstad: «Nærpolitireformen fungerer ikke. Hverdagskriminaliteten blir nedprioritert. Det er frustrasjon blant de ansatte, fordi de ikke er i stand til å prioritere. Politiet er mer distansert fra befolkningen.»

– Gråter på jobb

Lokallagsleder Haugmoen viser til at kriminaliteten er blitt mer kompleks.

– Kriminaliteten foregår i stor grad på nett, blant annet seksuelle overgrep. Mer avdekkes og det blir mer å følge opp. Dette er viktig, men det går på bekostning av tilgjengelig politi for innbyggerne, sier Haugmoen.

Oversikten fra Statistisk sentralbyrå viser at den ressurskrevende etterforskningen fører til sentralisering. 192 av 422 norske kommuner har fått færre årsverk i politi- og lensmannsetaten, samtidig som det er kraftig vekst i de største byene. Kristiansand skal få nytt, stort politihus i 2022.

– Erfaring fra distriktene viser opptrapping de stedene politimesteren sitter, som i Kristiansand. Politiets Fellesforbund har advart mot dette, og ønsker å spre ressursene. Tross mer ressurser over statsbudsjettet de senere år, er politiet reelt svekket siden 2014, sier Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

Under debatten fortalte innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt, Arne Guddal, at han tar permisjon fra jobben. Han har jobbet i politiet i 29 år.

– Reformen er en tragedie. Jeg anser den som en ren sparereform, og en sentraliseringsreform. Jeg ser færre politifolk i gatene og lenger responstid. Folk gråter på jobb. Det gjør noe med meg, for politifolk er de enkleste å motivere, sier han.

Politimester: – Støtter ansatte

Politimester Kirsten Lindeberg hørte på debatten. Til Agderposten forteller politimesteren at hun støtter de ansatte som står i en krevende situasjon.

– Jeg forstår hva de mener med større avstand til innbyggerne. Det skyldes større fokus på krevende saker, som seksuelle overgrep mot barn. Noe av hverdagskriminaliteten blir derfor ikke etterforsket så grundig som vi skulle ønske. Alvorlige saker blir prioritert. Jeg er opptatt av at vi forsøker å bedre dette, sier Lindeberg.

Hun understreker at man ikke bare kan skylde på nærpolitireformen.

– En del av kriminaliteten er blitt mer ressurskrevende, og det hadde skjedd uavhengig av reformen, sier Lindeberg.

Justisministeren: – Ikke et knips

Politidirektør Benedicte Bjørnland påpekte under debatten at det også er mye bra med nærpolitireformen, som bedre utstyr, flere politifolk, mer trening, og samlede operasjonssentraler.

– Vi må få tid til å se på det som ikke er perfekt. Kriminalitetsbildet er endret markant, fra gata til data. Å etterforske seksuelle overgrep mot barn, er ressurskrevende, sa Bjørnland.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) viser til at det er tilført 1.469 flere politistillinger, og ber om tid til justeringer.

– Det er 17.000 ansatte i norsk politi. Ingen må tro at det bare er å knipse med fingrene for å få en svær reform på plass. Politiet avdekker flere overgrepssaker mot barn, og det er en utrolig styrke, sier justisministeren.

I 2013 var det ifølge Politiets Fellesforbund 410 politiansatte i Agder politidistrikt, i 2019 er det 480 politiansatte i distriktet.

– Folk flest har med politiet å gjøre en-to ganger i livet. Da er det greit om en opplever å bli ivaretatt, sier lokallagsleder Trond Haugmoen.