annonse

Nå er det offisielt: Jim Michael er død

Erklært død
Erklært død: Drøye ti år etter at Jim Michael Aas forsvant under en busstur fra Oslo til Grimstad er han av Aust-Agder tingrett nå erklært død. (Foto: )

+ Jim Michael Aas er død. Det har Aust-Agder tingrett nå besluttet.

Arne Ingmar Eggen

Bare timer etter at dommerfullmektig Thea Karoline Bogen i Aust-Agder tingrett fikk begjæringen om en såkalt dødsformidningskjennelse på sitt bord, foreligger nå kjennelsen:

Jim Michael Aas, fødselsnummer 080371(...) regnes for å være død og dødsdagen settes til 30. april 2014».

Fullstendig gåte

Dermed har Aust-Agder tingrett satt et endelig punktum for en forsvinningssak som har forfulgt familien til Jim Michael Aas i over ti år.

Og som for politiet har fremstått som en fullstendig gåte.

Loven er endret

Etter at han ble bedt om å forlate bussen fra Oslo til Grimstad – fordi sjåføren opplevde ham som påvirket, er det nemlig ingen som har hørt eller sett noe til ham.

Tidligere måtte det gå ti år før en forsvunnet person etter loven kunne regnes som død.

Nå er loven endret til fem år. Derfor har Aust-Agder tingrett satt dødsdagen til 2014. Fem år etter at han forsvant.

Ikke livstegn

Etter å ha vurdert alle sider ved saken, mener tingrettsdommer Thea Karoline Bogen det klart kan slås fast at Jim Michael Aas er død.

Etter forsvinningen ble det foretatt omfattende søk i området han gikk av bussen.

På telefonen og kontoen hans har det i løpet av disse ti årene heller ikke vært noen bevegelser. De eneste bevegelsene er trygden som ifølge kjennelsen jevnlig har kommet inn på kontoen hans.

Savnet internasjonalt

Videre skriver domstolen:

«Det er videre foretatt utlysninger av savnetmeldingen i mediene, og Aas er videre etterlyst som savnet i nasjonale og internasjonale register, uten at det har kommet nye opplysninger som har medført livstegn eller spor som kan lede mot en oppklaring av saken».

Heller ikke familien her hørt noe fra ham.

30. april

«Retten finner på bakgrunn av ovennevnte at Aas er forsvunnet under slike omstendigheter at det er sannsynlighetsovervekt for at han er død», skriver Aust-Agder tingrett.

Grunnen til at dødsdatoen blir satt til 30, april – til tross for at han forsvant 3. april, er at dødsdagen i slike saker alltid skal settes til den siste datoen i måneden.

For at boet etter Jin Michael Aas skal kunne gjøres opp etter lovens regler, må det foreligge en slik dødsformodningskjennelse.

aie@agderposten.no