annonse

Vil at mange skal «pigge med»

OMRINGET
OMRINGET: ØIF-spiller Kenny Ekman er en av dem som gjerne vil bidra til at flere kan hjelpe ØIF Arendal til å bli bedre – og til at folk kan få nye impulser og opplevelser. Her sammen med Cathrine Rygh (f.v.), Thora Walle, Benedikte Nilsen, Marianne Kalleberg og Camilla Unger i prosjektgruppa. (Foto: Elisabeth Grosvold)
ENGASJERT
ENGASJERT: Camilla Unger (t.v.) og Benedikte Nilsen brenner for samhold og hverdagshelter. (Foto: Elisabeth Grosvold)
Fotball
Fotball: Rune Nøstvik i FK Jerv sammen med Cathrine Rygh. (Foto: Privat)
Arendal fotball
Arendal fotball: Bård Sterk-Hansen sammen med Benedikte Nilsen (t.v.) og Camilla Unger. (Foto: Privat)
ELITESPILLER
ELITESPILLER: Mens han har vært skadet, har ØIF-spiller Kenny Ekman kjent på viktigheten av klubbsamhold. (Foto: Elisabeth Grosvold)

+ Toppklubbene i fotball og håndball har gitt hundre årskort hver for at hverdagshelter skal få gode opplevelser på kamp.

Irene Hegge Guttormsen

Prosjektet «Hverdagshelter hjelper idrettshelter» engasjerer mange for tiden.

Det startet i regi av ØIF Arendal Elite, men etter hver har flere ressurspersoner med Benedikte Nilsen i spissen utviklet det hele til å inkludere flere organisasjoner.

«Hverdagshelter hjelper idrettshelter» handler om å skape fellesopplevelser for mennesker som mangler en idretts- eller kulturarena i livet i dag.

– Det finnes hverdagshelter i alle nærmiljø og nabolag. Helt konkret så kan du bli utvalgt til hverdagshelt og få ta med deg en venn på kamp, og slik bidra til rekruttering av personer inn i prosjektet, sier daglig leder Bjørn Gunnar Brun Hansen i ØIF Arendal som «eier» prosjektet. Han sier at også trener Marinko Kurtovic heier.

Bli med noen

Benedikte Nilsen er frivillig og ildsjel, men jobber i A2b, som er et inkluderings- og kompetanseselskap.

Hun ønsker at alle, uansett lommebok og antall venner, skal få muligheten til å få gode opplevelser. Samtidig vil hun løfte lokal toppidrett enda mer.

Medborgerskap

– Det overordnede mål er å bidra til mer inkludering og samhold blant innbyggerne våre – og mindre ensomhet og isolering. Det handler om å bygge medborgerskap, sier Nilsen.

– Et mål her er at folk skal kunne «pigge med», altså bli med noen, på et arrangement, eller noe annet som skjer. Det er ikke alle som har noen å være med, eller råd til slikt, sier hun.

Gi opplevelser

Med på laget har ØIF Arendal både Arendal fotball og FK Jerv.

De tre klubbene har gitt hundre årskort hver til prosjektet.

– Det er utrolig kult at toppklubbene er med. Alle er veldig gira på å være med på å ta et samfunnsansvar og bygge opp arenaer og gi folk opplevelser. Hvis en familie får årskort til en kamp, har barna noe å fortelle etterpå – de kan like, eller ikke like å se på kampen, men de får opplevelser som pølsespising og å møte andre folk som gir dem gode minner, forklarer Nilsen.

Samfunnsansvar

Klubbene sier til Agderposten at de ønsker å ta et enda større samfunnsansvar.

– Vi ønsker å skape møteplasser på kamp, men også utenfor arenaen. Fra tribunen, i dugnadsgruppa, eller på andre arenaer hvor klubben kan trenge bistand.

Dette kan gi flere meningsinnhold i hverdagen og skape arenaer hvor man vil oppleve at de kan være til nytte for andre.

– Prosjektgruppa tildeler hverdagsheltene sesongkort til kampene på bakgrunn av at de rett og slett er hverdagshelter i sin egen hverdag.

– Vi tror at dette skaper nye relasjoner for flere mennesker, samtidig som hverdagshelter også opplever at de kan være bidragsytere til klubbene. En vinn-vinn situasjon, skriver Nilsen i presentasjonen av prosjektet.

Disse står bak

Prosjektgruppen er satt sammen av personer som hver for seg arbeider med og for mennesker.

Benedikte Nilsen engasjerer seg også frivillig, i tillegg til at hun er politiker i Arendal, og hun har en lang rekke verv og initiativ i ulike grupper av befolkningen.

Cathrine Rygh jobber i Nav. Linda Øygarden har drevet barnehage i mange år og er politiker i Arendal.

Hun er også aktiv frivillig i ØIF Arendal.

Camilla Unger har mange års arbeidserfaring inne psykisk helse feltet i Arendal kommune, i fengselet og på sykehuset i Arendal.

Marianne Kalleberg er selvstendig næringsdrivende og har gjennom sin bedrift et stort fokus på å se mennesker som trenger arbeidsplasser.

Nylig inviterte de til sammenkomst på Madam Reiersen.

Kenny om samhold

Der var også ØIF-spiller Kenny Ekman med.

Han snakket blant annet om hvordan man kan motivere seg i motgang.

Ekman har vært skadet lenge, men opplevde samhold selv om han ikke var ute på banen – nettopp fordi han er med i en gruppe der samhold er viktig.

– Han er også opptatt av å ta unge på alvor, at klubber skal ta seg av unge så de ikke faller utenfor, sier Nilsen.

Psykisk helse

Hverdagsheltene blir med i en egen facebookgruppe og blir løpende oppdatert her om kamper, tilbud, aktiviteter og foredrag.

Benedikte Nilsen viser til at det i nasjonale opptrappingsplaner for psykisk helse står at er ønskelig med samhandling av ulike offentlige instanser og frivillige organisasjoner for å til rette legge for psykososiale tiltak, der iblant skape gode møteplasser for å få til relasjoner med mennesker som trenger et lite dytt for å delta.

– Vi synes prosjektet er i tråd med nasjonale retningslinjer, og bidrar aktiv til å forebygge ensomhet og utenforskap på en lite kostnad full måte.

Gir årskort

FK Jerv, Arendal fotball og ØIF Arendal er begeistret for tanken på å involvere grasrota enda mer.

Arendal fotball

Bård Sterk-Hansen, daglig leder, Arendal fotball sier dette:

– støtter Hverdagshelter fordi vi synes det er et flott initiativ og engasjement, og vi støtter svært gjerne sosialt entreprenørskap.

Jerv

Rune Nøstvik, markedssjef, FK Jerv sier:

– Dette synes jeg er et meget godt initiativ. Det vet jeg også at Arne Sandstø, vår hovedtrener, synes også.

– Vi er en stor klubb i Agder som har fokus på idrett. Det å få være med på dette prosjektet.

– Hverdagshelter, kan vi også bidra med vårt andre fokus, omdømme og å ta samfunnsansvar.

– Vi ønsker med dette å vise våre supportere og sponsorer at vi bryr oss. Vi skal være en inkluderende klubb.

ØIF Arendal

Bjørn-Gunnar Bruun Hansen, daglig leder, ØIF Arendal, sier:

– Samfunnet har ikke på noe måte tatt ut det potensialet som idretten har til medborgerskap og inkludering også for folk i voksen alder. Og idretten generelt, samt toppidretten spesielt, har ikke ressursene til å ta det ut i en travel hverdag med for mange oppgaver og for få hender.

Det finnes heller ikke, så langt vi har oversikt over, andre ressurser i samfunnet som har sett muligheter i å aktivere disse fantastiske ideene som hverdagsheltprosjektet inviterer til.

– Når «kapteinen» i ressursgruppen som står bak prosjektet, Benedikte Nilsen, hadde med seg Cathrine Rygh, Marianne Kalleberg, Camilla Unger og Linda Øygarden og presenterte ideer og tanker om hvordan de kunne tenke seg å bruke ØIF Arendal til et slik vinn-vinn-prosjekt, hvor mennesker som kan trenge å bli inkludert i samfunnet kan bli ressurser for ØIF Arendals måloppnåelse – spille Champions League hele året, da bli vi ikke bare begeistret, vi ble henrykt. Selvsagt fordi det kan hjelpe klubben å nå ambisiøse målsettinger.

– Men først og fremst fordi ØIF Arendal kom komme til å byte mer for fler. For toppidrettsklubbers plass i samfunnet er langt mer enn å vinne hjem pokaler og trofeer. Vi skal være en samlende faktor for samfunnet rundt oss.

– Skape stolte øyeblikk, tilhørighet og binde bånd mellom alle mennesker i samfunnet, uansett bakgrunn, om felles mål. Og vi skal gi mestringsopplevelsen, ikke bare for dem på banen.

– Det Benedikte og hennes medhjelpere har satt i gang er nybrottsarbeid og vil styrke en fantastisk samhandling mellom idretten og samfunnet rundt oss som igjen forsterker toppidrettens posisjon som en viktig samfunnsaktør.

Langt utover de nevnte title– ne. Vi er utrolig stolte av dette prosjektet. Og vi vet at det vil utgjøre en stor forskjell for veldig mange. Uansett hvor få eller mange pokaler vi henter til ØIF Arendal. Da er vi vinnere uansett, alle sammen!

irene@agderposten.no