annonse

Lovbruddene på Margaretestiftelsen: – Vi politikere har ikke vært flinke nok

MARGARETESTIFTELSEN
MARGARETESTIFTELSEN: Politikerne er takknemlige for at ansatte varslet. Før varslingen, visste de ikke hvor ille situasjonen var for ansatte og bosatte på Margaretestiftelsen. (Foto: )
AP
AP: Atle Svendal, leder for komité for helse, omsorg og levekår. (Foto: )
FRP
FRP: Ingrid Skårmo, komité- medlem. (Foto: )
H
H: Maiken Messel, nestleder. (Foto: )

+ Sentrale politikere i Arendal mener de har ansvar for lovbruddene på Margaretestiftelsen. Men de sliter med å se hva de kunne gjort annerledes.

Inger Stavelin

Fylkesmannen har fastslått at Arendal kommune ikke fulgte loven på Margaretestiftelsen i fjor høst. I tilsynsrapporten fra 23. mars heter det blant annet:

«Pasientsikkerheten for beboerne ved Margaretestiftelsen generelt: Det foreligger brudd på forsvarlighetskravet ved driften av ved Margaretestiftelsens hjemmesykepleie.» (...) «Kommunen sikrer ikke at brukerne får nødvendige helse- og omsorgstjenester» (...)

Fremskynde dødstidspunkt

Tilsynsrapporten fastslår at Arendal kommune brøt helse- og omsorgstjenesteloven i forbindelse med et dødsfall:

«Dersom det hadde vært satt inn fastvakt (denne natten), ville mest sannsynlig ikke dette fallet ha skjedd. Pasienten ville da hatt et annet sykdomsforløp. Det er grunn til å tro at skaden etter fallet kan ha medvirket til å fremskynde dødstidspunktet,» heter det i rapporten.

Avviksmeldinger førte ikke til endring, bemanningen var for lav, ansvarsforhold var uklare og beskjeder kom ikke fram.

Vi har ansvar

Agderposten har spurt noen politikere i komité for helse, omsorg og levekår om politikere har noe ansvar for at situasjonen ble så ille som den var.

– Ja, det vil jeg si. Vi politikere har ansvar for at det er nok ressurser, at avvikssystemet fungerer og at folk kan si ifra når noe er galt, sier Atle Svendal (Ap), som er leder for komiteen.

Ikke flinke nok

– Har dere ikke tatt dette ansvaret da, når det kunne gå så galt som varslerne sa og Fylkesmannen har bekreftet?

– Vi har ikke vært flinke nok til å være en del av sløyfa med avviksmeldinger. Min komité har ansvar for de avvikene som handler om kvalitet, og vi får melding om kvalitetsavvik i årsmeldinger og tertialrapporter. Men vi får tall fra hele kommunen samlet, og kan ikke se om det brenner noe spesielt sted, sier Svendal.

Da varslingssaken på Margaretestiftelsen kom opp, visste ikke komitélederen om det anonyme varslingsbrevet før en journalist tok kontakt med ham for en kommentar.

Må se nærmere på infoflyt

Svendal synes det er vanskelig å se hva politikerne kunne gjort annerledes for å fange opp så alvorlige feil og mangler tidligere.

AP
AP: Atle Svendal, leder for komité for helse, omsorg og levekår. Foto:

– Vi er avhengig av å få informasjon. Så vi må se nærmere på hvordan informasjonsflyten bør gå, og hvordan vi kan forbedre det politiske arbeidet. Denne saker viser at det er grunnlag for det, sier han.

Svendal er veldig glad for to ting: at de som varslet, gjorde det, og at situasjonen på Margaretestiftelsen er bedre i dag. Komiteen har møtt både den nye lederen og flere tillitsvalgte, og de har gitt politikerne et klart inntrykk av at situasjonen er blitt vesentlig bedre.

Avvikene hadde ingen adresse

– Det viktigste er at det kom på plass en ledelse. Avvikene og bekymringene hadde ingen adresse, derfor skjedde det ikke noe når de ansatte meldte fra om avvik, sier Svendal.

Han håper de nå er der på Margaretestiftelsen at ansatte og ledere kan snakke sammen og løse ting underveis.

– Nå jobbes det mer som vi ønsker: tillitsbasert, de ansatte blir tatt med på råd. Det er gledelig, sier Svendal.

– Hvordan kunne vi vite?

Både nestleder i komiteen Maiken Messel (H) og Ingrid D. Skårmo (Frp) er enige i at politikerne har et ansvar. Men de synes det er vanskelig å se hva de kunne gjort annerledes. De peker både på stramme økonomiske rammer, en skrikende mangel på sykehjemsplasser og informasjon de ikke får.

– Hvordan kunne vi vite? Vi er avhengig av informasjon. Vi spør hvis vi er bekymret for noe, men når vi ikke vet hva bør spørre om, så får vi heller ikke svar. Derfor berømmer vi varslerne som sa ifra, sier Messel.

Hun påpeker at det også er politikernes ansvar at det er for få sykehjemsplasser. Dermed bor veldig pleietrengende folk hjemme, i omsorgsboliger og på korttidsavdelinger i stedet for på normal sykehjemsplass.

Ikke blitt bedre

Ingrid Skårmo understreker at dette er en veldig alvorlig sak.

FRP
FRP: Ingrid Skårmo, komité- medlem. Foto:

– Vi kan ikke ha det sånn i Arendal kommune, oppsummerer hun etter tilsynsrapporten.

– Vi fikk vite om varslingen gjennom avisa, og det var et sjokk. Vi tok det opp i komiteen, og forlangte bedre informasjon fra administrasjonen tidligere. Hvis det ikke er nok bemanning, så må vi vite om det! Nå er Fylkesmannens tilsynsrapport ferdig, og jeg kan ikke se at informasjonen er blitt bedre. Jeg har i alle fall ikke fått rapporten. Også tilsynsrapporten fikk jeg først vite gjennom avisa, sier hun.

Skårmo tror at et eldreombud både for hjemmeboende og folk på institusjon kunne være en del av forbedringsarbeidet. Det er en sak hun vil jobbe videre med.

Etisk råd

Alle de tre politikerne tror at det etiske rådet som nå er vedtatt, kunne spilt en viktig rolle i dramaet på Margaretestiftelsen.

– Det kunne vært en god adresse når de ansatte så at det ikke skjedde noe når de meldte om avvik, sier Atle Svendal.

Skårmo ser for seg at etikkrådet får en vakttelefon som både brukere, pårørende og ansatte kan ringe til når de er i tvil om ting foregår etisk riktig.