annonse

Har ikke fått løfte om at Alliansen utestenges

AVVISER
AVVISER: Antirasistisk Senters leder Rune Berglund Steen kan berolige Alliansen med at verden er mindre konspiratorisk enn lederen tror. (Foto: Finn Ståle Felberg)
KRITERIER FOR DELTAKELSE på arendalsuka

+ – Alliansen er blitt mer åpenlyst rasistisk og antisemittisk siden Arendalsuka i fjor, hevder Antirasistisk Senters leder. Men løfter om at Alliansen utestenges i år, har han ikke fått.

Inger Stavelin

I et debattinnlegg i Agderposten 30. januar skriver partileder for Alliansen, Hans Jørgen Lysglimt Johansen, at han frykter at Arendalsuka har gitt løfter til Antirasistisk Senter om at Alliansen ikke skal få delta i år.

Bekymret

«Det som bekymrer meg nå før Arendalsuka 2019 er at Antirasistisk Senter ikke er på banen i media for å kreve Alliansen nektet. Det får meg til å frykte at de kan ha fått løfter fra Arendalsuka om at Alliansen ikke skal få delta», skriver Johansen.

Arendalsukas rådsleder Robert Cornels Nordli sier at det ikke er åpnet for påmelding ennå, og at Arendalsuka ikke tar stilling til om Alliansen får bli med i år før de søker.

– Ikke så konspiratorisk

Leder for Antirasistisk Senter Rune Berglund Steen kan også berolige Alliansen:

– Nei, vi har ikke fått noe løfte om at de blir utestengt i år. Vi har ikke hatt kontakt med Arendalsuka siden debatten i august. Verden er ikke så konspiratorisk som Lysglimt Johansen tror, sier han, og tilføyer:

– Men jeg regner med at Arendalsuka har fått med seg hvor radikalisert han har blitt etter Arendalsuka i fjor, og hvor utvetydige antisemittiske og rasistiske uttalelser han har kommet med, sier han og viser til Johansens hyppige tweets.

Fredelig og ikkevoldelig

Rune Berglund Steen håper derfor at Alliansen blir utestengt i år.

Johansen beskriver i sitt debattinnlegg partiet sitt på denne måten:

«Alliansen er et fredelig politisk parti og en folkebevegelse for ikkevold. Alliansen går Gandhis vei for politisk forandring».

– Hvor fredelig og ikkevoldelig er et parti som krever Erna Solberg dømt for landssvik og tilsynelatende skutt på Akershus festning, slik man gjorde i landssvikeroppgjøret etter krigen? spør Steen retorisk.

Da henviser han til samme tweet fra 26. desember 2018 som fikk Arendal SVs Inger Brokka de Ruiter til å kreve at Alliansen utestenges fra Arendalsuka på livstid:

«Kriminell forræder»

«Statsminister Erna Solberg har begått landssvik. Statsministerens lojalitet er ikke til det norske folk, men til globalistene og globalismen. Statsministeren har en kriminell forræder som skal stilles for retten på Akershus festning i et nytt landssvikeroppgjør.»

– Hva er problemet med at et parti kommer med sterke, og for mange ubehagelige, ytringer, så lenge de ikke utøver vold eller oppfordrer til det?

– Ytringene hans er faktisk under politietterforskning, og kan være ulovlige. Men uansett utfall av etterforskningen, så er det hatet han ytrer et betydelig demokratisk problem. Hat som dette kan få stemmer til å stilne i debatten. Spesielt er den ekstreme og konspiratoriske retorikken mot jøder alvorlig. Ja, det skal være plass til mange meninger under Arendalsuka, men jøder skal også føle seg velkomne i Arendal, sier Steen.

– Hvorfor har forresten ikke Antirasistisk Senter vært på banen i mediene for å kreve at Alliansen må utestenges i år?

– Lysglimt Johansen har utviklet seg i en så ytterliggående retning de siste månedene at det ikke bør være nødvendig med noen henvendelse fra oss. Det vi har sett på Twitter, nærmer seg en full, antisemittisk nedsmeltning, sier Rune Berglund Steen.

Debatten har hardnet

– Vi er verken rasistisk eller antisemittisk. Det vi gjør er å bruke ytringsfrihet til å få frem løgner og selvmotsigelser i samfunnet, sier selvoppnevnt partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen i Alliansen.

Det han gir Rune Berglund Steen rett i, er at debattklimaet er blitt hardere siden Arendalsuka i fjor.

Trolling og brexit

– Jeg opplever at ånden er sluppet ut av flasken, og i det ligger en veldig mulighet til at ting kan bli bedre. De gule vestene i Frankrike, brexit og trollingen i kommentarfeltene er noen eksempler på denne ånden, sier han, og oppfatter seg selv som en del av den.

Johansen opplever at Steen prøver å avfeie Alliansen.

– Vi er del av noe større. Selv om Alliansen ble borte, ville ikke denne ånden være borte. Jeg føler at den vokser hver dag, særlig blant de unge. Og det bør noen ta på alvor – gjerne Arendalsuka. Det kunne de for eksempel gjøre ved å ikke bare vise fram glansbildeungdomspolitikerne, neste generasjons landssvikere, og tro at det bare er de som representerer ungdommen, sier han.

– Når du synes Erna Solberg bør stilles for retten for landssvik på Akershus festning i et nytt landssvikeroppgjør – mener du da også at straffen bør være som den var sist – døden ved skyting?

– Jeg mener absolutt det er riktig med et nytt landssvikeroppgjør, men straffen er opp til domstolen, ikke til meg, sier han.

Hva om SV ble utelukket

- Hva om det var Alliansen som satt med makten, og ville utelukke et parti som SV? spør professor Jens Kjeldsen.

Professor ved institutt for informasjons- og medievitenskap i Bergen, Jens E. Kjeldsen, understreker at det er helt opp til Arendalsuka hvem de vil invitere til å delta.

– Det kommer an på hva slags Arendalsuke de ønsker å skape. Hvis de ønsker en arena hvor folk ikke angriper hverandre for hardt, er de i sin fulle rett til å gjøre det. De må vurdere om Alliansen har noe å bidra med som vil skape en god og interessant debatt. Eller om Johansen bare sier ting for å vekke oppsikt, sier han.

Han snur spørsmålet på hodet: Hva om Alliansen hadde makt og bestemte at et parti som Arendal SV skulle utestenges fra debattarenaer?

Totalitære regimer

– Da ser en hvor prinsipielt vanskelig det er å utestenge et parti. Under forutsetning at Alliansen er et lovlig parti, som ikke bryter norske lover, sier han.

Han mener det er veldig farlig å si at noen ikke får lov til å delta i en demokratisk debatt.

- I totalitære regimer setter staten veldig strenge regler for hvem som kan snakke. Men samtidig: Det er jeg som bestemmer hvem som får komme inn i min stue, og det er Arendalsuka som bestemmer hvem de vil ha som gjester, sier Kjeldsen.

Aggressiv usannhet

Han oppfatter tweeten om Solberg som kriminell forræder som en aggressiv usannhet. Hun er ikke kriminell, fordi hun verken er siktet eller dømt. Og utsagnet har et underliggende budskap som kan tolkes som at han ønsker henne skutt.

– Veldig voldsomme uttalelser får oppmerksomhet. Johansen sier ting som er så oppsiktsvekkende at folk må snakke om det. Det samme gjelder ofte Sylvi Listhaug. Hun sier også sterke ting som får veldig mye oppmerksomhet, men så blir uttalelsene gjerne moderert i ettertid, sier han.

Har han noe å bidra med?

Han minner om at uansett hva hovedhensikten med de sterke uttalelsene fra Alliansen er, så er resultatet at de blir snakket og skrevet om.

- Det som må være avgjørende for Arendalsuka, må være om han har noe interessant å si. De må vurdere om det eneste han har å komme med er oppsiktsvekkende uttalelser, eller om han har noe å bidra med, sier Kjeldsen.

ingerstavelin@agderposten.no

annonse