annonse

De må senke skattesatsen. Det trenger ikke bety inntektssvikt

BLIR ENDRINGER
BLIR ENDRINGER: Selv om Arendal har høyeste sats på eiendomsskatt, har de lave takster og høy reduksjonsfaktor, så en nedgang i satsen trenger ikke automatisk bety en kraftig inntektssvikt for kommunen. Bildet viser Kolbjørnsvik. Også Risør og Gjerstad har høyeste sats, i likhet med 105 andre kommuner i Norge. (Foto: )
Slik beregnes eiendomsskatten

+ Selv om Arendal er blant kommunene som må senke skattesatsen for eiendomsskatt, gir det ikke nødvendigvis kommunen lavere inntekter.

Tore Ellingsen

I regjeringsplattformen for den nye regjeringen er det lagt opp til en ytterligere senking av eiendomsskattesatsen.

Jeløya-erklæringen la opp til en reduksjon fra maksimal sats på 7 promille av fastsatt verdi, til 5 promille, og etter Granavollen-erklæringen er målet å komme ned i 4 promille.

Tre kommuner med høyeste sats

Arendal, er sammen med Risør og Gjerstad de eneste i Aust-Agder med maksimal sats. At kommunen kan bli nødt til senke den, behøver ikke nødvendigvis å bety et dramatisk inntektsbortfall, påpeker rådmann Harald Danielsen i et e-post- svar på Agderpostens spørsmål om hvor store konsekvenser dette får i kroner og øre.

– Den enkle svaret er at dersom bystyret vil, kan vi innrette oss slik at både den allerede vedtatte og den nå foreslåtte reduksjonen i maksimal skattesats for eiendomsskatt, fra sju til fem til fire promille samt 30 prosent reduksjonsfaktor ikke får betydning for oss. Dette fordi vi i dag både har lave takster og 60 prosent reduksjonsfaktor, opplyser rådmannen.

Han tilføyer at de i bystyrets møte i februar vil vi legge fram en sak som belyser dette på en utfyllende måte.

Langt lavere skatt enn Grimstad

Da bystyret hadde eiendomsskatten oppe i mars fjor, ble det i saksfremlegget vist til at en reduksjon ved å sette ned til fem promille, ville bety et inntektsbortfall på 26 millioner kroner av en total inntekt på 110 millioner kroner.

På grunn av høy reduksjonsfaktor, har Arendal selv med høyeste sats, langt lavere eiendomsskatt enn for eksempel Grimstad med skattesats på 2,6 promille. Grimstad har bunnfradrag på 140.000 for boliger, men ingen reduksjonsfaktor.

For en enebolig på 120 m² utgjorde eiendomsskatten 3.752 kroner i Arendal og 5.616 kroner i Grimstad.

En oversikt over eiendomsskatt i 14 andre kommuner som bystyret fikk, viste at blant 14 kommuner lå 10 høyere enn Arendal. Høyest i oversikten over nivået i 2016 lå Notodden med 8.316 kroner, og lavest lå Farsund med 1.406 kroner.