annonse

Gard fikk ekstraskatt: Men flytter ikke fra Arendal

DRIVER GODT FRA ARENDAL
DRIVER GODT FRA ARENDAL: Gard og administrerende direktør Rolf Thore Roppestad har de beste bunnlinjeresultatene, selv om kostnadene ved å drive fra Arendal er høyere enn hva konkurrentene opererer med. (Foto: Tore Ellingsen)
GREIT i Arendal
GREIT i Arendal: Dersom kostnadsforskjellene ikke blir for store, så blir Gard værende her, forsikrer Svein Buvik og Rolf Thore Roppestad. (Foto: Tore Ellingsen)
HAR FORSIKRET FROLAND
HAR FORSIKRET FROLAND: Gards administrerende direktør Rolf Thore Roppestad bor i Froland, og at skipet med samme navn også er forsikret hos dem, er han svært fornøyd med. (Foto: Tore Ellingsen)
KAN TRENGE MER PLASS
KAN TRENGE MER PLASS: Gard-bygget kan bli utvidet i fremtiden, varsler Rolf Thore Roppestad. (Foto: Erik Holand)

+ De er pålagt en ekstraskatt som gjør arbeidskraften dyrere, men leverer så gode resultater i et globalt marked, at minst 250 høykompetansearbeidsplasser trolig er sikret for år fremover.

Tore Ellingsen

– Vi har levd veldig godt med Arendal som base i 111 år, og vi ønsker å fortsette med det. Det er hovedutgangspunktet, sier Gards administrerende direktør, Rolf Thore Roppestad.

Sammen med direktør Svein Buvik, sitter han med kaffe i koppen og utsikt mot fjorden fra det hvite bygget i Varmekrogen. Dette er en hektisk periode for det globale selskapet og den 50 år gamle sjefen bosatt i Froland, kom fra New York kvelden før. Dette er periode med mye reising, men han er ikke synlig preget av tidsforskjellen når praten kommer inn på selskapets fremtid i Arendal.

Bredte seg en tvil

For to år siden bredte det seg en tvil blant ansatte og arendalske politikere. Regjeringen ville legge en særskatt på finansnæringen. Norsk arbeidskraft kunne bli dyrere. Ville Gard flagge ut?

Nå sier Roppestad dette:

– Det som betyr noe, er den totale rammen rundt skatter og avgifter.Vi er eid 85 prosent av utenlandske rederier. For å få våre eiere og styre til å drive så tungt fra Norge som de gjør, må vi vise at det relativt sett er gunstig å drive fra Norge. Vi synes det er hyggelig å bidra til skatteinntekter til Norge, og det skal vi gjøre også, men hvis forskjellen blir for stor, blir det vanskelig å være konkurransedyktig der ute, sier han.

Han sier at med høy avgift på deres ansatte i Norge, ville det vært langt mer gunstig å ansette folk på kontorene i London og i Østen. Men de hadde en god dialog med politikerne, både lokale stortingsrepresentanter og sentrale politikere.

– Jeg ble invitert inn til finanskomiteen og fikk legge frem vår sak. Og i denne saken spesielt, ble vi delvis hørt, forteller han.

– I praksis en økt avgift

Finansskatten på lønn ble lavere enn det som først ble initiert, men så kompenserte politikerne det for å få like store inntekter, ved å ikke redusere selskapsskatten tilsvarende det de gjorde for andre bedrifter. 25 prosent for finans og 23 prosent andre næringer. Avgiften på lønn ble 5 prosent, og var opprinnelig foreslått til 10–15 prosent.

– I praksis er det en økt arbeidsgiveravgift. Å ansette i Varmekrogen er dyrere enn å ansette et annet sted.

– Og norsk arbeidskraft er dyr i utgangspunktet?

– Men høyt kvalifisert arbeidskraft er ikke spesiell dyr. Fordi lønnsforskjellene er mye lavere enn de er mange andre steder.

– Vi driver bedre fra Arendal

– Og norske arbeidstakere er ganske effektive og produktive?

– Det er klart finansskatten er en del, men det som vi ser, er hva slags resultater klarer vi å få ut av driften totalt sett. Vi har vist gjennom år at vi klarer å drive bedre her fra Arendal enn det våre konkurrenter klarer fra London og Tokyo, og ellers hvor det måtte være, og det er veldig inspirerende og gøy. Vi har ikke lave driftskostnader, men vi har de beste bunnlinjeresultater i bransjen de siste årene, og det er kjempegøy å klare det fra Arendal, sier Rolf Thore Roppestad.

Han er bosatt i Froland og har vært ansatt i Gard i 21 år, de siste fem årene som administrerende direktør.

Tidenes beste to år på rad

1,8 milliarder kroner i overskudd de to siste årene er tidenes beste, men nå blir resultatene mer normale igjen.

2017 og 2016 er de to beste i Gards historie og av de beste i noe sjøforsikringsselskaps historie noensinne.

– Hva er årsaken til at disse to årene ble så spesielt gode?

– Det er flere ting som har slått inn. Det ene er at det nok har vært en generell trend i samfunnet, med mer fokus på sikkerhet og kvalitet i operasjoner. Det er færre ulykker generelt til sjøs. Det har stor betydning, sier Rolf Thore Roppestad og kommer med et eksempel.

– Noe jeg synes jeg næringen kan være ganske stolt av, som vi føler vi har vært med å bidratt til, er reduksjonen av oljesøl fra tankskip. Hvis du tar snittet de siste ti årene, og sammenligner med tiårs snittet på 70-tallet, så er kvantitet olje sølt redusert med 97 prosent. Tenk hvilken miljøbelastning det hadde vært om vi ikke hadde klart å få til den reduksjonen. Det er fortsatt en betydelig trussel selvfølgelig, men det har vært gjort en veldig god jobb både fra rederinæring, fra klasseselskaper og fra oss som håndterer disse skadene.

Vi har dyktige medarbeidere her i Arendal, spesialister på sitt felt i verden som klarer å håndtere disse store ulykkene bedre enn andre selskaper. Det er vi utrolig stolte av, sier Gard-direktøren.

– Jeg har lyst til å nevne et av de to eksemplene vi så i fjor høst, som egentlig er veldig gode eksempler på hvordan vi kan være med på å skape noe for samfunnet. Det var i slutten av august i fjor så sto den største og mest kostbare ferjen i Hellas på grunn på en klippe rett utenfor øya Ios, som er stor turistøy der nede. Det var betydelig fare for et totalhavari og et veldig stort oljesøl på strendene i Hellas midt i turistsesongen. Vi sendte ut to personer fra vårt kontor i Hellas med en gang, og vi supplerte de med to spesialister herfra. Det vi gjør løpende er å holde god dialog med maritime myndigheter over hele verden så vi er forberedt på hvordan vi skal håndtere en skade. Dette har noe med den tilliten som bygget opp over tid med myndigheter i forskjellige maritime nasjoner.

Det som skjedde når denne maritime ulykken var helt fersk, var at rederiet tok kontakt med greske maritime myndigheter selvfølgelig og sa at vi har et kjempeproblem her, men vi har Gard på plass. Gard er vår hovedassurandør både når det gjelder ansvar og tingskadeforsikring, så vi hadde alle forsikringer for dette rederiet. Da sa greske myndigheter, det er helt supert. Gard er skikkelig gode på dette her, vi lar Gard håndtere saken fra A til Å, og vi skal ikke blande oss inn i hvilke tilbydere dere bruker i en redningsoperasjon, det legger vi til Gard, vi vet at det driver de på en god måte.

Sparte 100 mill. dollar

Vi klarte altså å få skipet løftet opp. Det var egentlig snakk om timer før det hadde blitt et skikkelig søl der. Hadde vi ikke hatt den tilliten med greske myndigheter, at de hadde gitt oss frihet til bare å kjøre på og gjøre jobben, så hadde dette kanskje blitt e 100 millioner dollar ulykke med store konsekvenser for Hellas og selvfølgelig store kostnader for våre kunder.

– Tiden er helt avgjørende?

– Tiden er helt avgjørende, og det vi ser i del saker er at ofte så får du ikke den tilliten med motparten. Ikke sant, hvis du ikke har etablert et tillitsforhold, så får du ikke mulighet til å håndtere det på en kjapp måte, men her sparte vi rederinæringen for kanskje 100 millioner dollar og sparte det greske samfunnet for et stort oljesøl. Det er slikt som gjør de veldig energigivende og det gjør det veldig meningsfullt å drive med dette, forteller Roppestad entusiastisk.

11,5 mrd. i egenkapital

Dere bruker de gode årene til å sette av for dårligere år?

– Ja, vi har en egenkapital på drøyt 1,3 milliarder dollar (tilsvarer 11,5, milliarder kroner). De er jo der av en grunn, vi kan måtte komme til å anvende de i et dårlig år. Nå har vi hatt to år med 200 millioner dollar i pluss, og vi må være forberedt på å få et år med 200 millioner dollar i minus også. Det kan skje, selv om vi driver bra, påpeker Gard-direktør Rolf Thore Roppestad.

Mer krevende nå

Gard forbereder seg på noen mer ruskete år fremover.

– Svært gode resultater de to siste årene, ser det ganske greit ut fremover også?

–Vi er veldig forberedt på at det kommer noen ruskete år. Det er ganske mange ting rundt oss som er ganske krevende akkurat nå. Det ene er at vi sitter på en ganske stor finansbeholdning og når det markedet er volativt, (utsatt for ganske raske svingninger journ.anm.) så er det også krevende for oss. Vi er også avhengige av å ha tilstrekkelige reserver for å kunne kompensere skadene når de skjer, sier Rolf-Thore Roppestad.

– Vi ser også at det som skjer politisk sett i verden har stor betydning for oss, direkte for eksempel med sanksjoner. Sanksjoner mot Iran spesielt, det har vært veldig krevende å håndtere, sier Rolf Thore Roppestad.

Forbereder Brexit

Gard vil fortsatt ha et stort London-kontor, etter en eventuell Brexit.

Gard har et kontor med om lag 50-medarbeidere i London.

Adm.dir. Roppestad forteller at kontoret er svært viktig, og nå har de søkt om få opprette filialer i London. Det er det første de må gjøre for å kunne drive videre derfra.

– Vi skal fortsatt være i London, men det blir et eget sett betingelser antakelig. Men forventningen vår er vel at uavhengig av hva som til sjuende og sist skjer, så vil de nok være opptatt av å beholde internasjonal bedrifter i London. Jeg kan ikke se for meg at de vil komme til å gjøre det veldig vanskelig. Men vi må være forberedt på at det blir mer byråkrati og mer papirarbeid som ikke direkte skaper verdier for kundene våre, sier Roppestad som understreker at EØS-avtalen er helt nødvendig å beholde.

Kan utvide i Varmekrogen

Gard har om lag 500 ansatte, halvparten jobber fra Arendal, der det kan komme utvidelser på Gard-bygget noen år inn i fremtiden.

– Vi ser for oss at vi trenger å gjøre noe med lokalene her på mellomlang sikt. Det kan være snakk om noe utvidelse av dette bygget på en eller annen måte. Da må vi gå opp hele løpet med reguleringsplan. Vi er i en tidlig fase, men håper at vi kommer til å trenge en slik utvidelse, sier Rolf-Thore Roppestad.

Han forteller at de er litt på bristepunktet nå, særlig med tanke på møteromskapasitet.

– Vi har bra nok med kontorplasser, men vi merker at kantina er sprengt og møteroms kapasiteten er sprengt. Det vi har gjort midlertidig er at vi har leid noen lokaler borte hos Sevan og i andre bygg rundt her, og har spredt oss litt, sier han.

Ansetter folk

– For dere ansetter nye medarbeidere for tiden?

– Ja vi trenger folk, og folk med en annen kompetanse enn vi har i dag.

– Og dette er høykompetansearbeidsplasser som politikerne etterlyser i vår region?

– Det er noe av det som er så spennende her. Vi har mennesker med et utrolig bredt utdanningsspekter og bakgrunn. Vi har tradisjonell maritim kompetanse, vi har jurister, vi har økonomer, vi har marinbiologer, teknologer, vi har folk som er skipsingeniører, så du har hele spekteret. Det å klare å jobbe tverrfaglig sammen der, er veldig, veldig spennende, mener Roppestad.

Han forteller at Gard har folk fra mer enn 30 forskjellige land som bor og jobber i Arendal. De kommer fra USA, Canada, Sør-Amerika og Asia og forskjellige land i Europa.

AIS kan være nøkkelen

– Da er det noe som drar de hit, det er ikke umiddelbart slik at alle og enhver kan trives i Arendal?

– En nøkkel for mange er faktisk Arendal Internasjonale skole (AIS), at den finnes i området. Det kan være det som får familiene hit, påpeker Svein Buvik.

– Og den faktoren at i Norge har vi et system som gjør at begge i et ekteskap kan ha en interessant jobb, om du går til New York, London eller Hongkong, så må de ofte ta et valg om hvem skal ta en karriere. Her er de mulig for begge. Legg til kort reisevei til jobb, relativt sett korte arbeidstider, fullt utbygd SFO og barnehage, sier Roppestad.

Noen blir her

– Dessuten lave boligkostnader. Det er mange som trives godt her. Vi har noen som har vært her i 20 år nå, sier Buvik.

– Det er mer fleksibilitet her. Det er mange av dem som kommer som blir her veldig lenge. Det er gøy, og noen slår seg ned her for godt, supplerer Roppestad.

Veksten i antall ansatte vil være moderat, og med mer og mer automatiserte standardprosesser, håndterer Gard langt mer forretning per ansatt enn for ti år siden.

Det er hovedsakelig i Østen og noe i Hellas og USA, som veksten i markedene er, ikke i Europa, så økes antall ansatte, blir det i hovedsak utenfor Europa, er oppsummeringen fra Rolf Thore Roppestad og Svein Buvik.

– Vi kan utgjøre en forskjell

Vi forsikrer tre ting, det er mennesker, miljø, eiendeler til våre medlemmer og eventuelt eiendeler som de skader for tredjepart, sier adm.dir. Roppestad.

–Å ha gode forsikringsprodukter for de menneskene som er ansatt på skipene er jo veldig viktig. Det er også veldig givende, vi er med på å gi en masse medarbeidere fra land langt vekk fra Norge gode rammebetingelser. Det gjelder gode ordninger for kompensasjon og sykepenger hvis de skulle falle fra for familien eller ved uførhet og annet, forteller Roppestad.

– Vi ser at vi kan gjøre en forskjell, og de fysiske skadene på eiendelene, som selvfølgelig er viktig. Men ting er jo litt mindre viktig nå enn de var for 20 år siden. Nå er det enda viktigere å holde hjulene i gang. Opplevelsene blir etter hvert noe mer viktige enn tingene. Alt som går på ansvar for mennesker, og ikke minst ansvar for miljø tar en større del av kaken nå, i forhold til rene tingskader, forteller Gard-direktøren Rolf Thore Roppestad.

toel@agderposten.no