annonse

Skiller millioner mellom legene i Aust-Agder

STORE VARIASJONER
STORE VARIASJONER: En legeinntekt kan være så mangt, det er store variasjoner. Men Erik L. Werner, som har tre ulike stillinger, er blant de med en høyere inntekt. Har også fått samlet opp en betydelig formue. (Foto: )
MANGE PASIENTER – HØY INNTEKT
MANGE PASIENTER – HØY INNTEKT: Knut Gimre Hernes
EGEN KLINIKK – HØY INNTEKT
EGEN KLINIKK – HØY INNTEKT: Håvard Skjærvik
EGEN KLINIKK – HØY INNTEKT
EGEN KLINIKK – HØY INNTEKT: Harald Brunvand

+ Spesialist i barnesykdommer, Håvard Skjærvik, troner på legetoppen i inntekt, mens kommunelege Erik L. Werner har stor formue.

Tore Ellingsen

Et lite utvalg av kvinner og menn fra medisinens verden, viser store lønnsforskjeller, naturlig nok.

Dette er ingen topp til bunn liste, men et utvalg av leger som driver egen virksomhet, er ansatt i det offentlige helsevesenet eller, som de fleste på listen, er fastleger med større eller mindre pasientliste.

Les alle Agderpostens saker om årets skattelister her!

Men i Agderpostens utvalg av leger, med forbehold om at den ikke på noen måte er fullstendig, ligger spesialist i barnesykdommer og innehaver at Arendal Spesialistsenter, regionens største allergiklinikk, Håvard Skjærvik på inntektstoppen, slik han har for vane.

Han driver spesialistsenteret som enkeltmannsforetak, og står oppført med vel 9 millioner kroner i inntekt i fjor. Til fellesskapets kasse leverte Skjærvik drøyt 4,5 millioner kroner i fjor.

Da Agderposten ba om en kommentar om inntekten for et par år siden, da den lå på 5,4 millioner kroner, ønsket han ikke det.

Bakgrunn fra sykehuset

I likhet med Skjærvik kom også Harald Brunvand fra en stilling på Sørlandet sykehus, da han startet egen virksomhet, Arendal Hjerteklinikk AS. Da han sluttet der for ni år siden, var han overlege på hjerteseksjonen.

Da Agderposten pratet med ham sist, fortalte han at det ikke var penger som lokket ham til å satse innen det private helsevesenet, men muligheten til mer tid sammen med familien og å få skjermet helgene.

– Jeg jobber mye nå også, men nå får jeg skjermet helgene og kan ta ut sammenhengende ferie, fortalte han til Agderposten.

Inntekten følger pasientene

Blant fastlegene er det naturlig nok de med stor pasientliste og derav følgende lang arbeidsuke, som kommer best ut lønnsmessig.

Knut Gimre Hernes med praksis i Arendal, bosatt i Grimstad, med 1.400 pasienter og drøyt 100 på venteliste, står oppført med vel 2,7 millioner kroner i inntekt.

Erik L. Werner, som er fastlege tre dager i uken, dessuten kommunelege i Arendal og tilknyttet Oslo universitetssykehus, kommer ut med drøyt 2,5 millioner i inntekt. Han har dessuten en formue på 24 millioner kroner.

Grimstadlegen Hans Petter Schmidt Asser, bosatt på Hisøy, med 1.600 pasienter og 78 på venteliste, har også om lag 2,5 millioner kroner i inntekt.

Også høyt i det offentlige

En populær lege i Tvedestrand, Bodil Aasvang Olsen, bosatt i Arendal, med 1.200 pasienter og 65 på venteliste, har 2,3 millioner kroner i inntekt.

Innen det offentlige helsevesenet har for eksempel seksjonsoverlege Geir Noraberg på medisinsk avdeling ved SSA, 2,1 millioner kroner i inntekt.