annonse

- Jeg tror også på korrupsjon i kommune-Norge

Tillitssamfunnet
Tillitssamfunnet: Partileder Jonas Gahr Støre (Ap) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) med Agderpostens artikler om tillitssamfunnet og korrupsjon på Arendalsuka. (Foto: Elisabeth Grosvold)
Debatt om tillit
Debatt om tillit: Partileder Jonas Gahr Støre, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør Tone Sofie Aglen og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. (Foto: )

+ Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener det er bekymringsfullt at over halvparten av austegdene tror det finnes korrupsjon i kommunen sin. Men statsråden tror også det finnes korrupsjon i Kommune-Norge.

Marit Elisabeth Strand

– Det er fornuftig å være kritisk til makten, og åpen for at det finnes korrupsjon i norske kommuner. Korrupsjon er ikke noe som bare skjer i afrikanske land. Bare se på vannverkssaken på Romerike, der direktøren ble dømt til flere års fengsel for korrupsjon, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til Agderposten.

Under Arendalsuka presenterte Agderposten en undersøkelse gjennomført av InFact, som viser at det nå bare er én av fem austegder som tror at det ikke finnes korrupsjon i kommunen sin.

– Det er bekymringsfullt at så mange innbyggere mistenker korrupsjon. Kommunestyrene har et stort ansvar for å praktisere åpenhet, og må jobbe aktivt for å ha innbyggernes tillit – for den er de avhengige av, sier Røe Isaksen.

LES OGSÅ: Så mange austegder tror det er korrupsjon i kommunen sin

– Ingen psykiatrisk diagnose

Næringsministeren deltok i debatten «Er Norge fortsatt et tillitssamfunn?» på Arendalsuka onsdag. Respons Analyse presenterte en ny undersøkelse om folks tillit til samfunnsinstitusjoner. I undersøkelsen er det utført noen færre intervjuer enn i Agderpostens undersøkelse – og de spurte bor over hele landet, ikke bare i Aust-Agder.

Den landsomfattende undersøkelsen, der 0 er ingen tillit i det hele tatt, og 100 er full tillit, oppnår kommunestyrene en gjennomsnittsscore på 58. Folket har akkurat like stor tillit til kommunestyret i den kommunen de bor i, som til norske medier.

– Mange opplever at sitt synspunkt ikke er representert. Det er viktig at de brede strømningene fanges opp, og at alle har en stemme i politikken. Jeg mener altså ikke at selv om det er noen nynazister i Norge, skal vi ha et nynazistisk parti. Men det er viktig at folk opplever at deres mening er representert, sa Røe Isaksen på debatten.

Han savner stemmene til de menneskene som ikke har tillit til samfunnsinstitusjonene.

– Vi skulle fått inn flere stemmer som er litt annerledes, både på denne debatten, ellers på Arendalsuka og i samfunnsdebatten. Det er jo ikke en psykiatrisk diagnose å ikke ha tillit, sier Røe Isaksen.

Unge har høy tillit

Det er de ideelle organisasjonene som topper tillitslisten. Deretter kommer Stortinget, arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og Regjeringen.

Sosiale medier kommer nederst på lista.

– Kommuneøkonomi er det gråeste, men samtidig det viktigste ordet i vårt vokabular, sier partileder Jonas Gahr Støre (Ap).

Han mener at når tilliten svikter, er det fare for polarisering. Partilederen var hos en frisør i USA like før valget da Donald Trump ble valgt til president.

– Frisørbesøkene mine blir kortere og kortere, for å si det sånn ... Likeså samtalene i frisørsalongen. Men amerikanerne jeg møtte der, mente at Hillary Clinton var kjøpt og betalt. Da ville de heller stemme på den nye mannen. Når tilliten ryker, der det noe alvorlig i sving. Torbjørn Røe Isaksen representerer et annet parti, men jeg har tillit til at han gjør en god jobb, også for meg, sier Støre.

LES OGSÅ: Politiker får tilbud om gaver fra utbygger om han stemmer slik de vil

Felles for Agderpostens og Arendalsukas undersøkelser, er at Frp-velgerne har markant lavere tillit.

– Innvandringskritiske har ofte lavere tillit til samfunnsinstitusjoner, sier Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen.

Det er de unge som har størst tillit til samfunnsinstitusjonene.

– Unge opplever hets og trusler, som kan avskjære engasjementet deres. Jeg er glad for de unges høye tillit til de politiske institusjonene, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

– I mange land stiller de unge seg likegyldige til om de lever i et demokrati. Jeg tror norsk ungdoms tillit er langtidsvirkninger etter 22, juli 2011. Viktigheten av å leve i et åpent samfunn med kamp mot ekstreme holdninger, ble synliggjort for en hel generasjon, sier Torbjørn Røe Isaksen.

annonse