annonse

Prest vil kutte helligdager: – Utspilt sin rolle

– Utspilt sin rolle
– Utspilt sin rolle: Prest Einar Gelius ramser opp en rekke helligdager han mener kan omgjøres til vanlige arbeidsdager. Han er sogneprest i Lom, men er her avbildet hjemme i Arendal. (Foto: Sondre Steen Holvik)
– Viktige helligdager
– Viktige helligdager: Adeleid Remen og Terje Dahl mener helligdagene har en viktig betydning. (Foto: Marit Elisabeth Strand)
Usikre på pinse
Usikre på pinse: De kunne ikke gi noe umiddelbart svar på hvorfor vi feirer pinse, men John Mikael Attestog og Helene Moen setter stor pris på røde dager. (Foto: Marit Elisabeth Strand)
: (Foto: )
Kristne fridager

+ – De fleste helligdagene har ingen betydning for folk, og kan avskaffes. I mai er det ekstremt mange røde dager, mener sogneprest Einar Gelius.

Marit Elisabeth Strand

De røde dagene er spredd utover kalenderen, og i år er det ingen fulle arbeidsuker i mai.

Sogneprest Einar Gelius fra Arendal vil fjerne en rekke helligdager, og lanserte forslaget for første gang for 15 år siden i boka «Himmel og helvete».

Han er glad for at debatten er reist på nytt, nå av en annen prest, Per Anders Nordengen, som sier at folk flest ikke lenger vet hvorfor vi feirer påske og pinse.

Gelius vil først og fremst omgjøre alle «2. dagene» til alminnelige arbeidsdager.

– Altså andre påskedag, andre pinsedag og andre juledag. De har kun praktisk, og ingen kirkelig funksjon. På steder med store avstander, særlig i Nord-Norge, måtte presten ha tid til å nå ut til alle, slik at kirken hadde et tilbud enten første dag, eller andre dag. Alle skulle nås, forklarer Gelius.

– Påska er lang

I så fall ville antall kristne fridager vært kraftig redusert. Men Gelius vil i tillegg fjerne både skjærtorsdag i påska, og kanskje også Kristi himmelfartsdag i mai.

– Påska er en lang høytid for mange, så vi kan godt kutte der også, mener Gelius.

– Men bør ikke kirken heller spre kunnskap om viktigheten av helligdagene, i stedet for å fjerne dem?

– Den viktige dagen i jula er første juledag. I påska er langfredag og første påskedag viktige, og i pinsa er det første pinsedag. Kirken har gode nok muligheter til å formidle. Men det er slik at når folk ikke bruker nærbutikken eller grendeskolen, blir de nedlagt. Slik er det også med kirka. Når folk ikke bruker det de har tilgang til, blir tilbudet redusert. Så enkelt er det, mener Gelius.

Pinse?

Agderposten sjekket arendalitters kunnskap om Kristi himmelfartsdag og pinsehøytid som feires nå i mai.

Kristi himmelfartsdag, eller «himmelspretten», står til godkjent.

– Jesus hadde oppfylt oppgavene som hans Far hadde gitt ham på jorden: Korsfestelse, død og oppstandelse, og dermed nåde og frelse til folket. På Kristi himmelfartsdag fôr Jesus opp til himmelen, sier Terje Dahl.

Pinsa er han og Adeleid Remen mer usikre på.

– Var det da Jesus sto opp fra graven ...? Nei, det var jo i påska ...

Helene Moen og John Mikael Attestog må også melde pass på spørsmål om pinse, men nikker gjenkjennende da de får vite at Den hellige ånd viste seg for apostlene i form av ildtunger fra himmelen. Kristi himmelfartsdag har de kontroll på:

– Jesus dro til himmelen.

De vi møtte på gata, vil beholde de røde dagene.

– De er viktige for historien vår, og dermed for fremtiden. Hver og en har en viktig betydning, mener Adeleid Remen.

For henne er det imidlertid 1. mai, som er en høytidsdag og ikke helligdag, som er blitt den viktigste kirkedagen. Da med solidaritet som tema.

Også Helene Moen og John Mikael Attestog vil beholde helligdagene slik de er.

– De er kjærkomne fridager i et travelt arbeidsliv.

Omdøpes til «vårfridager»

Flere prester har villet avskaffe helligdager, men de har møtt kraftig motstand, både blant egne og hos fagforeninger. Domprost Olav Dag Hauge ville fjerne fem kristne helligdager, og heller erstatte dem med en ferieuke.

Prest Per Anders Nordengen uttalte seg nylig slik overfor Vårt Land:

– Selvsagt skal vi ha fridager, og like mange som i dag, men kall det heller vårfridager eller noe annet.

Leder i Fagforbundet Teologene, Stig Jørund Arnesen, vil ikke endre navnet til vårfridager.

– Dette løser jo ingenting. Det er bare tussete, sier han til NTB.

Forbundsleder i LO Handel og kontor, Trine Lise Sundnes, har svart prester med at fjerning av røde dager vil skape større klasseforskjeller.

– Høyinntektsgrupper vil alltid kunne ta seg fri uavhengig om vi har låste helligdager, mens mannen i gata vil få det tøffere med økt press når service- og tjenesteytende næringer skal stå på pinne for høyinntektsgruppene, har hun uttalt til NRK.

maes@agderposten.no

annonse

annonse