annonse

Nytt lederverv til Sundtoft

Styreleder
Styreleder: Tine Sundtoft overtok som styreleder i Kulturminnefondet 27. juli. (Foto: Kulturminnefondet)

+ Agders påtroppende fylkesrådmann Tine Sundtoft er utnevnt til styreleder for Kulturminnefondet.

Inger Stavelin

Det er klima- og miljøminister Ola Elvestuen som har utnevnt nytt styre i Kulturminnefondet.

Tine Sundtoft fra Lillesand har fått med seg Hanne Kristin Jakhelln (nestleder) og styremedlemmene Knut Aastad Braathen, Elisabeth Sjo Jespersen og Kjetil Reinskou i styret. Styret er utnevnt med virkning fra 27. juli 2019, og har fire års funksjonstid.

Støtte til private eiere

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning og et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner. Hovedhensikten er å bevilge penger til tiltak som skal sørge for istandsetting og bevaring av kulturminner i Norge.

Siden starten i 2002 er det gitt støtte til 5.500 restaureringsprosjekter over hele landet, ifølge en pressemelding fra Kulturminnefondet.

– Vi gleder oss til å ta fatt på oppgavene som venter, sier styreleder Tine Sundtoft i pressemeldingen på vegne av det nye styret.

Hun er opptatt av å utvikle et godt samarbeid med private eiere av kulturminner, der vern gjennom bruk er en viktig strategi for arbeidet.

Under Klima- og miljø

Kulturminnefondet er direkte underlagt Klima- og miljødepartementet, som Tine Sundtoft var sjef for da hun var klima- og miljøminister i regjeringen Solberg fra oktober 2013 til desember 2015.

Kulturminnefondets administrasjon er i Røros.

Tilskuddsordningen i Norsk kulturminnefond skal:

l bidra til å øke innsatsen fra eiere og næringsliv for å ta vare på kulturminner

l bidra til bevaring og bruk av kulturminner og kulturmiljøer for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

l støtte prosjekter hvor det er samarbeid mellom offentlige og private aktører.

Tine Sundtoft er påtroppende fylkesrådmann i det nye Agder, og har permisjon fra jobben som fylkesrådmann i Vest-Agder mens hun leder arbeidet med sammenslåingen av de to Agder-fylkene.

inger.stavelin@agderposten.no