annonse

Hit kom de syke for å få ro helt til 1961

SATSET STORT
SATSET STORT: Det ble bygget seks statlige tuberkulosesanatorier i Norge. Sanatoriet for Agder og Rogaland ble lagt til Lande gård i Grendi i Bygland kommune og arbeidet startet i 1912. (Foto: )
SLOTT
SLOTT: Landeskogen tuberkulosesanatorium ble tegnet av Kristian Biong og stod ferd ig i 1916. På avstand så bygget ut som et slott. (Foto: )
Fotografen
Fotografen: En av dem som var med å bygge sanatoriet var Gunerus Soot. Han ble født på Strømsfoss 27. mars 1862. Soot ble etter hvert muremester i Kristiania. I flere av byggeprosjektene tok han også bilder.
PIONér
PIONér: Gunerus Soot tok rundt 40 bilder under sitt arbeid på Landeskogen. Bildene har form som glassplater og er i dag trygt bevart i arkivmagasinene på KUBEN. Alle (Foto: Gunerus Soot)
KRAFT
KRAFT: Samtidig med byggingen av sanatoriet ble det anlagt en kraftstasjon, Langerak kraftstasjon. Den skulle sikre strøm til sanatoriet. (Foto: )

+ INNSENDT: Det ble nesten bygget som et slott -men var sykehus for 120 pasienter. Se de unike bildene.

I 1912 startet arbeidet med byggingen av et tuberkulosesanatorium på Landeskogen i Bygland.

En av dem som deltok i arbeidet var Gunerus Soot. Han var utdannet murer, men under arbeidet tok han også flere fotografier. Dette er bilder som inntil nylig har vært en glemt fotoskatt.

Et slott i Landeskogen

Sanatoriet på Landeskogen ble tegnet av Kristian Biong, en av datidens fremste norske arkitekter, og ble offisielt åpnet 1. oktober 1916 av sosialminister Lars Abrahamsen. Institusjonen hadde sengeplass til 120 pasienter.

De første pasientene kom allerede våren 1916. Landeskogen fremstod nærmest som et slott oppe i furuskogen, med flott utsikt over Byglandsfjorden. Valget av plassering hadde bakgrunn i flere faktorer.

En fryktet sykdom

Tidlig på 1900-tallet startet kampen mot den fryktede sykdommen tuberkulose. Lungesykdommen tok livet av mellom 6000-7000 nordmenn årlig, og i 1900 kom en lov for å bekjempe og motvirke utbredelsen av sykdommen.

Tuberkuloseloven av 1900 påla leger å melde fra om alle tilfeller av smittefarlig tuberkulose og å føre tilsyn med hjemmet. Loven la grunnlag for en omfattende utbygging av sykehus og tuberkulosehjem.

Ro og hvile som eneste medisin

Det fantes ingen effektive medisiner mot sykdommen, men den tyske legen Hermann Brehmer hadde i 1850-årene konstatert at den beste behandlingen av tuberkulose var ro og konstant frisk luft samt næringsrik kost.

En viktig del av kampen mot tuberkulosen ble derfor opprettelsen av sanatorier, der pasientene kunne få den roen og hvilen de trengte i landlige omgivelser.

Den norske staten bygde seks tuberkulosesanatorier. Sanatoriet for Agder og Rogaland ble lagt til Setesdal, nærmere bestemt til Lande gård i Grendi i Bygland kommune.

Landlig, men likevel sentralt

Landeskogen hadde tynn fjelluft, tørt klima og var omgitt av furuskog.

I tillegg hadde man god tilgang til fersk melk fra nærliggende gårder, noe som var en viktig ingrediens i et næringsrikt kosthold. Den nylig anlagte Setesdalsbanen gjorde det også mulig å komme seg dit med tog.

Fra sanatorium til fredssenter

Landeskogen virket som tuberkulosesanatorium frem til 1961. Nye effektive medisiner som antibiotika var nå oppfunnet og sanatorienes tid som behandlingssted for tuberkulose var forbi.

Fra 1962 til 1991 var Landeskogen en institusjon for utviklingshemmede, og siden har det vært både asylmottak og rehabiliteringssenter for rusmisbrukere der.

I 2009 var det planer om å rive bygningen, men i 2010 ble den i stedet overtatt av Aktive Fredsreiser som etablerte Landeskogen Peace Center.

Unike fotografier

I september 2017 fikk KUBEN overlevert en samling med rundt 60 glassplatebilder fra Per Soot, en slektning av Gunerus Soot.

Nærmere 40 av bildene er knyttet til Gunerus Soots arbeid på Landeskogen rundt 1916.

Samlingen er i dag trygt bevart i arkivmagasinene på KUBEN og flere av bildene er gjort digitalt tilgjengelig på avtrykk.no.

Innsendt av Yngve Schulstad Kristensen, arkivar, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:

Arkiv PA-2766, Soot, Gunerus.

Bygland bygdesogenemnd. Byglands soge, Christianssand Tidenes trykkeri, 1939

Fjermeros, Halvor. Landeskogen tuberkulosesanatorium er 100 år, Artikkel i Fædrelandsvennen, 15.07.2016

Innsendt av:

Yngve Schulstad Kristensen, arkivar, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på agderposten.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.